All for Joomla All for Webmasters
031-33312497 |
آرشیو مطالب گزارش كارگاه‌های آموزشی سفر دوم

صراط مستقيم يعني دزدي نكردن، دروغ نگفتن، كينه نداشتن، قضاوت نكردن و... همه ما اينها را به شكل‌هاي مختلف داريم و كسي نمي‌تواند بگويد اينها در وجود من نيست، زيرا اولاً از خود واقعي دور شديم و دوماً از بچگي تحت آموزشهايي قرار گرفتيم كه ما را به اين سمت سوق داد. وقتي يك نفر از كودكي در خانواده مورد مقايسه با هم‌سن و سالان خود قرار مي‌گيرد و توسط والدين و بزرگترها قضاوت مي‌شود، اينها را ياد مي‌گيرد.

موضوع كارگاه آموزشي سفر دوم: ژست (صراط مستقيم)

استاد: جناب آقاي مفتون

تاريخ: سه‌شنبه 99/4/10

ارشميدس مي‌گويد: اگر يك اهرم قوي در كنار يك تكيه‌گاه محكم و استوار در دست من باشد، مي‌توانم كره زمين را جابه‌جا كنم.

صراط مستقيم همان چيزي است كه اگر انسانها در مسير آن قرار بگيرند، مي‌توانند زمين را جابه‌جا كنند. همه مي‌خواهند صراط مستقيم را انتخاب كنند و به دنبالش هستند، ولي تنها در صورتي كه در مسيرش قرار بگيرند، مي‌توانند اين كار را بكنند و اين هم نياز به آموزش دارد.

طبق كلام‌اله، خداوند در انسان روح دميده است، پس روح يك عنصر الهي است و نفس هم، تعيين كننده موجوديت ماست. اگر نفس بر انسان غالب شود، او را از خود واقعي دور مي‌كند و تقدير و سرنوشت به هم مي‌خورد و مسائل و مشكلات عديده‌اي به وجود مي‌آيد. به اين دليل تمام تلاش آموزشها اين است كه به خود واقعي برگرديم، چرا كه هرچه به خود واقعي نزديكتر شويم، بيشتر در مسير صراط مستقيم قرار مي‌گيريم.

صراط مستقيم يعني دزدي نكردن، دروغ نگفتن، كينه نداشتن، قضاوت نكردن و... همه ما اينها را به شكل‌هاي مختلف داريم و كسي نمي‌تواند بگويد اينها در وجود من نيست، زيرا اولاً از خود واقعي دور شديم و دوماً از بچگي تحت آموزشهايي قرار گرفتيم كه ما را به اين سمت سوق داد. وقتي يك نفر از كودكي در خانواده مورد مقايسه با هم‌سن و سالان خود قرار مي‌گيرد و توسط والدين و بزرگترها قضاوت مي‌شود، اينها را ياد مي‌گيرد. حتي گفته مي‌شود كه در دوران بارداري هم اين خصوصيات از مادر به جنين انتقال داده مي‌شود، يعني از همان موقع زمينه دور شدن از خود واقعي ايجاد مي‌شود.

خوب، از اين ميان يك عده از افراد انتخاب مي‌كنند كه از اين مسير ضدارزشي برگردند، ولي عده‌اي ديگر دوست ندارند از آن مسير برگردند يا متوجه نيستند كه در مسير ضدارزشي هستند كه همان كج فهمي است، يعني اشتباه فهميده‌اند. نفهم بودن خيلي بهتر از كج فهم بودن است. وقتي كسي موضوعي را نفهمد، بالاخره روزي با توضيح كسي مي‌فهمد. اما وقتي كسي موضوعي را كج فهميد، روي آن اشتباه فهميدن خود اصرار دارد و براي درست كردنش بايد خيلي روي آن كار شود. چرا كه آنچه در فهم تو آيد مي‌شود مفهوم تو.

موضوع امروز ما افرادي هستند كه مي‌خواهند به خود واقعي برگردند و اين را انتخاب مي‌كنند. در انسان هم نيروي اهريمني است و هم نيروي الهي و تا زماني كه نيروهاي اهريمني در ما هست، نيروهاي الهي به ما وصل نمي‌شود، براي همين حالت آفتاب مهتاب داريم. از يك چيز خوشمان مي‌آيد، ولي چند لحظه بعد بدمان مي‌آيد، براي به دست آوردن چيزي تلاش مي‌كنيم ولي بعد از كمي آن را نمي‌خواهيم، زيرا باب ميل و وفق مراد ما نيست، اين يعني يا كج فهميم يا بدفهم. آموزش گرفتن براي اين افراد سخت است، زيرا با آموزش ميانه خوبي ندارند، اين افراد شايد در يك سري مسائل نسبت به ديگران برتر باشند، ولي چون خودشان را برتر مي‌بينند، اشكال به وجود مي‌آيد و آموزش روي آنها جواب نمي‌دهد.

