All for Joomla All for Webmasters
031-33312497 |
آرشیو مطالب گزارش كارگاه‌های آموزشی همسفران

 

در جلسات سروج، فقط درمان جسم مد نظر نيست، چنانكه بارها گفته شده كه 5درصد درمان مربوط به جسم و مابقي مربوط به تغيير تفكر و جهانبيني است. اگر فقط تلاش كنيم از نظر جسمي به درمان برسيم، چون تغيير نگاهي به وجود نيامده، صددرصد اين تعادل پايدار نيست، رمز پايداري در تعادل، رشد هر سه ضلع مثلث جسم، روان و جهانبيني است. البته ناگفته نماند كه تغيير نگاه و جهانبيني بالتبع نياز به تلاش و كوشش بيشتري نسبت به درمان جسم دارد.

موضوع كارگاه آموزشي: آداب معاشرت، تعادل

استاد: همسفر عليزاده

تاريخ: سه‌شنبه 98/7/23

در ابتدا معاني واژه‌هاي موضوع را بررسي مي‌كنيم.

ادب چيست؟ به مجموعه‌اي از صفات، خصلت‌ها و ويژگي‌هاي مثبتي گويند كه هم معقول باشد و هم مقبول. يعني مورد تأييد عقل و مورد قبول عرف باشد. ويژگي ادب داشتن، رعايت هنجارها، بايدها و نبايدها، ‌اصول و قوانين و حرمت‌هاست. يعني كسي كه ادب داشته باشد، هر جايي برود، اصول و قوانين و حرمت‌هاي آن مكان را رعايت مي‌كند.

معاشرت چيست؟ اين واژه از عشيره گرفته شده است. عشيره به معناي اقوام، خويشان و طايفه است. معاشرت به معناي همزيستي، مصاحبت، ‌مراوده، رفت و آمد و نشست و برخاست است.

آداب معاشرت يعني راه و رسم چگونه سالم زيستن را بدانيم يا همزيستي مسالمت‌آميز داشته باشيم. در جلسات سروج بود كه با واژه سالم آشنا شديم، سالم بودن با نيك و خوب بودن متفاوت است. پس زماني آداب معاشرت داريم كه همزيستي مسالمت آميز داشته باشيم يا راه و رسم چگونه سالم زندگي كردن را بدانيم.

انسان يك موجود اجتماعي است و براي زندگي در جمع، ناگزير بايد آداب و رسوم زندگي در جمع را بياموزد، اگر آنها را ياد گرفتيم يك انسان مؤدب مي‌شويم. ريزترين مسأله در زندگي، داراي آداب مخصوص به خودش است و تمام اين آداب در آموزه‌هاي ديني ما وجود دارد. آداب سخن گفتن، آداب مهمانداري، آداب ميزباني و... كه در تمام مراحل بايد آداب آن را رعايت كنيم. مثلاً زماني كه مي‌خواهيم مهماني برويم،‌ بايد به شرايط ميزبان توجه كنيم، ‌در مهماني آداب سخن گفتن را رعايت كنيم،‌ خيلي بلند و يا خيلي آهسته صحبت نكنيم، ‌در صحبتهايمان مقايسه، ‌سرزنش و... نباشد، يكي از آداب مهم مهماني اگر خواستيم جايي بخوابيم، اين است كه رختخواب را ميزبان پهن كند ولي صبح بعد از بيدار شدن، مهمان بايد رختخواب را جمع كند.

تعادل چيست؟

تعادل از خانواده عدالت است، عدالت هم از ريشه عدل گرفته شده است. قبل از جلسات فكر مي‌كرديم، تعادل به معناي برابري و مساوات است، ولي در جلسات متوجه شديم كه اين طور نيست. وقتي هر چيزي سر جاي خودش، در زمان خودش و به اندازه خودش باشد، در تعادل است.

