All for Joomla All for Webmasters
031-33312497 |
آرشیو مطالب گزارش كارگاه‌های آموزشی همسفران

 

اين تشكيلات، يك سري پارامترها و قوانين را طبق تجربه‌اي كه در طول ساليان سال به دست آورده است، ارائه مي‌دهد. تشكيلات توانسته با شناخت اعتياد، قوانين حاكم بر رفتارهاي يك شخص مصرف‌كننده را شناسايي كرده و قوانيني تدوين نمايد كه در مقابل قوانين حاكم بر اعتياد قرار بگيرد، پس كساني موفق هستند كه اين قوانين را مراعات كنند نه اينكه خودشان قانونگذاري كنند. اگر همسفري در برداشت اين قوانين اشكال داشته باشد،‌ هرگز نمي تواند نتيجه بگيرد، براي همين از اين لژيون به آن لژيون و از اين جا به آن جا مي‌رود، زيرا برداشتش نسبت به قوانين و كل جلسات صحيح نبوده است. اگر همسفري به برداشت صحيح نرسد، همسفر واقعي نيست هرچند سالها بيايد و برود.

 

موضوع كارگاه آموزشي: چگونه به برداشت صحيح برسيم؟

استاد: جناب آقاي مفتون

تاريخ: سه شنبه 97/10/4

 

آنچه ما نسبت به كل هستي، جهان درون و بيرون، برداشت، ادراك، دريافت و احساس مي‌كنيم را جهانبيني مي‌گويند.

طبق تعريف جهانبيني؛ اولين كلمه برداشت است، پس اگر در ابتداي كار برداشت صحيحي نداشته باشيم، نه ادراك صحيح، نه دريافت صحيح و نه در آخر احساس صحيحي خواهيم داشت. پس اگر خشت اول كه برداشت است را درست نگذاريم، تا ثريا مي‌رود ديوار كج؛ و مشكل زماني پيش مي‌آيد كه فكر مي‌كنيم برداشت ما درست بوده كه اين فكر ناشي از حكمفرما بودن جهالت در ماست.

نرسيدن به برداشت صحيح در هر مقوله‌اي آسيب‌زاست، مثلاً كسي كه برداشت صحيح از ازدواج نداشته باشد، مطمئناً در ادامه مسير زندگي دچار مشكل خواهد شد، زيرا برداشت او از ازدواج، صرفاً به خاطر مسائل حاشيه‌اي و ... بوده نه آن چيزي كه بايد باشد. به اين دليل هيچ مشاور و حتي نظريه‌پردازي نمي‌تواند يك فرمول واحد در مورد ازدواج بدهد، زيرا اگر يك قانون واحد وجود داشت، همه به يك زندگي خوب مي‌رسيدند، اما ما امروز متوجه مي‌شويم كه ريشه همه مشكلات در نوع برداشت افراد از ازدواج است. كه بعد به ادراك و احساس نادرست منتهي مي‌شود.

امروز مي‌خواهيم برداشت صحيح از جلسات را مورد بررسي قرار دهيم.

همسفراني كه اينجا هستند، مطمئناً دچار يك سري مشكلات در زندگي شده‌اند كه خود را نيازمند ديده و در اين جلسات شركت كرده‌اند. اين تشكيلات، يك سري پارامترها و قوانين را طبق تجربه‌اي كه در طول ساليان سال به دست آورده است، ارائه مي‌دهد. تشكيلات توانسته با شناخت اعتياد، قوانين حاكم بر رفتارهاي يك شخص مصرف‌كننده را شناسايي كرده و قوانيني تدوين نمايد كه در مقابل قوانين حاكم بر اعتياد قرار بگيرد، پس كساني موفق هستند كه اين قوانين را مراعات كنند نه اينكه خودشان قانونگذاري كنند. اگر همسفري در برداشت اين قوانين اشكال داشته باشد،‌ هرگز نمي تواند نتيجه بگيرد، براي همين از اين لژيون به آن لژيون و از اين جا به آن جا مي‌رود، زيرا برداشتش نسبت به قوانين و كل جلسات صحيح نبوده است. اگر همسفري به برداشت صحيح نرسد، همسفر واقعي نيست هرچند سالها بيايد و برود.

