All for Joomla All for Webmasters
031-33312497 |
آرشیو مطالب ورزش سروج

عقل سالم در بدن سالم است

در روز جمعه مورخ 96/6/10 مسافران و همسفران سفر دومی در پارک فدک گرد هم آمدند و به ورزش مفرح والیبال پرداختند.

تا به هدف تفکر سروج که همانا آگاهی آحاد جامعه با تفکر درمان اعتیاد است جامه عمل بپوشانند.

و نشان دهند بر خلاف آنچه در اذهان است که اعتیاد قابل درمان نیست اعتیاد درمان شدنی است فقط باید درک کرد و آن را شناخت تا به درمان رسید.

 

1 48

 

1 49

 

1 50

 

 

1 52

 

1 51

Comments are now closed for this entry