All for Joomla All for Webmasters
031-33312497 |
آرشیو مطالب ورزش سروج

روز جمعه مورخ 97/10/14  طبق روال صبحهای جمعه هر هفته دوستان مسافر و همسفر سفر دومی در پارک فدک مقرّ ورزشی سروج جمع  شدند و در کنار یکدیگر به ورزش دسته جمعی از قبیل والیبال، فوتبال، دارت و... پرداختند.

 

قبل از شروع ورزش دوستان نیم ساعت به صورت دسته جمعی پیاده روی کرده و بعد از نرمش به ورزش پرداختند. لطافت صبحگاهی پارک بعد از بارندگی شب قبل، روح نواز بود و همه از آن لذت بردند.

 

هدف سروج این است که در خارج از خانه خود هم در حال برگزاری هرچه بهتر شناخت بیماری اعتیاد باشد تا انشاءاله فرهنگ درمان در جامعه گسترش یابد. 

 

سپهر اعتیاد هم اکنون در جامعه ترک است، برآنیم تا این سپهر به درمان تبدیل شود و همه آحاد جامعه به شناخت و درک صحیح اعتیاد برسند:

 

بیایید اعتیاد را بشناسیم، آنگونه که هست نه آن طور که می گویند

 

تصاویر ورزشی را تقدیم نگاه گرمتان می نماییم:

 

90

 

91

 

92

 

93

 

94

 

95

 

96

 

97

 

98

 

99

 

100

 

101

 

102

 

103

 

104

 

105

 

108

 

106

Comments are now closed for this entry