بند 6 قوانين همسفر را اينگونه تعريف مي‌نمايد: همسفر به كسي اطلاق مي‌گردد كه سابقه اعتياد ندارد و براي تعالي اهداف جلسات تلاش مي‌نمايد. ايا مي‌دانيد علت تدوين اين بند از قانون چيست؟

همانطور كه گفته شد، تدوين هر قانوني در جلسات، در مقابل يكي از قوانين اعتياد است. اين بند از قوانين نيز در مقابل حس مالكيت همسفر قرار داده مي‌شود. همسفري كه براي درمان همسر يا فرزندش مي‌آيد، يعني در حس مالكيت قرار دارد. براي همين نمي‌تواند برداشت صحيح از واژه همسفر داشته باشد. برداشت ناصحيح از اين واژه، مي‌تواتد تمام متون جلسات را براي چنين فردي زيرسوال ببرد، بدون اينكه خودش متوجه باشد.

پس براي رسيدن به برداشت صحيح از جلسات، بايد در ابتدا يك همسفر واقعي باشيم، همسفري كه مالكيت را از خودش گرفته و هدفش درمان شدن يك نفر باشد. جا دارد در اينجا تقدير كنم از همسفر احمدي يكي از خدمتگزاران جلسه كه با وجود اينكه عزيزش به درمان نرسيد و به رحمت خدا رفت، پس از 5سال از درگذشت ايشان بدون اينكه مصرف‌كننده‌اي داشته باشند، براي خدمت به همدردان مسافر حسين مي‌آيد تا روح ايشان شاد باشد، پس همسفري كه همچنان با خود حس مالكيت دارد، حتي اگر ساليان سال هم بيايد و برود، نمي‌تواند همسفر باشد. به اين دليل از هيچ چيز ديگري هم نمي‌تواند برداشت صحيح داشته باشد و مدام دنبال ناجي است تا كسي او را نجات دهد و براي همين هم مدام دور مي‌خورد.

همه ما با جهالت وارد جلسات شديم، براي همين گفته مي‌شود نيازي نيست كه كتاب‌ها، جزوات و... را سريع بخوانيد و يا سي‌دي‌هاي مختلف گوش كنيد، زيرا دانايي چيزي است كه بايد مراتبش يكي يكي طي شود تا به آن رسيد. علم‌اليقين، ‌عين‌اليقين، حق‌اليقين. اول بايد علم اليقين را طي كنيم تا به عين اليقين برسيم و با گذر از عين اليقين به حق‌اليقين مي‌رسيم و اگر كسي خود را مستعد و باهوش مي‌داند و مي‌خواهد يك دفعه به حق‌اليقين برسد، بايد بداند كسب چنين دانايي بدون طي مراتب، او را متزلزل خواهد كرد و خيلي راحت امكان برگشت است. پس يكي از نكات مهم و قابل توجه اين است كه اگر به برداشت صحيح نرسيم، در جهالت مي‌مانيم.

براي درك بهتر يك مثال مي‌زنيم. ديده‌ايم در كنفرانس‌هاي بين‌المللي كه از كشورهاي مختلف جهان حضور دارند و همه از گوشي استفاده مي‌كنند تا مترجم، صحبتهاي سخنران را براي آنها به زبان خودشان ترجمه كند. حال در جلسات هم وقتي يك نفر صحبت مي‌كند، به تعداد افراد حاضر در جلسه، برداشت‌ها متفاوت است، زيرا هر كس به ميزان جهالت و دانايي خود، آن صحبت را براي خود ترجمه مي‌كند. اگر برداشت صحيح داشته باشيم، ترجمه صحبت براي ما درست است و اگر برداشت صحيح نداشته باشيم، چيزي در وجود ما آن صحبتها را به زبان دلخواه خودش ترجمه مي‌كند. اينجاست كه نه تنها دانايي بالا نمي‌رود، بلكه جهالت هم بيشتر مي‌شود و چيزي كه در اين موقعيت به وجود مي‌آيد اين نكته ظريف و قابل تأمل است كه فرد تلاش مي‌كند با اين برداشت جاهلانه، جهالتهايي كه در وجودش ساليان سال نهادينه شده و با تار و پودش عجين گشته و عمق پيدا كرده، را رفع نمايد و چون نمي‌شود، به نااميدي مي‌رسد، دچار سختي مي‌شود، گله مي‌كند، برايش سخت است و مي‌گويد نمي‌توانم و...؛ اينها همه به خاطر اين است كه از واژه همسفر برداشت صحيح نداشته و همسفر خوب و واقعي نبوده است.

