All for Joomla All for Webmasters
031-33312497 |
آرشیو مطالب ورزش سروج

در آدینه ای دیگر از یک روز تابستانی مورخ 96/4/16 دوستان سفر دومی در محل ورزشی سروج واقع در پارک فدک گرد هم آمدند و در محیطی شاد و مفرح به ورزش پرداختند تا به شعار سروج که همانا سلامتی روح و جسم است جامه عمل بپوشانند.

و همچنین پیام درمان اعتیاد را که یک تفکر نوپاست به گوش جامعه برسانند و  افراد جامعه را از آن آگاه و مطلع سازند.

 گزارش تصویری

 

 

1 17

 

1 18

 

1 19

 

1 20

 

1 21

عکس: مسافر علیرضا

Comments are now closed for this entry