براي آموزش نياز به مرجع داريم. عزيزان دانشگاهي اين را به خوبي مي‌دانند كه در هر رشته‌اي يك مرجع وجود دارد، مثلاً در پزشكي، فيزيولوژي گايتون يك كتاب مرجع است يا در گياه درماني و گياه دارويي، كتاب دكتر علي زركش، مرجع است و در روانشناسي، سيصد نوع تئوري وجود دارد و به اين دليل هر روانشناس از يك سبك پيروي مي‌كند، سبك مزلو، سبك فرويد و... . كاشف درمان بيماري اعتياد، براي آموزشها، كلام‌اله و كتاب آسماني را مرجع قرار داده است و حتي اصرار دارد افرادي كه تحت آموزش هستند، پيامبر را بشناسند. به اين دليل گفته مي‌شود پشتوانه آموزشهاي ما الهي است. وقتي پشتوانه آموزشها الهي باشد، يعني همه چيز با نظم است. سال به سال، با تغيير فصل خصوصيات آب و هوا تغيير مي‌كند. در پاييز، برگ‌ريزان و زمستان درختان بي برگ و گل و در زمان بهار، دوباره شكوفه مي‌دهند و در تابستان به بار مي‌نشينند، در 365روز سال شب و روز با نظم خاصي در جريان است. ميلياردها سال همزمان با شروع حيات زمين اين اتفاقات با نظم خود رخ مي‌دهد. كاشف بيماري اعتياد، اين چرخش نظم را به گردباد تشبيه مي‌كنند. گردبادي كه انسان را به عروج مي‌برد.

خيلي‌ها وقتي در اين گردباد قرار مي‌گيرند، همان ابتدا به بيرون پرت مي‌شوند و مي‌روند، نه اينكه آدم‌هاي بدي باشند، شايد مدد الهي شامل حالشان نشده يا انگشت اشاره الهي به سمت‌شان قرار نگرفته است. يك سري افراد هستند كه مي‌مانند و فرقي هم نمي‌كند سفر اول باشند يا سفر دوم و در گردباد قرار مي‌گيرند،‌ ولي چون جهتشان با چرخش با نظم گردباد، همسو نيست، به بيرون پرت مي‌شوند و خرد و خاكشير مي‌شوند.

آموزشهاي الهي و نظم تشكيلاتي به نظم جهاني تشبيه شده است و اگر كسي با آن همسو نباشد، به بيرون پرت شده و خرد و خاكشير مي‌شود. تذكراتي كه توسط استاد راهنما يا سرلژيون داده مي‌شود،‌ اگر به كسي بربخورد، روزي از اين گردباد پرت مي‌شود، چون برعكس گردباد مي‌چرخد. اين اتهام نيست، درون شخص است، به كسي كه جايگاه خود را گم كرده و نداند وظيفه‌اش چيست و در مورد چيزي كه از او خواسته نشده، نظر بدهد، بايد تذكر داد و فهماند، زيرا ممكن است موضوع را كج فهميده باشد.

بارها گفته‌ايم كه اگر كسي ناراحت است نيايد، امكان دارد يك يا چند جلسه اتفاقي نيفتد، ولي از صراط مستقيم خارج مي‌شود، زيرا باعث افزايش نفرت و كينه در او مي‌شود، هورمون‌هايي كه در بدنش ترشح مي‌شود، هورمون شادي و خوبي نيست، هورمون سمي است و چون ديگر همسو نيست، گردباد او را به بيرون پرتاب مي‌كند و به مرور شخص خرد و خاكشير شود.

ساليان پيش يك سري افرادي كه الان در جلسه هستند، نبودند، آن موقع مي‌شدند نيستان، ممكن است چند وقت ديگر هم نباشند و باز بشوند نيستان، افراد جديدي كه هنوز نيامده‌اند و در آينده مي‌آيند، نيستاني هستند كه هست مي‌شوند و اين پرچم را برافراشته نگه مي‌دارند. به اين دليل هيچ وقت در اينجا به كسي گفته نمي‌شود چرا نيامدي و نبودي. اين اجراي فرمان است، فرمان الهي و فرمان نظم.

حال اگر اين نكات را رعايت كنيم و در چرخه نظم باشيم، خودبه‌خود در مسير صراط مستقيم قرار مي‌گيريم و مي‌توانيم جهاني را تكان دهيم، زيرا هم اهرم داريم و هم سطح اتكا. اهرم همان دانايي و آگاهي است و سطح اتكا، اعتماد به نفسي است كه پيدا كرده‌ايم. ديگر زبون و ضعيف نيستيم.

