All for Joomla All for Webmasters
031-33312497 |
آرشیو مطالب گزارش كارگاه‌های آموزشی همسفران

 

 

در جهانبيني گفته مي‌شود به تعداد همه انسانهاي روي زمين، برداشت‌هاي متفاوتي از موضوعات مختلف وجود دارد. هدف كلي لژيون اين است كه برداشت‌هاي مختلف را با آموزش به يك برداشت صحيح برساند تا همه يك برداشت واحد از يك موضوع داشته باشند، وقتي كل افراد حاضر در جمع جلسه يا افراد لژيون در مورد موضوع مورد بحث، نظر واحدي داشته باشند، به فهم مشترك كه مدنظر جلسات است مي‌رسند.

موضوع كارگاه آموزشي: اهميت لژيون

استاد: همسفر غلامي

تاريخ: سه شنبه 98/3/21

عيد سعيد فطر را به همه عزيزان تبريك عرض مي‌نمايم و اميدوارم همگي از بركات و فيوضات ماه مبارك رمضان استفاده برده باشيم.

قبل از ورود به بحث اصلي، هر كدام از واژه‌ها را تعريف مي‌كنيم. اهميت به معناي مهم و مؤثر بودن، ارزش داشتن و چيزي كه قابل ارزش باشد، در واقع هر چيزي كه تأثير مثبتي داشته باشد، مهم محسوب مي‌شود.

همه ما با مفهوم لژيون تا حدودي آشنايي داريم. بعد از اتمام كارگاه آموزشي، افراد به دسته‌هاي كوچكي تقسيم شده و دور هم مي‌نشينند كه به اين گروه و دسته لژيون گفته مي‌شود. لژيون يك واژه فرانسوي به معناي دسته و گروه است. در سال 84 براي اولين بار لژيون در جلسات كنگره 60 برگزار گرديد و جلسات سروج نيز اين رويه را به همين صورت كه الان مي‌بينيد، در پيش گرفته و ادامه داده است. در لژيون موضوعات جلسه، متون، وادي‌ها، جهان‌بيني و موضوعات مختلف بحث و بررسي شده و به صورت خيلي جزئي‌تر و عميق تر مورد بررسي قرار مي‌گيرد. يعني اگر جايي براي كسي نامفهوم باشد و يا در جلسه متوجه نباشد، مي‌تواند در لژيون آرام آرام و به طور واضح‌تر و جزئي‌تر به فهم بيشتر برسد.

اهميت لژيون به خاطر اين است كه لژيون يك مقوله خيلي مهم و باارزش است. اما دليل مفيد بودن لژيون است؟

زماني چيزي مهم و داراي اهميت مي‌گردد كه داراي ارزش و تأثير مثبت باشد. انسان اشرف مخلوقات است، يعني كاملترين مخلوق جهان هستي است و تحقيقات و بررسي‌هاي زيادي در مورد انسان انجام گرديده و هر چقدر مطالعه و شناخت بيشتر صورت مي‌گيرد، باز هم كم است و اين نشان از پيچيدگي انسان دارد. در جهانبيني گفته مي‌شود به تعداد همه انسانهاي روي زمين، برداشت‌هاي متفاوتي از موضوعات مختلف وجود دارد. هدف كلي لژيون اين است كه برداشت‌هاي مختلف را با آموزش به يك برداشت صحيح برساند تا همه يك برداشت واحد از يك موضوع داشته باشند، وقتي كل افراد حاضر در جمع جلسه يا افراد لژيون در مورد موضوع مورد بحث، نظر واحدي داشته باشند، به فهم مشترك كه مدنظر جلسات است مي‌رسند. مثلاً در مورد واژه احترام كه در لژيون بحث مي‌شود، هر كس يك برداشتي دارد و نظريات مختلف داده مي‌شود و هر كس يك تجربه و مشاركت بيان مي‌كند، ولي وقتي آموزش مي‌گيريم در جمع‌بندي با توجه به آموزشهاي صحيح، به يك نظر واحد در مورد احترام مي‌رسيم. قبلاً فكر مي‌كرديم سكوت كردن و چيزي نگفتن در برابر هر كسي با هر كاري كه مي‌كند، نشانه احترام است ولي به حس دروني كه پر از كينه و تنفر نسبت به طرف مقابل بود، توجه نداشتيم، ولي با بررسي موضوع احترام در لژيون متوجه مي‌شويم كه احترام يعني اينكه حد و حريم هر كس را حفظ كنيم و طرف مقابل را با هر شرايط و جايگاهي به عنوان يك انسان ببينيم، يعني جايگاه انساني فرد را حفظ كنيم، و به يك نظر واحد در مورد احترام مي‌رسيم.

