بايستگي و شايستگي

 

 

رسيدن به شايستگي منوط به رعايت بايدها و نبايدهاست، پس اگر خود را ملزم به رعايت بايدها و نبايدها نكنيم، يعني هر كدام راحت است انجام دهيم و هر كدام سخت است كنار بگذاريم. هيچ‌گاه به شايستگي نخواهيم رسيد. اولويتي كه مدنظر جلسات است، درمان است و بايد تمام كارهاي ما زيرمجموعه درمان قرار بگيرد نه اينكه درمان در حاشيه باشد و بخواهيم همه كارهاي خود را انجام دهيم و اگر وقت آورديم به درمان خود رسيدگي كنيم. از امروز اين بايد را براي خود بگذاريم كه اگر به جلسه مي‌آييم و وقت صرف مي‌كنيم، خود را ملزم به رعايت بايدها كنيم. از بايدها و نبايدهاي جلسه بسيار صحبت به ميان آمده ولي انجام دادن و عملي كردن آنها مهم است.

 

موضوع كارگاه آموزشي: بايستگي و شايستگي

استاد: همسفر قاسمي

تاريخ: پنجشنبه 97/11/4

 

بايستگي يا بايسته بودن كليه بايدها و نبايدهايي است كه هستي و كل كائنات براي ما وضع كرده اس. و نمي‌توان از زير بار آن شانه خالي كرد. هر جامعه و هر مكاني، بايدها و نبايدهاي خاص خودش را دارد. از اجتماعات بزرگ گرفته كه با حضور در آن جا بايد رعايت كنيم تا برسد به خانواده و بعد جلسه كه ملزم هستيم كه بايدها و نبايدهاي آن را رعايت كنيم.

خيلي از ما مي‌دانيم كه دروغ گفتن يك ضدارزشي است ولي چند درصد آن را انجام نمي‌دهيم؟ يا ترس يك نيروي بازدارنده است، همه ما در يك سري موارد ترس داريم ولي چقدر مي‌توانيم از ترس‌هايمان عبور كنيم؟ جلسات راه صحيح و منطقي براي درمان شدن را به ما نشان مي‌دهد. راه يك راه است و آن هم فقط رعايت پروتكل درمان است. اما مهم اين است كه چند درصد از ما آن را رعايت مي‌كنيم تا به آن شايستگي برسيم.

هر كس بايدها را رعايت كند، حتماً به شايستگي مي‌رسد. رسيدن به اين شايستگي با ديدن الگوهاي درمان شده، با ديدن استاد راهنما كه هر هفته1100 كيلومتر از اهواز به تهران براي درمانشان طي مي‌كردند، به خوبي نمايان و مشهود است كه چگونه به شايستگي رسيدند.

رسيدن به شايستگي منوط به رعايت بايدها و نبايدهاست، پس اگر خود را ملزم به رعايت بايدها و نبايدها نكنيم، يعني هر كدام راحت است انجام دهيم و هر كدام سخت است كنار بگذاريم. هيچ‌گاه به شايستگي نخواهيم رسيد. اولويتي كه مدنظر جلسات است، درمان است و بايد تمام كارهاي ما زيرمجموعه درمان قرار بگيرد نه اينكه درمان در حاشيه باشد و بخواهيم همه كارهاي خود را انجام دهيم و اگر وقت آورديم به درمان خود رسيدگي كنيم.

از امروز اين بايد را براي خود بگذاريم كه اگر به جلسه مي‌آييم و وقت صرف مي‌كنيم، خود را ملزم به رعايت بايدها كنيم. از بايدها و نبايدهاي جلسه بسيار صحبت به ميان آمده ولي انجام دادن و عملي كردن آنها مهم است.

چيزي كه بايدها و نبايدها را براي ما واجب و ضروري مي‌كند، فهم موضوع است. بدانيم انجام آن چه سودي و انجام ندادن آن چه ضرري براي ما دارد.

بارها گفته شده كه در بيرون از جلسات با يكديگر ارتباط نداشته باشيم،‌ اين يك نبايد است. ديده شده كه حتي يك تازه وارد اين موضوع را رعايت مي‌كند ولي بعضي از افراد نيز هستند كه با وجود اينكه مدتي است به جلسات مي‌آيند اين قانون را درست رعايت نمي‌كنند.