امروز عدالت را از منظر ديگر بررسي مي‌كنيم. در جلسه درمان بر اساس علائم باليني، استاد بيان نمودند هر زماني تنظيم و هارموني (هماهنگي بين سلولها) در بدن انسان به هم بخورد، انسان از تعادل خارج مي‌شود. عدم تنظيم هارموني بدن، يكي از عواملي است كه انسان را از تعادل خارج مي‌كند كه شامل هر سه پارامتر جسم، روح و جهانبيني خواهد شد. ممكن است به ذهن خطور كند، آداب معاشرت، ‌چه ارتباطي به تعادل دارد. آداب معاشرت و تعادل در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر هستند و هر كدام را رعايت نكنيم، ديگري رعايت نمي‌شود.

در مورد جسم بايد گفت، زماني كه جسم تعادل ندارد، هارموني در بدن برقرار نيست. معمولاً بسياري از بي‌تعادلي‌هاي جسمي، به طبيعت و مزاج انسانها برمي‌گردد كه يا گرم است يا سرد. اگر گرم است كه خوب، ولي سردمزاجي باعث بي‌تعادلي مي‌شود. سردي مخصوصاً در خانم‌ها باعث تندخويي، سوءظن، افسردگي و ... مي‌شود، در اين حالت بدن در تعادل نيست ولي به راحتي مي‌توان آن را با مشاوره و درمان پزشكي علاج كرد. يكي از راههاي شناخت طبع، نبض است. اگر نبض خود را سريع پيدا كرديم طبع ما گرم است در غير اين صورت طبع سرد است. اگر احساس كرديم خشمگين‌ و عصباني هستيم يا مستعد افسردگي هستيم و... مي‌توانيم همراه غذاهايي كه استفاده مي‌كنيم، مصلح آن را بخوريم تا سردي غذا گرفته شود. بهترين چيز نعناع است كه هم طبع گرم دارد و هم استرليزكننده معده و دستگاه گوارش مي‌باشد. ابوعلي‌سينا در كتاب قانون نوشته‌اند كه كندذهني و كندفهمي به خاطر طبع سرد است. مخصوصاً شام غذاي گرم باشد تا زود سير ‌شويم، شب راحت بخوابيم و صبح خيلي راحت از خواب بيدار شويم و كمتر نياز به خوردن داشته باشيم.

مثلث درمان شامل سه ضلع جسم، روان و جهانبيني است. در كلاس شناخت اعتياد بيان مي‌شود زماني انسان به درمان مي‌رسد كه هم جسم، ‌هم روان و هم جهانبيني‌اش به تعادل برسد. در مورد جسم كه گفتيم، در مورد جهانبيني بايد گفت كه ما واژه‌اي به نام درمان جهانبيني نداريم. در جهانبيني نكته قابل توجه تغييرنگاه است، شعار اصلي جلسات هم همين است«تغيير نگاه ما، مبدأ تحول ماست». يعني هر زمان نسبت به آنچه اطراف ما مي‌گذرد، تغيير نگاه پيدا كنيم،‌ تازه مبدأ تحول ما مي‌شود. تحول به معناي دگرگوني و منقلب شدن و از حالي به حال ديگر تبديل شدن است. اگر توانستيم با آموزشهايي كه مي‌بينيم اين تغيير نگاه را در خود به وجود آوريم،‌ مي‌توانيم بار درمان را به طور مساوي روي سه ضلع مثلث درمان بگذاريم و هر سه ضلع به يك اندازه رشد كند( مثلث متساوي‌الاضلاع باشد)، آنگاه تعادل مي‌تواند صدق پيدا كند. تغيير جهانبيني هم سخت است وهم سهل. ولي وقتي تغيير نگاه و جهانبيني در ما رخ داد، نمي‌توان تصور كرد كه چقدر در زندگي ما مؤثر خواهد بود.

رمز تعادل، پايداري است. اگر در هر زمينه‌اي به تعادل برسيم، يعني درمان پايدار است، در غير اين صورت پايداري وجود نخواهد داشت.

moasherat3

دوستان در اين زمينه مشاركت نمايند.