پس در لژيون به حقيقت يك موضوع مي‌رسيم. مفهوم حقيقي ترس، منيت و خيلي از موضوعات ديگر را متوجه مي‌شويم و اگر اين موضوعات را به خوبي درك كرده و فهميديم يعني با گوشت و خون ما عجين شود و درك كنيم، آن وقت در ما نهادينه شده و ملكه ذهن مي‌گردد، آنگاه خودبه‌خود در راستاي آن فهم حقيقي حركت مي‌نماييم. در مورد احترام كه مثال زده شده اگر به فهم حقيقت احترام برسيم و بفهميم چرا و براي چه احترام مي‌گذاريم و چگونه بايد احترام بگذاريم و آن را درك كرديم، مي‌فهميم كه با احترام به ديگران اول به خود احترام مي‌گذاريم و براي خود ارزش قائل مي‌شويم و سپس جلوي خيلي از تخريب‌ها گرفته مي‌شود. حتي اگر طرف مقابل فرد پرخاشگري باشد يا توهين كند يا هر چيز ديگر، زيرا معناي احترام را واقعاً درك كرده و فهميده‌ايم، ديگر به رفتار طرف مقابل يا موقعيت او كاري نداريم، بلكه مي‌دانيم بايد به او احترام گذشت و اين آرام آرام باعث تغيير خودِ‌ ما مي‌شود. با اين تغيير شخص جديدي مي‌شويم كه قبلاً نبوديم.

مي‌توان لژيون را به يك كوره تشبيه كرد. كوره انسان سازي. تمام فلزات داراي نقطه ذوب متفاوتي هستند، وقتي ذوب شوند، نرم شده و قابل انعطاف مي‌شوند و مي‌توان آنها را به شكل دلخواه درآورد. در لژيون هم با آموزشها و دستور جلساتي كه برگزار مي‌شود، افراد ذوب مي‌شوند، وقتي افراد در مورد ترس، منيت، جهالت‌ها و ضدارزشي‌هايشان آشنا شوند، به مرور زمان ياد مي‌گيرند، چطور از آنها عبور كنند و آرام آرام شخص تغيير مي‌كند و به يك انسان ديگر تبديل مي‌شود.

فهم و درك آموزشها با حفظ كردن آنها متفاوت است. آموزشي كه يك كودك در كلاس اول از حرف الفبا مي‌گيرد، با تمرين و تكرار، املا گرفتن و... با او مأنوس شده و تا هميشه در ذهن ماندگار مي‌ماند، اين به معناي درك كردن است. در جلسات هم اگر بتوانيم به درجه‌اي برسيم كه آموزشها را اينگونه درك كنيم، هيچ گاه فراموش نمي‌كنيم. مثلاً اگر در مورد غيبت، دروغ و... چيزي ياد گرفتيم و خواستيم كه مثلاً‌ غيبت نكنيم و دروغ نگوييم ولي دوباره انجام داديم، يعني دركي صورت نگرفته است و آموزش سطحي رخ داده است. پس آموزشي كه درلژيون داده مي‌شود را بايد درك كرد از تجربيات ديگر اعضاي لژيون استفاده كرد و اگر راجع به آن موضوع، تجربه و مشاركتي داريم بيان كنيم تا ديگران هم استفاده كنند و مهمتر از همه اينكه آنها را كاربردي كنيم. زيرا يكي از اهداف مهم لژيون اين است كه آموزشهاي جلسه كه در لژيون تجزيه و تحليل مي‌شود، به مرحله كاربردي درآوريم. وقتي آموزشي را كاربردي كرديم يعني به مرحله درك رسيده‌ايم و درك درماني اتفاق مي‌افتد. درك درماني زماني است كه مطلب را با تمام وجود لمس كرده و خودبه‌خود وارد حقيقت شده باشيم.