ما در جايگاه انساني خود نيز يك سري بايدها و نبايدهاي خاص خود را داريم كه شامل خانواده، اجتماع، جامعه، شغل، جلسه و... آيا در جايگاه انساني خود، درجايگاه پدري، مادري، همسري، فرزندي و مهمتر از همه رهجو بودن اين بايدها و نبايدها را رعايت كرده‌ايم كه منتظر شايستگي هستيم؟

كساني كه تازه وارد هستند و هنوز تغييري در آنها به وجود نيامده، نمي‌توانند خدمتي در جلسه بگيرند. ما بايد سفر خود را طي كنيم و به مرحله‌اي برسيم كه بتوانيم مسئوليت خود را بپذيريم تا خدمتي به ما واگذار شود و توفيق خدمت پيدا كنيم. خدمتگزاران جلسه به يك مرحله‌اي از انسان شناسي رسيده‌اند، زيرا خود را شناخته‌اند و گاهي ديده شده كه بعضي از افراد كه مدتي است به جلسات مي‌آيند، دلخورند كه چرا جلسه به يك شخص بها داده و به آنها بها نداده، پاسخ اين سوال از اهميت بسزايي برخوردار است. در جواب اين سوال بايد گفت كه كسي براي جلسه ارزشمند است كه اين بايدها و نبايدها را رعايت كرده و شايد شخص ديگر اينها را رعايت نكرده و به ارزشمندي و شايستگي همسفري و مسافري نرسيده است.

shayeste3

شايستگي چيست؟ انسانها همه شايسته آفريده شده‌اند، زيرا خداوند بعد از خلق انسان به خود آفرين گفت. همه انسانها در آن جا با خداي خود پيمان بستند كه در زمين جانشين و خليفه الهي باشند ولي آيا بوديم، پس شايستگي به دست خودمان از بين رفت، زيرا از جايگاهمان خارج شديم.

منظور از جايگاه، نشستن روي يك صندلي يا داشتن منصب و يا موقعيت مادي يا ظاهري نيست، شايستگي قرار گرفتن در هر جايگاهي از بين نخواهد رفت مگر با دست خودمان. وقتي يك فردي در جايگاه پدري به مصرف مواد مخدر روي مي‌آورد، با دست خودش به جايگاه پدري، پسري و همسري خود پشت پا مي‌زند و شايستگي خود را از دست مي‌دهد. بعد از آن دچار منيت مي‌شود و مي‌خواهد به زور آن را حفظ كند، ولي اين نشدني است. حفظ جايگاه‌ها و شايستگي‌هاي انساني گاهي از كسب آن بسيار سخت‌تر و مهمتر است. پس شايستگي يعني درخور جايگاهي بودن، لياقت آن جايگاه را داشتن، نه فقط ظاهراً و اسمي بلكه به صورت باطني و عملي.

گاهي يك مصرف‌كننده با اين هدف به جلسه مي‌آيد كه از مزاحمتهاي همسر و خانواده براي انجام كارهايش بكاهد و به نوعي بتواند آزادانه هر كار دلش خواست انجام دهد، جلسه به چنين فردي مسافر نمي‌گويد. زيرا چنين فردي همچنان مصرف‌كننده است و هيچگاه به شايستگي درمان نمي‌رسد و نبايد ناراحت باشد كه چرا جايگاه همسري و پدري خود را در خانواده از دست داده است. شايستگي با منيت و طلبكاري به دست نمي‌آيد و حتي وضعيت بدتر هم مي‌شود.

در مورد همسفر نيز اين قضيه صدق مي‌كند. همسفر كسي است كه سابقه اعتياد ندارد و براي رشد و تعالي اهداف جلسات تلاش مي‌نمايد، ولي همسفري كه يك سري بايدها و نبايدها را رعايت مي‌كند تا بتواند آن را به رخ مسافرش بكشد و از او طلبكار شود، چنين همسفري نيز هيچ‌گاه به شايستگي نمي‌رسد.

عزيزاني هستند كه سالهاست به جلسه مي‌آيند ولي آيا تعداد سال‌ها و ماه هايي كه به جلسات مي‌آيند صرفاً مي‌تواند كسي را به شايستگي برساند؟ هرگز چنين نيست. اعمال و رفتار و كردار شخص است كه او را به شايستگي مي‌رساند. زيرا جلسه معتقد است كسي به شايستگي مي‌رسد كه تغيير نگاه بدهد و بتواند تفكرش را تغيير دهد.