همسفران: محمديان- شهبازي- عدناني- تقيان- احمدي- باقري2- ياراحمدي-

همسفر محمديان: قبلاً فكر مي‌كردم تعادل يعني برابري ولي در جلسات بامعناي واقعي اين واژه آشنا شدم. سالها به خاطر بي‌تعادلي همسرم و بعد هم به خاطر ترك ايشان، از نظر روحي و جهانبيني به هم ريخته و بي‌تعادل بودم. و چون علتش را نمي‌دانستم هزينه‌هاي زيادي انجام دادم ولي هيچ وقت حال خوشي نداشتم، هميشه مضطرب بودم و فكر مي‌كردم با خوردن قرص حل مي‌شود، شايد در مدت زمان اندكي مفيد بود ولي دوباره برمي‌گشت و دوز قرص‌ها همين طور بالا مي‌رفت و هيچ وقت حالم خوب نبود، ولي وقتي وارد جلسات شدم، متوجه شدم تعادل زماني به دست مي‌آيد كه تغيير نگاه بدهم.  فهميدم بايد براي درمان خودم بيايم و در آموزشهاي جلسات متوجه شدم كه يكي از عواملي بي‌تعادلي من اين است كه حرف و عملم يكي نيست و سعي در برطرف كردن آن دارم، با تغيير جهانبيني آنقدر حال خوبي دارم كه هيچ نيازي به قرص و دارو ندارم و همه را مديون تفكر سروج هستم.

استاد: مصرف‌كننده با مصرف مواد، تنظيم مواد شبه افيوني بدن را به هم مي‌ريزد، در واقع او با دستان خودش اين تنظيم و هارموني را به هم مي‌زند. در نتيجه بي‌تعادلي در تمام قسمتهاي جسم ظاهر مي‌شود. مثلاً انسان متعادل به موقع مي‌خوابد و بيدار مي‌شود، ولي با مصرف مواد، تنظيم خواب به هم مي‌خورد. تلاش جلسات اين است كه اين تنظيم به حالت اصلي خود برگردد كه در هر كسي متفاوت است. براي خانواده هم به خاطر داشتن تفكر زائد افيوني و تألمات روحي، بي‌تعادلي رخ مي‌دهد، كه با آموزش صحيح گرفتن، خانواده‌ها مي‌توانند تا حد زيادي خود را به تعادل برسانند.

همسفر عدناني: بي‌تعادلي در من زياد بود، خيلي عصباني مي‌شدم، افسردگي و استرس و اضطراب شديد داشتم، صبح كه بيدار مي‌شدم، خسته بودم، ولي خوشبختانه با آموزشهاي جلسات به طور نسبي خوابم بهتر شده و ‌اضطراب و عصبانيتم نيز كمتر شده است و تا حدودي به تعادل رسيده‌ام.

استاد: تعادل در همه ابعاد زندگي بايد باشد، نمي‌توان گفت با چندين سال جلسه آمدن، صددرصد در تمام مسائل به تعادل رسيده‌ايم. ولي با آموزشها مي‌توانيم ياد بگيريم هرجايي بي‌تعادلي خود را تشخيص دهيم ودر صدد رفع آن برآييم. كينه و نفرت داشتن از كسي يا تجسس و فضولي در كار كسي يا سخن‌چيني و دروغ گفتن و...، همه نشان از عدم آداب معاشرت و درنتيجه نشان از بي‌تعادلي است.

همسفر تقيان: آداب معاشرت هر كسي به تربيت، فرهنگ و آموزشي كه گرفته است بازمي‌گردد. تفكرات زائدم غلظت زيادي داشت و بعد از سه ماه مراجعه به روانپزشكي، متوجه شدم مشكلم از اعتياد است، خدا راشكر شناختم ذهن آشفته‌اي دارم و قضاوت‌هاي زيادي دارم و همين كه ريشه آن را شناختم، اثر خيلي زيادي در زندگي من و برخورد با ديگران براي من داشت.