با حضور در جلسات گفته مي‌شود كه حرمت‌ها رعايت شود، كليه گفته‌ها، ‌ديده‌ها و شنيده‌ها در همين مكان باقي بماند، وقتي كسي اين را رعايت نكند، يعني برداشت صحيح از جلسات ندارد، و بعد از آن مجبور است توجيه كند، يعني بر جهالت خود اضافه مي‌كند.

پس در هر موردي حتي عقل معاش زندگي بايد برداشت صحيح داشته باشيم، اگر به برداشت صحيح نرسيم، مطمئناً مراحل بعدي صحيح پيش نمي‌رود و به اين دليل گفته مي‌شود « آنچه را قبلاً كاشتيم، اكنون درو مي‌كنيم».

 

bardasht4

 

دوستان در اين زمينه مشاركت نماييد.

همسفران: ولي زاده- اكبري-مزروعي- موسوي- سيدمحسني- كفعمي- مهمانپذير- مرادي- عليزاده- طالبيان- فرهادي- صفي‌خاني-

 

همسفر ولي‌زاده: اوايل با تفكر زائد وارد شدم، با شركت در جلسه شناخت به برداشت صحيح اعتياد رسيدم، ولي وقتي وارد جلسات شدم، برداشت صحيحي نداشتم و مي‌خواستم با خواندن كتابها و كلاسهاي ديگر، زود به نتيجه برسم و همين باعث شد به جاي داشتن حس خوب، از درون متزلزل شوم و اين بود كه اواخر سفر اول، ‌براي ورود به سفر دوم، خيلي متزلزل شده بودم و فكر مي‌كردم كافي است و متوجه شدم كه آن موقع برداشت صحيحي از اهداف همسفر واقعي نداشتم.

 

استاد: با جهالت، نمي‌شود جهالت را برطرف كرد. رسيدن به دانايي مراتب دارد. اگر در علم‌اليقين به درك و برداشت نرسيم،‌ مطمئناً به عين‌اليقين نخواهيم رسيد.

 

همسفر اكبري: اوايل برداشتم از جلسات اشتباه بود و براي درمان بيمارم مي‌آمدم و براي همين ميلي به شركت در جلسات تولد و رهايي نداشتم. ولي به مرور ياد گرفتم كه تلاش همسفر براي اهداف جلسات است و اهداف جلسات هم درمان و رهايي يك نفر است، ديگر برايم فرقي نمي‌كرد اينجا مسافر رها شده را مسافر خودم مي‌ديدم و وقتي برداشتم صحيح شد، با ديد ديگري به جلسات آمدم.

 

استاد: يكي از ضعف‌هاي بيشتر همسفران، اين است كه تمام همّ و غمّ شان بيمارشان است. در صورتي كه در بند همسفر گفته مي‌شود كه مالكيت را از خود بگير. زيباترين مصداق گرفتن حس مالكيت، بريدن حضرت ابراهيم(ع)، از فرزندش حضرت اسماعيل(ع) بود، زماني كه آن حضرت از فرزندش گذشت، ‌خداوند فرزندش را به او بخشيد.

 

همسفر موسوي: يكي از برداشت‌هاي ناصحيح من از جلسات اين بود كه وقتي گفته مي‌شد تحليل مشخص از اوضاع و افراد مشخص داشته باشيم من فكر مي‌كردم حتي اگر مسافرم زمان دارو و زمان خوابشان نامنظم باشد، من نبايد هيچ دخالت و نظارتي داشته باشم، تا اينكه از استاد راهنما سوال كردم و ايشان به من گفتند كه بايد از اوضاع تحليل داشته باشم و اين كمك كرد كه بايد تفكر و نگاهم را نسبت به مصرف‌كننده درست كنم و نه اينكه اصلاً هيچ دخالتي نداشته باشم و يا مدام دخالت كنم.