 

دوستان در مورد بايستگي و شايستگي مشاركت نماييد.

مسافران: حسين- محمد- رضا- حسين- نصراله- عليرضا- مهدي- بهروز-

همسفران: رضايي- مكري- محمديان- خراط زاده-

shayeste4

مسافر محمد: چندين سال به جلسات مي‌آمدم ولي قوانين و بايدها و نبايدها را رعايت نمي‌كردم و موجب طرد من شد ولي خوشبختانه با مدد الهي دوباره آمدم و بايدها و نبايدها را رعايت كردم،‌ اصل مهم، ‌حرف گوش كردن بود و هرچه در تفكرم بود، دور ريختم و در تفكرم تغيير به وجود آوردم و گفتم بايد براي خودم درمان شوم حتي اگر در شرايط مالي خوبي نباشم، اولويت من درمان است، بايد شمع اعتياد خاموش شود تا بقيه شمع‌ها نيز خاموش شود و خوشبختانه تابحال رعايت كردم و در مسير درمان هستم.

 

استاد: گذشتن از خواسته‌هايي كه مدنظر ماست و مي‌خواهيم به آن برسيم، ‌سخت است ولي بايد از آنها گذشت و اين يك بايد است تا طعم شيرين آن را بچشيم. وقتي در زمينه‌اي به شايستگي مي‌رسيم، به خود مي‌باليم. در جايگاه شغلي، پدري، مادري، رهجويي و... با حرف گوش كردن ابتدا رضايتمندي براي خودمان حاصل مي‌شود و بعد مسئولين و خدمتگزاران از ما راضي هستند و آنجاست كه رضايتمندي خاصي به ما دست خواهد داد و لذت آن از هر چيزي بيشتر است.

تغيير نگاه ما مبدأ تحول ماست. وقتي مي‌خواهيم آنچه كه بوديم ديگر نباشيم، يك شبه و يك آن ممكن نيست. نمي‌توان تمام بايدها و نبايدهايي كه قبلاً انجام مي‌داديم را يك شبه كنار بگذاريم. بايد پله پله نسبت به تمام مسائل تغيير نگاه دهيم تا متحول شويم و چيزي شويم كه قبلاً نبوديم.

 

يكي از بايدها و نبايدها، رها كردن مصرف‌كننده و به خود پرداختن است. يعني به درون خود برويم تا بفهميم خودمان چه كاره هستيم. اگر تمام حواس و تمركز ما روي مسافر باشد، مطمئناً از خودمان غافل مي‌شويم. يكي از بايدها و نبايدهاي كه جلسه به ما مي‌گويد اين است كه اگر كسي با نيامدن مسافرش به جلسه، حالش بد مي‌شود، به جلسه نيايد و اين وقت را در جايي ديگر بگذراند. بارها و بارها گفته شده كه وقتي وارد جلسات مي‌شويم، ‌تمام مسائل بيرون را پشت در بگذاريم و بياييم. جلسه به ما ياد داد كه اگر همسفر هستيم، بايد براي رشد و تعالي اهداف جلسات تلاش كنيم و تمام مسافران، مسافر ما باشند و اين به تك‌تك ما كمك مي‌كند.

يكي از بايدها بالا بردن نقطه تحمل است. چه براي مسافران در مصرف دارو و ترميم جسم و تفكر افيوني و چه براي همسفران از نظر فكري و رفتاري.

 

مسافر نصراله: رعايت بايدها جداي از رسيدن به شايستگي، شيريني درمان را براي ما به وجود مي‌آورد و مي‌توان آن را به خوبي حس كرد و چشيد. يك جلسه به خاطر مشكلي، نتوانستم به جلسه بيايم و وقتي همسفرم متوجه شد ناراحت بود كه چرا من به جلسه نرفته‌ام اين در حالي بود كه قبلاً از آمدن من به جلسات، ناراحت بود و اين نشاندهنده اين است كه يك سري تغييراتي به وجود آمده كه حتي من خودم متوجه آنها نبودم، ولي خانواده متوجه شده و رعايت بايدها و نبايدها و كاربردي كردن آنها، حتماً نتيجه دارد و شايستگي، شيريني درمان را ملموس مي‌كند.

