اگر در صراط مستقیم حرکت کنیم، فنا هم بقاست

 

 

وقتي خود را فنا كرديم، تازه به هستي مي‌رسيم. ولي اگر هميشه بخواهيم بگوييم هستم و منيت داشته باشيم،‌ داشته‌ها و نداشته‌هايمان را به رخ ديگران بكشيم، ماشينِ من، خانه‌ي من، مادرِ من، همسر من، فرزندِ من و... بدانيم در درد و رنج هستيم ولي اگر به جايي رسيديم كه بفهميم هيچ نيستيم و مي‌آييم كه هيچ باشيم، ‌آنگاه هستي ما عينيت پيدا مي‌كند، نه تنها براي خود ما بلكه براي اطرافيان و محيطي كه در آن زندگي مي‌كنيم.

 

موضوع كارگاه آموزشي: اگر در صراط مستقيم حركت كنيم، فنا، هم بقاست

استاد: جناب آقاي مفتون

تاريخ: سه‌شنبه 97/11/9

 

كيفيت زندگي تك‌تك انسانها بر پايه و اساس يك سري اصول و روابط قرار گرفته است و اگر از همان اول متوجه نشويم كه اين اصول چيست، نمي‌توانيم خوب و درست زندگي كنيم.

مثلاً اگر از روز اول بفهميم مفهوم ازدواج چيست و براي چه و چرا و به چه دليل ازدواج مي‌كنيم، خشت اول را درست مي‌گذاريم ولي 95درصد جوانان اين را نمي‌دانند و بدون اينكه معنا و مفهوم ازدواج را بدانند، ازدواج مي‌كنند و بعد با مشكلات زيادي مواجه مي‌شوند. زيرا پايه و اساس اصول و روابط را متوجه نشده‌اند و از اول با خشت كج شروع مي‌كنند، براي همين به ندرت پيش مي‌آيد كه زن و شوهر به يك فهم مشترك در زندگي برسند، زيرا همه چيز را از ديد حس مالكيت و براي من مي‌بينند.

اين نوع زندگي به گونه‌اي نامطلوب است و زماني كه فرد به مصرف مواد مخدر هم روي مي‌آورد، مشكلات صدچندان مي‌شود. خانواده هم براي بيرون رفتن از اين معضل، و پيدا كردن راه نجات، به خاطر ندانستن اصول و روابط درست، دست به كارهاي اشتباه ديگري مي‌زند، براي همين هميشه در زجر و درد و رنج غوطه ور است و به خاطر غرق بودن در درد و رنج‌، واكنش‌هايي از خود نشان مي‌دهد.

هر چه جلوتر مي‌رويم، به يك نگراني از آينده مي‌رسيم. نمي‌دانيم درجاتي كه داريم، كم مي شود يا زياد؟ آيا در آينده هم مثل اكنون در درد و رنج زندگي مي‌كنيم يا در صلح و آرامش؟

همه ما خواهان آرامش هستيم، مي‌خواهيم بفهميم چگونه از درد و رنج ما كاسته مي‌شود و زيباترين كلمه‌اي كه در اينجا به كار برده مي‌شود، موضوع امروز ماست. يعني با رفتن در صراط مستقيم است كه مي‌توانيم به صلح و آرامش برسيم.

چند سال پيش جناب آقاي مهندس در سفر تهران فرمودند كه اگر مي‌آييد چيزي شويد، بياييد كه چيزي نشويد. يعني خود را فنا كنيد. وقتي خود را فنا كرديم، تازه به هستي مي‌رسيم. ولي اگر هميشه بخواهيم بگوييم هستم و منيت داشته باشيم،‌ داشته‌ها و نداشته‌هايمان را به رخ ديگران بكشيم، ماشينِ من، خانه‌ي من، مادرِ من، همسر من، فرزندِ من و... بدانيم در درد و رنج هستيم ولي اگر به جايي رسيديم كه بفهميم هيچ نيستيم و مي‌آييم كه هيچ باشيم، ‌آنگاه هستي ما عينيت پيدا مي‌كند، نه تنها براي خود ما بلكه براي اطرافيان و محيطي كه در آن زندگي مي‌كنيم.

كمااينكه ما در جلسات داريم افرادي را كه از رفتار گذشته‌شان گذشتند و به هيچ رسيدند و در مسير صراط مستقيم حركت كردند، ارزش پيدا كردند و در خانواده و همه جا ارزشمند شدند.

تا زماني كه به فنا نرسيم، به بقا نمي‌رسيم. اگر از خود گذشتيم، به آن چيزي كه مي‌خواهيم مي‌رسيم، ولي اگر در ذهن و انديشه براي خود جايگاهي در نظر بگيريم و بخواهيم ديگران آن را از ما بپذيرند، در حركت به سمت درد و رنج هستيم و اينجاست كه وقتي به جلسات مي‌آييم، حالمان بد مي‌شود. زيرا چيزي از درون در ما وجود دارد و ما را عذاب مي‌دهد. در واقع خود و هويتي كه از خود ساختيم،‌ مانع رسيدن مي‌شود.

 

fana4

 

دوستان در اين زمينه مشاركت نماييد.

