پیام بنیانگذار سروج به مناسبت سال جدید

 

🌸🌸🌸خداوند رحمان و رحیم نوید سال نو را به عهده بهاران گذاشته و جوانه ها، با آمدن بهار، شکوفه می‌دهند.

 

🌿🌿🌿 با آغاز سال و الهام از بهار، ما نیز خویش را از حصار اندیشه‌های پوسیده و آلوده رها کرده، خود را دریابیم.


این عمل امکانپذیر نخواهد بود مگر با تمام وجود به درک اساس تفکر سروج «تغییر نگاه ما، مبدأ تحول ماست» رسیده باشیم؛

 

🍀🍀🍀امید است همگی بتوانیم در سال جدید با شکوفایی جوانه‌های تفکر سالم، خود را از بندهای آهنین اهریمنی رها ساخته

و آماده پرواز بسوی اهداف ارزشمندتری باشیم.

 

«ساده اما سرشار از مهر»
🌹 سال نو مبارک🌹

مهرداد مفتون- یکم فروردین ۱۳۹۹