 

استاد: يكي از پارامترهاي رسيدن به درمان، حرف گوش كردن است. درمان خودبه‌خود ما را شايسته مي‌كند و جايگاه و ارزشمندي ما را به ما بازخواهد گردانيد. نياز نيست خود را به كسي ثابت كنيم زيرا خودبه‌خود ثابت مي‌شود.

تمام كساني كه اينجا هستيم، با بروز مشكل اعتياد در خانواده، شايستگي‌هاي خود را از دست داديم. مصرف‌كننده با اولين مصرف مواد مخدر و خانواده با رفتارهاي ناشايست؛ زيرا نمي‌دانستيم چه برخوردي كنيم، و به اين ترتيب جايگاه خود را براي خود و ديگران به طور آرام آرام و نامحسوس از دست داديم و از شايستگي خارج شديم و به جايي رسيديم كه خودمان را غرق در اين منجلاب ديديم. ديگر ديده نشديم، همه از ما دور شدند و حتي دوست نداشتند ما در محافلشان باشيم و زماني به خود آمديم كه ديديم بعد از 10 تا 15سال اين اتفاقات افتاد. ما منبعي از انرژي هاي منفي شده بوديم كه هرجا مي‌رفتيم آن را به ديگران انتقال مي‌داديم و آنها اين را دوست نداشتند. اما با ورود به جلسات آرام آرام با رعايت بايدها و نبايدها اين جايگاه‌ها دوباره برگشت چه در خانواده و فاميل و چه در محيط كار. پس شايستگي به دست خودمان از بين مي‌رود و به دست خودمان مي‌توانيم دوباره آن را بازگردانيم.

 

همه ما شايسته، لايق و درخور درمان هستيم. زماني بود كه اشتباهي رخ داد و اين براي همه امكان دارد ولي الان مي‌توانيم از آن مهلكه خارج شويم و يك پدر شايسته، يك همسر شايسته، يك فرزند شايسته و در مقام بالاتر يك انسان شايسته شويم و اميدوارم اين شايستگي به چند روز محدود نشود و با دست خود آن را از بين نبريم.

قوانين وضع شده براي درمان و بايدها و نبايدهاي آن، قوانيني است كه بر قوانين اعتياد غلبه دارد و ما خانواده‌ها نيز از اين قانون مستثني نيستيم. وقتي مصرف‌كننده يك دروغ مي‌گفت، خانواده چندين دروغ ديگر مي‌گفت تا آن را بپوشاند ولي اين اتفاق نمي‌افتاد، يك نفر بايدي را نبايد مي‌كرد و كل خانواده و نظم و انضباط و بنياد خانواده زير و رو مي شد و همه از يكديگر اثر مي‌گرفتند. يك محله اگر خراب شود، يك شهر خراب مي شود. اگر به يك شهر خراب رسيدگي نشود، يك كشور خراب مي شود و همين طور كل جهان را از بين خواهد برد. شايد مصرف كننده در خانواده ما باشد ولي اگر خود را با يك خانواده ديگر كه مصرف‌كننده دارند، مقايسه كنيم،‌ تفاوت آن را به خوبي مي‌بينيم، زيرا با درايت خود كه از آموزشهاي جلسات گرفتيم، مي‌توانيم اوضاع را كنترل كنيم و از آسيب‌هاي جدي جلوگيري نماييم.

 

به عنوان جمعبندي بايد گفت كه بايدها و نبايدها مربوط به يك شخص خاص يا يك برهه‌اي از زمان نيست. حتي اگر با رعايت يك سري بايدها و نبايدها به قطع و بي‌نيازي از دارو رسيديم و وارد سفر دوم شده و الگو شديم و پيراهن سفيد يا شال سفيد بر تن كرديم، نبايد بگوييم از ما گذشته است، حتي بايد گفت پايان هر نقطه، سرآغاز خط ديگري است. بايد باز هم بايدها و نبايدهايي كه بر ما واجب و ضروري شده را رعايت كنيم تا به هدف و مقصود ديگر برسيم. عموماً همه ما مي دانيم چه چيزهايي بايد و چه چيزهايي نبايد است زيرا ضدارزشي‌ها و ارزشها مشخص هستند ولي چيزي كه خيلي مهم است عمل كردن و اجرايي كردن آنهاست.

