All for Joomla All for Webmasters
031-33312497 |
آرشیو مطالب ورزش سروج

در روز جمعه ای دیگر مورخ 96/4/30 مسافران و همسفران سفر دوم باز هم در محل باغ فدک گرد هم آمدند و در محل مخصوص این باغ به ورزش پرداختند.

روزهای جمعه رأس ساعت 8 صبح واقع در محل باغ فدک ورزش برقرار می باشد.

هدف از ورزش در جمعیت سروج مطلع ساختن آحاد جامعه با درمان بیماری اعتیاد است، تا همگان آگاه باشند که اعتیاد را نباید ترک کرد، بلکه باید درک کرد و آن را شناخت تا درمان شود.

 

1 29

 

1 31

 

1 32

 

1 33

عکس: مسافر حسین

Comments are now closed for this entry