 

استاد: وقتي مسافر بد باشد، همسفر هم بد مي‌شود، گاهي مسافر بد است و همسفر خوب و زماني همسفر بد است و مسافر خوب؛ همه اينها در جلسات مورد بررسي قرار مي‌گيرد، وقتي مسافري پروتكل درمان را نپذيرفته است، همسفرش هم دقيقاً همان كار را انجام مي‌دهد و بعد هم انتظار دارند اتفاق خوبي بيفتد و اين غيرممكن است. همسفري نبايد در امور مسافري دخالت كند، كه مسافر كارش را درست انجام دهد ولي اگر همسفري متوجه شد كه دارو و خواب و... مسافرش به موقع نيست، بال ديگر پرواز نبايد سكوت كند و اگر چنين كرد يعني برداشتش از درمان صحيح نيست. يعني از همسفر بودن تحليل نداشته و فقط طوطي‌وار چيزي را ياد گرفته و به عمق مطلب پي نبرده است.

 

همسفر سيدمحسني: در ابتدا جلسات و آموزشها براي من گنگ بود، نمي‌دانستم بايد چگونه برداشت كنم. به ما گفته شد كه بايد براي خودتان بياييد و كاري به مسافرتان نداشته باشيد و بعد از كمي فكر، متوجه شدم كه بايد خودم را تغيير دهم و بدانم با مسافر و فرزندانم چگونه رفتار كنم.

 

استاد: شايد براي همه اتفاق افتاده باشد كه در ابتدا گنگ باشند، زيرا حق خود نمي‌دانند كه اينجا باشند و براي اينكه كس ديگري مصرف‌كننده شده، وارد جلسات شده‌اند. اما اگر برداشت صحيح از جلسات و آموزش داشته باشيم، پي مي‌بريم كه چقدر ما در زندگي از لحاظ رفتاري، كرداري و گفتاري مشكل داشته‌ايم، چقدر بلد نبوديم كه در مواجهه با مسائل چه رفتاري داشته باشيم و وقتي به برداشت برسيم، جهالت كم شده و مراتب دانايي آرام آرام بالا مي‌رود و در وجود شخص نهادينه مي‌شود. اگر در تمام موارد زندگي برداشت صحيح داشت باشيم، زندگي بسيار لذت‌بخش مي‌شود. برداشت صحيح سخت نيست مهم اين است كه ترجمه ذهني ما از رفتار و گفتار ديگران ترجمه درستي باشد.

هرچقدر هم مستعد و برتر و بهتر باشيم، حس مالكيت مانع برداشت صحيح و دريافت ماست، و حس مالكيت بيشترين ضربه را مي‌تواند به يك همسفر بزند.

وقتي همسفري برداشت صحيح از اعتياد نداشته باشد، مي‌خواهد به زور و اجبار بيمارش را وارد جلسات كند، جلسات در قبال اين تفكر كه در سطح جامعه بسيار گسترده است اين جمله را قرار داده است: «بياييد اعتياد را بشناسيم، آن طور كه هست نه آنگونه كه مي‌گويند» پس هر قانون و رفتار و گفتاري در اينجا، مطمئناً روبروي يك جهالتي است كه قبلاً ما را به گمراهي مي‌كشانده است.

 

همسفر عليزاده: يك برداشت غلط من اين بود كه وقتي مصرف‌كننده من وارد جلسات شد، ايشان را غربالگري كردند و من با خودم مي‌گفتم چرا به جاي جاذبه، براي ايشان دافعه ايجاد مي‌كنند و بعد از فكر كردن با خودم به اين نتيجه رسيدم كه اول بايد طبق فرمان اجرا كنم و ديگر اينكه اين از برداشت اشتباه من بوده و درمان يك نفر، منظور مسافر من نيست و هر كسي مي‌تواند باشد.