استاد: آنچه را كه در دامان مادر و محيط خانواده ياد گرفتيم، آداب ما مي‌شود ولي اين طور نيست كه هميشه با ما باشد و ما نتوانيم آن را تغيير دهيم. تعادل بايد در تمام ابعاد زندگي ما باشد، انسان‌هاي تك‌بعدي تعادل ندارند. يك خانواده‌اي كه تمام همّ و غمّش مال‌اندوزي و ماديات است، يا خانواده‌اي كه فقط تحصيلات برايش مهم است، شايد به آن هم برسند ولي در اين خانواده‌ها تعادل برقرار نيست. اين خانواده‌هاي تك بعدي، مطمئناً تعادل ندارند. گفته شد تعادل يعني هر چيزي سر جاي خودش، در زمان خودش و به اندازه‌ي خودش باشد. اگر بار زندگي يا تعادل را در تمام ابعاد داشته باشيم، ضمن درس خواندن و شغل، تفريح و چيزهاي ديگر هم داريم، اينگونه يك انسان متعادل شده و از زندگي خود لذت مي‌بريم.

همسفر احمدي: قبلاً به خاطر ضدارزشي‌هايي كه در درون من بود و من آنها را پرورش داده بودم، بي‌تعادلي‌هاي زيادي داشتم و در اضطراب و استرس بودم. وقتي با آموزشهاي جلسات آشنا شدم، غيبت و دروغ و كينه و ... را شناختم و تا حدي كم كردم و تا حدي به تعادل رسيدم. كسي كه تعادل داشته باشد، بهتر مي‌تواند حرف بزند، تصميم بگيرد، كارهايش را اولويت‌بندي كند و... . معمولاً خانم‌ها در مدت عادت ماهيانه، به خاطر به هم ريختن هورمون‌هاي بدن، تندخو وعصباني شده و تعادلشان به هم مي‌خورد ولي اگر يك خانم اين را بشناسد، وقتي در اين دوران قرار مي‌گيرد، با يك رژيم غذايي مناسب و دوري كردن از مسائل استرس زا و صحبت با افراد خانواده كه او را درك كنند، خيلي راحت مي‌تواند به تعادل برگردد. يا اگر دختر در خانه داريم، در اين زمان، اگر تندخويي مي‌كند، او را درك كنيم و اين شناخت و درك به معاشرت ما با اطرافيان خيلي كمك مي‌كند.

استاد: درك متقابل افراد از يكديگر چيزي است كه ما را به تعادل مي‌رساند. اگر خانم‌ها بفهمند در اين دوران، به خاطر يك سري مسائل طبيعي، حالت‌هاي خاص پيدا مي‌كنند، ديگر به هم نمي‌ريزند، درك متقابل ما را به آرامش و بالتبع به تعادل مي رساند.

در جلسات روي برداشت صحيح تأكيد زيادي مي‌شود. اگر تعادل داشته باشيم مي‌توانيم به درك و حقيقت هر موضوعي برسيم و درنتيجه برداشت صحيحي از آن موضوع داشته باشيم. پس اگر برداشت صحيح نداريم، به درون خودمان رجوع كنيم و ببينيم كه آيا تعادل داريم يا نه و سعي كنيم با آموزشها و مشورت گرفتن خود را به تعادل نزديك كنيم. از اينجا مي‌توان حساسيت و اهميت زياد موضوع تعادل را فهميد. پس بايد عوامل به هم خوردن تعادل را بشناسيم و درصدد رفع آنها برآييم.

يكي از عوامل كمك كننده رسيدن به تعادل، شناخت از موقعيت خودمان است. اگر از موقعيت خودمان آگاه نباشيم، ممكن است تنش ايجاد كنيم و هم خود و هم اطرافيانمان را نارحت كنيم. پس عدم تعادل و رعايت نكردن آداب معاشرت هم باعث آزار خودمان و هم اطرافيان مي‌شود. پس از اين بابت بايد شاكر و قدردان نعمت هاي خداوندي باشيم كه جلسات هم يكي از آنهاست.