پروتكل درمان براي همسفران، زمان مناسب، آموزش مناسب و پذيرش است. وقتي پذيرش براي همسفر شكل گرفت، خودبه‌خود حركت مي‌كند. در لژيون تازه واردين به يك همسفر آموزش داده مي‌شود كه بيمار مصرف‌كننده‌اش را بپذيرد. اگر اين پذيرش در همسفري اتفاق افتاد، آنگاه ديگر وقتي گفته مي‌شود كه دوربين را روي خودت بينداز، آن را اجرا مي‌كند، زيرا به درك و فهم بيماري اعتياد رسيده‌ است و با تمام وجود مي‌داند كه براي يك مصرف‌كننده نمي‌توان كاري كرد، مگر اينكه خودش بخواهد، آنگاه تمام همّ و غمّ خود را صرف درمان بيماري خود مي‌كند و اين باعث مي‌شود مسير درمان همسفر واقعي را طي كند.

اينها نشان از اهميت لژيون است پس بايد در جلسات و لژيون مرتب شركت كنيم. فعال باشيم، تكاليف لژيون را انجام دهيم. زيرا در لژيون از ما شخصيتي ساخته شود كه با شخصيت قبلي كاملاً متفاوت است و به مهارتي مي‌رسيم كه مي‌توانيم از موضوعات درك واقعي داشته باشيم، اگر به درك واقعي هر موضوع برسيم، ‌آن موضوع براي ما قابل حل خواهد شد.

lejeyon3

دوستان در زمينه تأثيرات و آموزشهاي لژيون مشاركت نمايند.

همسفران: كشاورز- نوروزي- حسيني- ابراهيمي- سيدمحسني- مرادي-

همسفر كشاورز: قبل از آشنايي با جلسات، اصلاً نمي‌توانستم در جمع صحبت كنم و يا اينكه چيزي را درست گوش كنم و يكي از چيزهايي كه لژيون براي من داشت اين بود كه ياد گرفتم درست گوش كنم و اينكه چطور حرف بزنم.

استاد: درست گوش دادن و درست صحبت كردن، ناشي از درك و فهم گوش دادن است. مثلاً ياد بگيريم اگر در خانه فرزندمان با ما صحبت ‌كند به او گوش كنيم نه اينكه موقع صحبت با او ذهنمان جاهاي ديگر باشد. آنگاه مي‌توانيم با او ارتباط سالم برقرار كنيم. وقتي درست صحبت كردن را بلد نباشيم، بعد از كمي صحبت به پرخاشگري و عصبانيت و درنتيجه قطع ارتباط مي‌انجامد. پس وقتي در لژيون ياد مي‌گيريم با اجازه صحبت كنيم، حرف كسي را قطع نكنيم و... آنگاه آرام آرام نظم صحبت‌كردن را مي‌آموزيم. پس يكي از فوايد لژيون، ياد گرفتن نظم است.

با بحث و بررسي در لژيون به نقاط ضعف، جهالت‌ها و... خود پي مي‌بريم و سپس مي‌توان با آموزش گرفتن آن را به نقاط قوت تبديل كرد، وقتي يكي يكي استعدادها و توانايي‌هاي خود را بشناسيم، درجهت آن گام برمي‌داريم، زيرا تا قبل از آن به خاطر ترس و منيت و ... نمي‌توانستيم استعدادهاي خود را احيا كنيم. پس آموزشها در لژيون القا مي‌شود و استعدادها و توانايي‌ها احيا گرديده و آرام آرام آنها را به مرحله تحرك و عمل مي‌رسانيم. پس يكي از فوايد لژيون تبديل نقاط ضعف به نقاط قوت است.

حجاب و موانع زيادي براي درك كردن موضوعات داخل جلسه و لژيون وجود دارد كه از مهمترين اين موانع نگاه و تمركز روي مصرف كننده داشتن است. وقتي تمام تمركز همسفر اين باشد كه از جلسه چيزي ياد بگيرد تا در خانه روي مصرف‌كننده اجرا كند و به هر نحوي او را جذب كند، از درك موضوعات جلسه بازمي‌ماند و اين به خاطر ذهن شلوغ، منيت و... مي‌تواند باشد.