 

مسئول نظم اين كارگا آموزشي:

مسافر ميثم2

shayeste2

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها  

#22 پاسخ: بايستگي و شايستگيهمسفر ولی زاده 1397-11-09 13:29
باسلام وخدا قوت ..دستور جلسه خیلی خوبی بود برداشت من این است که بارعایت بایدها ونبایدها ..من شایستگی پیدا میکنم واین یعنی اعتماد به نفس ورسیدن به جایگاه انسانی وعزت نفس
#21 برداشتهمسفر مزروعی 1397-11-08 22:38
با سلام و خدا قوت ما بایدالویت رادرمان خود قراردهیم وباکاربردی کردن اموزشها وانجام بایدها ونبایدها به شایستگی برسیم انشاا...
#20 بایستگی وشایستگیهمسفرمحمدی 1397-11-08 22:20
باسلام وخداقوت دستورجلسه بسیارخوبی بود باتشکر از استاد وهمه اعضای سروج
#19 بایستگی وشایستگیهمسفر موسوی 1397-11-08 17:14
با تشکر از مهیه خدمت گذاران سروج. دستور کارگاه بایستگی وشایستگی بسیار اموزنده بود ومن سوال همیشگی خود که چرا هر چهقدر بیشتر برای زندگیم تلاش می کنم کمتر نتیجه میگیرم ودر این کارگاه متوجه شدم من تلاش لازم را انجام میدهم ولیی یک سری قوانین وجود داره که من باید بدانم تا به ان شایستگی که حق یک مادر هست برسم وزمانی که بایدم را دانستم حتما نبایدم نیز با اموزش گرفت بر من نمایان خواهد شد ممنونم
#18 پاسخ: بايستگي و شايستگيجلال فلاحی 1397-11-08 00:44
سلام
من فکر میکنم بایستگی یک اتفاق درونیست ، که بسته به جهانبینی و ایمان به هدفی که دارم برای خودن خط قرمز هایی بعنوان محدوده ی حرکت ترسیم میکنم، و هرچقدر مدت رعایت این چهارچوب و کیفیت رعایت را بالا و بالاتر ببرم، چه بخواهم وچه نخواهم این شایستگی به من از بیرون داده میشود، چه در نگاه دیگران، چه در نوع صحبت با من، چه در ارزش کاری که به من واگذار میکنند و چه در میزان اعتمادی که به من میشود. شاید در کلام ا.... منظور از خواندن همان میزان رعایت بایستگی باشد و هر انچه از خارج از من ،خیری به من میرسد همان امضای شایستگی من از طرف خداوند باشد.
بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را...
#17 شایستگی وبایستگیهمسفرفولادی 1397-11-07 23:19
باسلام وخداقوت جلسه خیلی خوبی بود وبرداشت من ازاین جلسه این است که بایده ومبایدهایی که درجلسات اموزش میدهنددرس بگیرم وکاربردی کنم تا به شایستگی برسم
#16 پاسخ: بايستگي و شايستگيهمسفر ملکی 1397-11-07 19:40
با عرض سلام و خداقوت..برداشت من از دستور جلسه بایستگی وشایستگی..من اگر درمورد بایدها ونبایدهای زندگی آگاهی پیدا کنم و رعایت کنم به شایستگی میرسم.
#15 پاسخ: بايستگي و شايستگيمسافر حمزه 1397-11-07 17:12
با تشکر از جلسات سروج
#14 برداشتهمسفرعلیزاده سفر اول 1397-11-07 12:54
سلام ووقت بخیر به خادمان مخلص وعزیز سروج
برداشت اینجانب ازاین دستور جلسه این بود که:درابتدا باایجاد ورعایت بایدهاونباید هابه جایگاهی که ارزش ولیاقتش راداشته باشیم میرسم.همچنین ازمشارکتها درسی که گرفتم اینکه باحس سالم وتغییر دیدگاه شایستگی ازدست رفته ام باز میگردد نه اینکه دست به تلاش عجیبی بزنم بلکه تغییر آرام وبا طمأنینه بازدهی بیتشتری دارد وماندگارتراست.س پاسگذارم ازاین همه محبت خالصانه.پیروزیت ان روز افزون
#13 پاسخ: بايستگي و شايستگيهمسفر رضازاده 1397-11-07 12:08