در جلسات بر تغذيه سالم تأكيد مي‌شود تا جسم به تعادل برسد. غذاهايي كه با حرارت بالا و سريعاً پخته مي‌شود، بيشتر خواص خود را از دست مي‌دهد، هر غذايي كه مي‌خواهيم بخوريم بايد مصلحش را بشناسيم و بخوريم، زيرا طبع سرد، عصبانيت و افسردگي را به دنبال دارد، وقتي كسي تندخو و عصباني و خشن شد و سوءظن پيدا كرد، حركاتش در كنترل خودش نيست و يك خانواده و در حالت بزرگتر جامعه را به آشوب مي‌رساند، پس نبايد بي‌اهميت از كنار آن بگذريم. در كنار تغذيه سالم، تفكر سالم هم بايد باشد. تفكر سالم به ما كمك مي كند تا تغيير جهانبيني داشته باشيم. در مورد تفكر سالم در وادي‌ها به طور مبسوط سخن گفته شده است.

در جلسات سروج، فقط درمان جسم مد نظر نيست، چنانكه بارها گفته شده كه 5درصد درمان مربوط به جسم و مابقي مربوط به تغيير تفكر و جهانبيني است. اگر فقط تلاش كنيم از نظر جسمي به درمان برسيم، چون تغيير نگاهي به وجود نيامده، صددرصد اين تعادل پايدار نيست، رمز پايداري در تعادل، رشد هر سه ضلع مثلث جسم، روان و جهانبيني است. البته ناگفته نماند كه تغيير نگاه و جهانبيني بالتبع نياز به تلاش و كوشش بيشتري نسبت به درمان جسم دارد.

براي رسيدن به تعادل بايد سطح خود را وسيع كنيم. توپ گردي را در نظر بگيريد، اين توپ چون سطح ندارد، با اندك تكاني، حركت مي‌كند و از تعادلي كه دارد خارج مي‌شود، مربع و مستطيل و هر شكل ديگري به خاطر اينكه سطح و تكيه‌گاه دارند، تعادلشان بيشتر است، ما هم براي اينكه تعادل داشته باشيم بايد سطح خود را بالا ببريم، يعني شكل خود را تغيير دهيم، تا با اندك تلنگري از حالت تعادل خارج نشويم، بعد از تغيير، تبديل شويم، اگر تغيير و تبديل ايجاد شد، در نتيجه ترخيص شده و به ماندگاري در تعادل خواهيم رسيد. زماني مي‌توانيم به اين سطح برسيم كه هر نگاهي و هر حسي در جاي خودش باشد. اصولاً هر كدام از ما يك قالب ذهني براي خود ساخته‌ايم و از من واقعي به من خودساخته رسيديم، اكنون با آموزشها و تلاش و كوشش اين قالب ذهني را تغيير داده و به من واقعي برسيم، آنگاه همه چيز سر جاي خودش قرار مي‌گيرد و درنتيجه به تعادل هم مي‌رسيم. وقتي هم تعادل داشتيم، مي‌توانيم آموزش بگيريم. براي آموزش هم نبايد سقف در نظر بگيريم، ما هر لحظه و هر زمان، نيازمند آموزش هستيم تا سطح خود را بالا ببريم. آموزشها را سليقه‌اي نگيريم، تمام ابعاد آموزشها را بايد بگيريم تا به علم و آگاهي برسيم، زماني كه به آن درجه از علم و آگاهي رسيديم، به نقاط ضعف خود آگاهي يافته و آنها را به نقاط قوت تبديل مي‌كنيم. همچنين با علم و آگاهي كسب كردن، به جايگاه خود نزديك مي‌شويم. اين موضوع خيلي مهم است. هر كس در جايگاه خودش قرار بگيرد، حتماً تعادل و ماندگاري در تعادل دارد.