مثلاً در لژيون راجع به خواسته و نياز بسيار صحبت شده است ولي كسي كه فرق بين اين دو را نمي‌داند، يعني هنوز به دنبال خواسته‌هاي خودش از جمله درمان مسافرش است، پس همچنان بايستي چكش بخورد تا انعطاف لازم را بيابد. زمان رسيدن به درك موضوعات در افراد مختلف متفاوت است و اين بستگي به ذهن شلوغ، حجابها و موانع دارد. هر چقدر آنها را بشناسيم و در خود حل كنيم و يكي يكي لايه‌ها را كنار بزنيم، خيلي بهتر و سريع‌تر به درك حقايق موضوعات مي‌رسيم و درك درماني حادث مي‌شود.

خودِ من در اوايل ورود به خاطر منيت در لژيون شركت نمي‌كردم و آن را كاري بيهوده مي‌دانستم ولي به مرور فهميدم كه چقدر لژيون مفيد است و مي‌توان با بحث و بررسي و مشاركت‌هايي كه در لژيون مي‌شود، به فهم بيشتر و بهتر موضوعات جلسه رسيد. براي همين آرام آرام جذب لژيون شدم.

قبلاً به خاطر رفتارهاي اشتباه و ناآگاهي‌هايي كه داشتيم، خيلي از توانايي‌هاي خود را نمي‌شناختيم و اعتماد به نفس نداشتيم، اما لژيون به انسان بها داد و ما را به خودمان معطوف كرد، در سايه آموزشها با خودمان آشنا شده و فهميديم توانايي و استعدادهاي زيادي داريم، در لژيون آموزش داده شد كه انسان داراي تعقل، تفكر، انتخاب و اختيار هست و مي‌تواند از آنها استفاده كند و به چيزهايي كه مي‌خواهد برسد؛ آنگاه آرام آرام اعتماد به نفس يعني قبول داشتن خود و قبول داشتن آن چيزي كه هستيم، به وجود مي‌آيد و اينها در لژيون به ما داده مي‌شود.

به هر ميزان كه به درون خود كنكاش كنيم و فرو برويم و با مشكلات و نقايص خود آشنا شويم، ديگر كمتر خود را با ديگران مقايسه مي‌كنيم، پس آموزشهاي لژيون براي اين است كه به خود معطوف شويم و به نقاط ضعف خود پي ببريم و توانايي خود را بشناسيم و از توانايي خود براي رشد و ارتقاي خود استفاده كنيم. اينها چيزهايي است كه در لژيون اتفاق مي‌افتد.

القائاتي كه در لژيون انجام مي‌شود، باعث احياي ما مي‌شود، يعني روشن و آگاه مي‌شويم و اگر آن را درست حس كنيم و درست بفهميم، آنگاه در اين راستا قدم برمي‌داريم و ما را به تحرك وامي‌دارد و اين مي‌شود درك درماني.

و زماني القا صورت مي‌گيرد كه با فرد پيام دهنده ارتباط و حس صحيح برقرار شود و اين زماني است كه حس آلوده نباشد، حواس جايي ديگر نباشد، سراپا گوش باشيم و خواسته درماني داشته باشيم، اينها باعث جذب القائات مي‌شود ولي اگر خواسته چيز ديگري غير از اين باشد، القا درست صورت نمي‌گيرد و درنتيجه احيا و تحركي هم صورت نمي‌گيرد. كسي كه حس سالم داشته باشد حس‌هاي طرف مقابل را خوب درك مي‌كند، سرلژيون كسي است كه خودش اين مراحل را طي كرده و با آموزش تصفيه و تزكيه در او ايجاد شده است.

همسفر باقري: در لژيون به خاطر جاذبه‌اي كه سرلژيون داشت، تلاش مي‌كردم كه اهداف جلسات را اجرا كنم و همسفر واقعي باشم. همچنين يكي از فوايدي كه لژيون براي من داشت اين بود كه من در خودم ترس و نااميدي را مي ديدم ولي منيت را نه. و در لژيون بود كه فهميدم منيت دارم و آن را شناختم و در جهت برطرف كردن آن و بقيه تلاش مي‌كنم.