همانطور كه قبلاً هم گفته شده، به پيامبران وحي نازل مي‌شود و به انسانها پيام مي‌رسد. اما از اين ميان، كساني بيشتر پيام مي‌گيرند و برايشان نمايان مي‌شود كه در مسير صراط مستقيم باشند. از صبح تا شب، همه اتفاقات اطراف ما پيام است و در صورتي كه. نيت، حرف و عمل ما با هم يكي باشد، خيلي راحت اين پيام‌ها را مي‌گيريم.

وقتي حرف و عمل و نيت، يكي نباشد، يعني خلاف جهت گردباد در حركتيم و با هم تضاد دارند و اين تضاد، عامل حال بدي است، زيرا شخص همسو با چرخه نظم نيست.

انسان اگر همسو با اين گردباد باشد، به عروج مي‌رود. خداوند در كلام اله مي‌فرمايد: «انّا لله و انا اليه راجعون»؛ ما از خداييم و به سوي او برمي‌گرديم، اين يعني عروج. در اين مسير، انجام هرگونه كاري كه ما را از مسير صراط مستقيم خارج كند، مطمئن باشيد كه در نظام هستي پاسخ داده مي‌شود. اگر دروغ بگوييم، به ما دروغ مي‌گويند، اگر خيانت كنيم، به ما خيانت مي‌شود. ضرب‌المثل «با هر دست بدهي، با همان دست پس مي‌گيري»، اين موضوع را عينيت مي‌دهد. نظام هستي، نه اينكه بخواهد تنبيه كند، ما را هدايت مي‌كند. مثل درد كه هرچند چيز خوبي نيست، ولي پيامي است براي اينكه جايي در بدن آسيب ديده و بايد آن را ترميم كنيم و به آن برسيم، ولي خيلي از ما درد و بيماري را بد مي‌بينيم و مدام مي‌گوييم چرا من مريض شدم.

بنابراين عروج با گردباد، ما را از زمين به آسمان مي‌برد و كوتاهترين مسير، صراط مستقيم است. صراط مستقيم در آيه شريفه انا لله و انا اليه راجعون، عينيت پيدا مي‌كند، وقتي كسي مي‌ميرد، نبايد ناراحت شويم،‌ شايد به خاطر علاقمندي و عادت، مكدر مي‌شويم، اما شيون و زاري، دخالت در كار خداست زيرا آن فرد به سماء رفته است، ولي مهم اين است كه چگونه برود. اين آموزشها مي‌خواهد به ما ياد دهد كه براي رفتن به جهان ديگر، صراط مستقيم و در مركز گردباد بودن را انتخاب كنيم.

در هر جايگاهي كه هستيم جايگاه خود را بدانيم، اگر زن هستيم، زنيت خودرا بدانيم، ‌اگر مرد هستيم، مرديت خود را و اگر فرزنديم، فرزند بودن، اگر مادريم، مادر بودن و اگر پدريم، ‌پدر بودن خود را بدانيم. اگر همه اين جايگاه ها حفظ شود، آن گاه در مسير صراط مستقيم قرار مي‌گيريم.

وقتي حال خوبي داشتيم، متوجه مي‌شويم كه در مسير صراط مستقيم قرار گرفتيم، پس در مركز قرار گرفتن، اين نيست كه در بياباني بايستيم تا گردبادي بيايد و ما را ببرد، اعمال ما و اطرافيان ما و پيام‌هايي كه براي ما مي‌آيد و ما نمي‌گيريم، همه گردباد هستند و اگر به اين برسيم، مطمئناً مطمئناً مطمئناً عروج خواهيم كرد.

دوستان دقت كنند، مخصوصاً سفر دومي‌ها، بدانند براي چه مي‌آيند و جايگاهشان كجاست، تا زماني كه چيزي از آنها خواسته نشده، انجام ندهند، سر خود كاري نكنند، طبق نظمي كه در تشكيلات است، پيش بروند و از خود نظري ارائه ندهند و تئوري نچينند، زيرا به آنها تذكر داده شود، و ممكن است ناراحت شوند و به دنبال اين دلخوري قضاوت كنند و بعد غيبت پيش بيايد و خودبه‌خود از مسير صراط مستقيم دور شوند.

دوستاني كه در اين زمينه مشاركت نمودند: مسافران: ميثم1- امين اله- مجيد- مظاهر- حامد-

همسفران: ابراهيمي- احمدي- فلامرزي- نوروزي-

شماره حساب جمعيت احياي سلامت روح و جسم جهت حمايت سبد توسط دوستاني كه از طريق فضاي مجازي آموزشها را دنبال مي‌كنند

9596- 0008- 6370- 5894 (بانك رفاه، به نام جمعيت احياي سلامت روح و جسم)

 

مسئول نظم اين كارگاه آموزشي:

مسافر حسن

jest2

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید
اگر کد نمایش داده شده برای شما خوانا نیست بر روی کلید تصویر امنیتی جدید کلیک کنید