All for Joomla All for Webmasters
031-33312497 |
آرشیو مطالب ورزش سروج

روز جمعه مورخ 96/4/23 دوستان سفر دومی در محل ورزشی سروج واقع در پارک فدک گرد هم آمدند و در محیطی شاد و مفرح به ورزش پرداختند

تا به شعار سروج که همانا سلامتی روح و جسم است جامه عمل بپوشانند

و پیام درمان اعتیاد را در جامعه طنین انداز کنند.

 

 

1 26

 

1 27

 

1 24

Comments are now closed for this entry