باسپاس از استاد این کارگاه و همه خدمتگزاران نکته ای که استاد فرمودند یکی از جملات وادی نهم را برای من تداعی کرد که ضد ارزشها مثل درختی است که کلیه میوه های آن تلخ است ونمی توان فقط میوه های یک شاخه را اصلاح کرد بلکه کل درخت باید اصلاح شود پس ملاک عمل کردن به باید هایی که من می خواهم یا راحت است ،نیست همه باید ها و نباید ها ولو این که بسیار سخت باشد باید در نظر گرفته شود تا به شایستگی برسیم
#12 شايستگی وبایستگیهسفر سبحا ني 1397-11-07 11:25
با سلا م وخدا قوت وقتی من حرف گو ش کنم واز وادی پنج خوداری رارعایت کنم کم کم به بایستگی وبعد به شایستگی می رسم
#11 بایستگی وشایستگی :برداشتهمسفر مرادی 1397-11-07 10:24
باسلام وقت بخیر با تشکر از استاد عزیزم همسفر خانم قاسمی صحبت از بایستگی وبایسته بودن است بایدها ونبایدهایی که برای رسیدن به موفقیت ملزم به اجرای انها هستیم واگر طالب رسیدن به شایستگی هستیم باید این قوانین را کاربردی کنیم چیزی که رعایت بایدها ونبایدها را برای ما واجب میکند فهم موضوع است که بدانیم انجام دادن یا انجام ندادن این ملزومات برای ما چه ضرر ومنفعتی برای ما دارد استاد از الگوها صحبت کردن الگوهایی که با ورود به جلسات ناامیدی ما را به امید تبدیل میکنند الگوهای شایسته ای که بی منت وبدون هیچ توقوعی دانش تجربه واندوخته های خود را در اختیار ما قرار میدهند تا ما هم با سعی وتلاش وپله پله با رعایت حرمتها وقوانین جلسه بتوانیم به این درجه از خود گذشتگی و شایستگی برسیم به امید ان روز وبه یاری خداوند قادر ومتعال
#10 پاسخ: بايستگي و شايستگينجمه باقری 1397-11-06 22:41
باعرض سلام وادب
عمریست که آنچه باید بود انجام نمی دادم وتمام نباید ها را انجام می دادم ودر نهایت با قیافه ی حق به جانب احساس شایستگی می کردم در صورتی که چنین نبود وزندگیم در طوفانی از مشکلات غوطه وربود ومن نمی دانستم اشکال کار در چیست خدایا چقدر در بیراه رفتم کمکم کن باز گردم من با این دستور کارگاه باید های را شناختم تا اجرا کنم انشاا...
#9 بایستگی وشایستگی ،برداشت ومشارکتهمسفر نصر 1397-11-06 19:35
با عرض سلام وادب ،برداشت من از این دستور جلسه این است که رسیدن به شایستگی منوط به رعایت باید ها ونباید هاست ، اعمال ورفتار وکردار شخص است که او را به شایستگی می‌رساند انسانها همه شایسته آفریده شده‌اند وشایستگی به دست خودمان از بین می رود وباعث می شود از جایگاهمان خارج شویم ،کسی به شایستگی می رسد که تغییر نگاه بدهد وبتواند تفکرش را تغییر دهد .مشارکت من در این زمینه ،قبل از ورود به جلسات مقدس سروج بخاطر ت تفکرات زائد افیونی از جایگاه همسری وحتی مادری خارج شده بودم ولی جلسات به من آموخت که باید دوربین را از مسافرم بردارم و دوربین را روی خودم بیندازم ،تا حدودی با کاربردی کردن این باید به آرامش نسبی رسیدم ،باتشکر از استاد .
#8 بایستگی وشایستگیهمسفرکشاورز 1397-11-06 19:15
باسلام.برداشت من از این دستور کارگاه این است که،شایستگی چیزی نیست که بواسطه پست و مقام و....به من داده شود.بلکه چیزی است که خودم وبارفتارم در هرجایگاهی هستم آنرا به دست می آورم ویا از دست بدهم.من میتوانم همسرمصرف کننده باشم اما شایستگی هم داشته باشم...چون برای خودم بایدها و نبایدها را رعایت میکنم.
#7 بایستگی وشایستگی برداشتهمسفرمحمدی 1397-11-06 17:32