 

استاد: حس مالكيت همسفر، باعث تجزيه و تحليل اشتباه مي‌شود. تشكّل با تجربه چندين ساله مي‌داند كه با ورود يك مسافر بايد او را غربالگري كند و اگر تازه‌واردي بخواهد كار تشكل را تجزيه و تحليل كند، يعني برداشت صحيح از جلسات و درمان ندارد.

 

همسفر صفي خاني: برداشت اشتباه من از مشاركت يك نفر بود كه ما نمي‌توانيم ضدارزشي ها را به يكباره كنار بگذاريم و من در برابر انجام ضدارزشي‌ها به خودم مجوز مي‌دادم و مي‌گفتم من الان نمي‌توانم آن را كنار بگذارم ولي خدا را شكر با تلاش بيشتر و آموزشها ياد گرفتم كه اين سوءبرداشت بوده است و هرچه يك بند شيطاني قطع كنم به يك بند الهي وصل مي‌شوم و به ارزشمندي مي‌رسم.

 

استاد: به اين دليل گفته مي‌شود دانايي مراتب دارد. يك وزنه بردار متناسب با توانش در ابتدا وزنه‌هاي كوچك برمي‌دارد تا با تمرن و تكرار بتواند وزنه‌هاي سنگين را بلند كند و اگر از همان ابتدا بخواهد 100 كيلو وزنه بردارد، دچار آسيب ديدگي عضلات مي‌شود.

 

علم اعتياد، ‌علم نانوشته‌اي است و كساني كه استعداد و مدارج بالاي تحصيلي و علمي دارند، بايد بدانند كه علم و استعدادشان به درد علم اعتياد نمي‌خورد. بايد كم‌كم در اين زمينه به دانايي برسند. براي همين به بعضي اشخاص گفته مي‌شود كه جزوات را به يكباره نخوانند. زيرا هدف حفظ مطالب نيست، مهم اين است كه به فهم و درك و عمق مطالب و وادي‌ها برسيم. بايد بدانيم چقدر به علم‌اليقين رسيده تا بتوانيم به عين ‌اليقين برسيم.

كساني كه اصرار دارند مصرف‌كننده‌شان وارد درمان شود، بدانند قصد آمدن مصرف‌كننده در اين حالت،‌ دور زدن است. تشكيلات حتماً مسافران را غربال‌گري مي‌كند تا بداند شخص چقدر جذب مي‌شود و چقدر دنبال دفع است تا جلسات را مقصر درمان نشدن جلوه دهد. و اگر همسفر يا خانواده از او قبول كرد، يعني هنوز برداشت درست از جلسات و درمان نداشته است.

كساني كه برداشت صحيح دارند، با تمام وجود به بند همسفر ايمان و اعتقاد دارند، زيرا اگر به غير از اين هدف به جلسات بيايند، حالشان خوب نيست، در هر جشن و رهايي ناراحتند كه چرا مسافر و بيمار من در آن جايگاه نيست. تك‌تك مسائلي كه در حرمت‌ها و نوشتارها و مشاركت‌ها بيان مي‌شود، قانوني در مقابل تفكر زائد و تفكر افيوني است. اگر كسي بعد از سالها كه مي‌آيد صحبتهاي اينجا را به بيرون مي‌برد، يعني هيچ برداشتي از جلسات ندارد. گاهي حتي از مطالبي كه مي‌شنويم، برداشت صحيح نداريم، درنهايت نتيجه‌اي براي ما ندارد و ما را به دريافت و ادراك و احساس درست نمي‌رساند. اگر به جاي مراعات قوانين، قانون وضع كنيم، از ادراك و دريافت خارج هستيم.

 

سوالي در انتها مطرح شد كه همسفران بايد جواب آن را به سرلژيونشان بدهند و در هفته آينده به بهترين پاسخ، جايزه‌ تعلق مي‌گيرد.

سوال: طبق دستور جلسه امروز، براي رسيدن به برداشت صحيح، چه فاكتورهايي لازم مي‌باشد؟

 

مسئول نظم اين كارگاه آموزشي

مسافر شكراله

bardasht1

 

bardasht2

 

Comments are now closed for this entry