ميزان صبر و استقامت هر كدام از ما نشانه تعادل ماست. چگونگي و نحوه برخورد ما با مسائل و مشكلات نشانه تعادل ماست. انسان متعادل، با بروز هر مشكلي در هر جايگاهي كه هست، به وظايف خود، هرچند ناقص، عمل مي‌كند، البته بايد با همدلي و مشورت و تفكر سالم، در پي حل مشكل بود ولي اجازه نداد مسائل حاشيه‌اي فكر را مشغول كند چون انسان را به بي‌تعادلي مي‌كشاند. پس با اندكي توجه و دقت و با علم و آگاهي و تفكر جلو رفتن مي‌توانيم به تعادل برسيم.

مسئول نظم این کارگاه آموزشی:

مسافر عباس

moasherat1

 

دیدگاه‌ها

0 #22 پاسخ: آداب معاشرت، تعادلهمسفر باقری۱ 1398-08-07 14:50
با سلام و خداقوت.ممنون از استاد و تمام خدمتگزاران
0 #21 دستور جلسه آداب معاشرت تعادلملکی 1398-07-29 22:55
با عرض سلام و خداقوت..ممنون از استاد راه های رسیدن ب تعادل را ب خوبی توضیح دادند.
0 #20 برداشت از موضوعهمسفر حسینی 1398-07-27 22:02
تشکر از استاد که سخنانشان خیلی به دل نشت وتاثیر گزار بود
0 #19 پاسخ: آداب معاشرت، تعادلهمسفر فولادگر 1398-07-27 21:46
  • باسلام وتشکر از استاد عزیزم خانم همسفر علیزاده...برداشت من از دستور جلسه برای رسیدن به تعادل باید با گرفتن آموزشهاوتغییر نگاه جهان بینی قالب ذهنی ام راتغییر بدهم وبه من واقعی برسم وآموزشها رانبایدسلیقه ای بگیرم تا بتوانم نقاط ضعفم رابه نقاط قوت تبدیل کنم وبه جایگاه خودم برسم..آنگاه به تعادل میرسم.
0 #18 تجربههمسفر علیزاده سفر ا 1398-07-27 19:47
عرض سلام وادب.
بنده قبلا برای دیده شدن فقط حرف میزدم و قطعا از مسائل مگو هم حرف زده میشد.ولی خداروشکر باآموزشها فهمیدم دیده شدن مهم نیست و این ارزشمندی مرا بالا نمیبرد.حتی بودند کسانی که انسانهای وارسته و عالمی بودند ومورد بی مهری قرار گرفتند ولی آنها راه صحیح خودرا ادامه داده واشتباه نکردند که برای دوست داشته شدن هرکاری کنند.سپاس ازاین تفکرناب
0 #17 آداب معاشرتمسافر حمزه 1398-07-27 13:12
Sorooj
0 #16 پاسخ: آداب معاشرت، تعادلهمسفر رضازاده 1398-07-27 10:42
باسپاس از استاد جلسه و خدا قوت به همه خدمتگزاران سروج امید وارم که به رسبدن به تعادل مفهوم واقعی ادب را درک کنم و خود به خود آداب معاشرت که رمز همزیستی مسالمت آمیز است در من نهادینه شود وآن کونه که استاد فرمودند مهم ترین گام رسیدن به این مقصود تغییر نگاه و فاصله گرفتن از خود خود ساخته است
0 #15 پاسخ: آداب معاشرت، تعادلهمسفرخراط زاده 1398-07-27 06:35
باتشکرفراوان ازاستادعزیز،که باحضورخودمصداق صبر،پایداری واستقامت راآموزش میدهند.
دریک کلام تعادل یعنی درجایگاه خودوظایفم راعاشقانه انجام دهم.سپاسگزارازبنیانگزار.
0 #14 پاسخ: آداب معاشرت، تعادلهمسفر فولادگر 1398-07-26 20:31
سلام از استاد همسفرعلیزادهبسیار متشکرم
0 #13 پاسخ: آداب معاشرت، تعادلمرضيه غلامی 1398-07-26 18:29
درود و تشکر از استاد که این موضوع را از یک زاویه
دیگه ای مورد بررسی قرار دادند و بسیار زیبا و قابل فهم بیان نمودند

Comments are now closed for this entry