باسلام وتشکرازاستاد که موضوع جلسه رابخوبی برای ماواضح وروشن بیان کردند من برداشتی که کردم این بود که من درهرجایگاهی که باشم اگر باید ها ونبایدهای مربوط به جایگاهم را رعایت کنم به شایستگی دران جایگاه می رسم وبرای حفظ ان تلاش کنم
#6 تشکر وقدردانیصفی خانی 1397-11-06 16:48
باسلام وخداقوت خدمت جناب آقای مفتون بنیانگذار جلسات سروج در اصفهان,کمیته آموزش واستاد جلسه همسفر قاسمی ,این دستور جلسه برای من تلنگری بود برای اینکه ببینم کجاها نیاز به تلاش بیشتری دارم جهت برطرف کردن نقاط ضعفم.ممنون از زحماتتون.
#5 پاسخ: بايستگي و شايستگيهمسفر آمنه باقری 1397-11-06 14:21
باسلام.خسته نباشید.
یکی از بایدهای من آمدن به جلسه بصورت مستمر
و گرفتن آموزشها و کاربردی کردن آنها باید باشد تا به شایستگی برسم.
تشکر از استاد و تمام خدمتگزاران
#4 برداشت از موضوع بایستگی و شایستگیهمسفر حسینی 1397-11-06 13:57
باسپاس از استاد که موضوع را بخوبی باز کردند ومتوجه شدم که انسان امکان الخطاست ورسیدن به شایستگی بتدریج انجام میگیرد در صورتی که در مسیر ارزشها حرکت کنیم در آن صورت لیاقت رسیدن به شایستگی را داریم
#3 بایسته گی وشایستگیAlireza 1397-11-06 13:24
درود وسپاس تفکری را که کار را جزئ از ارکان درمان دانست، سپس بایدها و نبایدهای برای شایستگی قرار داد. انجا که نیاز مادی و معیشتی مرا وا داشت به فعالیت بیشتر، وانجا که من تحلیل جسمی ام را نادیده گرفته و با فشار بیشتر، خودم را خسته و ناتوان کرده، تا جایی که منجر به ضعف و بیماری شد و نتیجه اش چیزی جز باز شدن از این دستور جلسه (بایستگی و شایستگی) شد. هرکجا که طبق فرامین جلو رفتم نتیجه+، وهرکجا که بر خلاف فرمان عمل نمودم نتیجه اش_بود. خدا را شاکرم که با رجوع به این سایت و مدد الهی پیام جلسه را گرفتم، هرچند از انرژی جلسه جا ماندم، اما باز هم شکرگزارم.
#2 برداشتهمسفرمحمدیان 1397-11-06 12:30
باسلام وعرض خداقوت.برداشت من اینه که برای رسیدن به شایستگی یک سری بایدهاونبایدها، بایدرعایت شودکه درموردجلسات رعایت حرمت هاوقوانین می باشد.ممنون ازتفکرسروج
#1 پاسخ: بايستگي و شايستگيعلیرضا 1397-11-06 12:27
باسلام و عرض خسته نباشید و خداقوت،جلسه پرباری را تجربه کردم که استاد بخوبی موضوع را باز کردند و مشارکت مسافران و همسفران عزیز هم بسیار برای من آموزنده بود و نکات آموزشی خوبی را برای من بهمراه داشت

اسامی سرلژیونهای سروج

اسامی سرلژیون های مسافران جلسات سروج:
مسافر مهدی - مرکز سروج 1 و 2
مسافر احمد - مرکز سروج 1
مسافر عباس - مرکز سروج 1
مسافر حسین - مرکز سروج 2

مسافر محمد - سرلژیون مالی مسافران

همسفر کرمی- مرکز سروج 2

 

مطالعه بیشتر

گالری تصویر

مطالب و مقالات

23
آبان1397

دکتر اسکندر مومنی: اقدامات خلاقانه و مبتکرانه در حوزه پیشگیری از اعتیاد انجام شود.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نخستين دغدغه مردم را اعتیاد و مواد مخدر خواند و بر انجام اقدامات خلاقانه و مبتکرانه در حوزه پیشگیری...

06
آبان1397

بازنگري سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی

وزیر کشور؛ سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی بازنگری می شود به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، یکصد و هفتمین جلسه...

«
»