استاد: انشاءاله اين دستورجلسه مثمرثمر واقع شده باشد و با صحبتهايي كه بيان شد بدانيم اهميت لژيون چيست. در جلسات موضوعي به طور كلي بيان مي‌شود و در لژيون به صورت جزئي‌تر و عميق‌تر مورد بررسي قرار مي گيرد. و مي‌توان گفت لژيون مكمل و تكميل‌كننده جلسات است، پس هرچقدر در لژيون فعال‌تر باشيم و تكاليف را به صورت كاربردي انجام دهيم، هدف لژيون را تحقق بخشيده‌ايم، يعني فردي مي‌شويم كه قبلاً نبوديم و اين موقعي اتفاق مي‌افتد كه با تمام وجود و پي درپي جلسات را شركت كرده و به درك موضوع برسيم تا به تغييري كه مدنظر جلسات است برسيم.

 مسئول نظم این کارگاه آموزشی:

مسافر شکراله

lejeyon2

دیدگاه‌ها

0 #6 پاسخ: اهمیت لژیونهمسفرخراط زاده 1398-03-23 23:09
باسلام ،لژیون استارت شروع به صحبت برایم بود
بدون اینکه شاکی باشم یادنبال تاییددیگران بگردم
وفضایی است که ازترس به طرف شجاعت حرکت
داشته باشم. باتشکرازخادمان جلسات سروج.
0 #5 اهمیت لژیونهمسفر حبیب فر 1398-03-23 12:31
با سلام استاد گرامی که موضوع رو به خوبی بیان کردند و من امروز از این بجث متوجه شدم که شرکت در لژیون و خوب گوش کردن به مطالبی که درآن گفته می شود مانند کلاس اضافه یا همان فوق برنامه است که در دانشگاه ها یا مدارس صورت می گیرد و تمرینی است که نقاط ضعف به نقاط قوت تبدیل شود و یا اگر برداشت اشتباهی از دستور جلسه صورت گرفته در لژیون برطرف می شود و در ضمن از تجربیات بیشتر افراد که راحت تر در لژیون بعضا راجب به آن صحبت می شود می توانیم بهره مند شویم امیدوارم برداشت من از لژیون و اهمیت آن صحیح باشد چون فرق آن را با مشارکت امروز در لژیون فهمیدم با تشکر از سر لژیون گرامی خانم علیزاده عزیز
0 #4 پاسخ: اهمیت لژیونهمسفرفولادی 1398-03-23 09:12
باسلام تشکرازاستادکه اهمییت لژیون راتوضیح دادندومن درلژیون یادگرفتم که مشارکت کنم وازمشارکت بقیه استفاده کنم
+1 #3 اهمیت لژیونهمسفر مرادی 1398-03-23 01:47
با سلام ودرود ..با تشکر از استاد گرامی که بسیار زیبا دستور جلسه را بیان کردند واموزشی که گرفتم این بود که لژیون مانند کوره ای که در دمای مختلف فلزات را ذوب میکند وتبدیل به اجسام مختلفی میکند من رهجو هم در لژیون توسط اموزشهای راهنما تغییر خواهم کرد وتبدیل وترخیص خواهم شد با سپاس از کمیته اموزش واستادان وراهنمایان سخت کوش ومهربان ....موفق باشید
0 #2 دیدگاههمسفر علیزاده سفر او 1398-03-22 22:35
عرض سلام وادب.
وجود لژیون از مهمات جلسات است.
وباحضور درلژیون مطالب قابل فهم تر وملموس تر میشود.تشکرازبنیان گذارسروج وسرلژیونهای عزیز
0 #1 پاسخ: اهمیت لژیونهمسفر غفاری 1398-03-22 21:56
درود وخداقوت..... از استاد وکمیته آموزش برای تعین کردن و توضیح ساده وبیان شیوا این دستور کارگاه راآموزش دادند.

Comments are now closed for this entry