All for Joomla All for Webmasters
031-33312497 |
آرشیو مطالب ورزش سروج

در اولین روز اردیبهشت ماه 1396 دوستان مسافر و همسفر سفر دومی ساعت 8 صبح ورزش گروهی خود را در محوطه پارک فدک آغاز نمودند.

 

محوطه این پارک توسط کمیته ورزش انتخاب شده تا دوستان بتوانند فعالیت های ورزشی خود را در آن مکان برگزار نمایند.

 

 

امید است دوستان سفر دومی روزهای جمعه با شرکت در این برنامه در جهت تحقق هدف سروج که همانا بردن درمان اعتیاد به جامعه است، کوشیده و آن را عینیت بخشند تا شاید یک فرد مصرف کننده به درمان برسد.

 

 

Comments are now closed for this entry