All for Joomla All for Webmasters
031-33312497 |
آرشیو مطالب ورزش سروج

روز جمعه مورخ 96/4/9 دوستان سفر دومی در محل ورزشی سروج واقع در پارک فدک گرد هم آمدند و در محیطی شاد و مفرح به ورزش پرداختند تا به شعار سروج که همانا سلامتی روح و جسم است جامه عمل بپوشانند

و همچنین پیام درمان را به گوش جامعه برسانند چرا که درمان یک تفکر نوزاد و نوپاست و باید آن را در بین افراد جامعه ترویج داد.

 

 

1 14

 

1 15

 

1 16

 

Comments are now closed for this entry