همسفران: مكري- حسيني- نوروزي- احمدي- سبحاني- خراط زاده- كشاورز-

مسافران: حسين- عليرضا- حجت- عباس جعفرخاني- حسين- حسين-

 

همسفر مكري: امروز در لژيون تازه‌واردين مادري بود كه دخترش مدتي است به جلسات مي‌آيد. در حالي كه زندگي دخترش در حال فروپاشي بوده، ولي با تغييرات دخترش اين زندگي دوباره سر و سامان گرفته، و متوجه شده كه دخترش در كلاسهايي شركت مي‌كند و به اين نتيجه رسيده كه آموزشهاي اينجا با جاهاي ديگر متفاوت است و به نظر من صراط مستقيم همين است و نتيجه‌اي اينگونه دارد. اين تغيير ديدگاه دختر باعث شده ديد پدر و مادر نسبت به زندگي تغيير كند و آموزشهاي اينجا برايشان مهم است.

 

استاد: اين همسفر وقتي در چيزي كه بوده به فنا رسيده، به بقا مي‌رسد. پدر و مادر اين همسفر، از وضعيت اسف‌بار زندگي دخترشان باخبر بودند و بعد كه متوجه تغيير شدند، جذب جلسات شدند.

صراط مستقيم يعني در راه درست حركت كنيم و بر مبناي اخلاقيات رفتار كنيم. يعني آن طوري كه به ديگران نگاه مي‌كنم به خودمان نگاه كنيم. اين بزرگترين هنر يك انسان است. اما اگر غير از اين باشد، نمي‌توانيم تاريكي‌هاي خود را ببينيم. براي همين جلسات آدرس هر كس را به خودش مي‌دهد. وقتي به درون خود كنكاش كنيم، ديگران را با همان نگاهي كه خود را مي‌بينيم، مي‌نگريم و اينگونه كم‌كم در خانواده هم ياد مي‌گيريم يكديگر را طوري ببينيم كه خودمان را مي‌بينيم. وقتي خود را قرباني خواسته‌ها يا به عبارتي شهيد كنيم، يعني نخواسته‌ايم گذشته خود را تكرار كنيم و نمي‌خواهيم به وضعيت قبلي بازگرديم و اين همان حركت در صراط مستقيم است.

 

همسفر حسيني: در دعاها مي‌گوييم خدايا ما را به خود وامگذار، به نظر من اين يعني از خود واقعي كه صراط مستقيم است بيرون نياييم. و متوجه شدم اگر بخواهم تغيير كنم و از حس مالكيت و غيره رها شوم بايد حس‌هاي دروني را ترميم كنم و از كينه و نفرت و دروغگويي خارج شوم و ديگران را همانگونه ببينم كه خودم را مي‌بينم، اينگونه خودِ‌ خودساخته فنا مي‌يابد و خود واقعي بقا.

 

استاد: سعدي مي‌فرمايد: سعديا، مرد نكونام نميرد هرگز      مرده آن است كه نامش به نكويي نبرند

انسانهاي منفي‌نگر در مسير هميشه به پيچ و خم‌ها و دست‌اندازها و نگراني‌ها نگاه مي‌كنند، هيچ‌گاه از مسير لذت نمي‌برند، ولي انسان مثبت‌نگر، زيبايي‌هاي مسير برايشان مهم است. بايد خودِ منفي‌نگر بميرد، چون هميشه در رنج و عذاب است. زماني كه همه چيز را خوب ببينيم، همه چيز لذت‌بخش مي‌شود، حتي از مشكلات درس و پيام مي‌گيريم و از آن هم لذت مي‌بريم. اين مي‌شود ديدن خود به نحوي كه ديگران را مي‌بينيم. اين نكته ظريفي است و تا به فنا نرسيم، به بقا و ماندگاري نمي‌رسيم.

انسان تغيير بيولوژيكي ندارد، اما از نظر نگاه و جهانبيني تغيير مي‌كند. خداي مهربان بسيار ارحم الراحمين است و وقتي در صراط مستقيم حركت كنيم، خيلي از عذابها و درد و رنج‌ها به خودي خود از بين مي‌رود.

وقتي در صراط مستقيم نباشيم،‌ حسرت همه چيز را مي‌بريم. ولي وقتي تغيير نگاه اتفاق مي‌افتد، با وجود اينكه تمام اوضاع و احوال همان است و تغيير نمي‌كند، ولي حسرت تبديل به لذت مي‌شود. خيلي از ما شايد تا آخر عمر نتوانيم از چيزي لذت ببريم، هميشه در حسرتيم زيرا به صراط مستقيم نرسيده‌ايم.

fana1

مسافرحسين: در سفر اول استاد راهنما به من گفتند كه حسين برو بمير و من فكر مي‌كردم كه آن را فهميده‌ام ولي شايد الان طور ديگري متوجه مي‌شوم كه اگر قرار است به جايي برسم، بايد هيچ مني در كار نباشد. تا زماني كه منيت باشد نمي‌توانم فنا شوم تا به بقا برسم.

 

استاد: من وقتي حس مرده بودن را در خود احساس كردم، به ديگران هم مي‌گويم بميريد. طبق جمله جناب مهندس كه اگر مي‌خواهيد چيزي شويد اينجا به دردتان نمي خورد. تا زماني كه خودم به چيزي كه مي‌گويم نرسيده باشم، اثري براي ديگران ندارد و ‌هيچ گاه به دل نمي‌نشيند. پس حسرت و لذت هم در همين اتفاقات هويدا مي‌شود. براي همين تمام تلاش تفكر اين است كه برداشت درست داشته باشيم تا به اين لذت برسيم.

پيدا كردن راه و صراط مستقيم مهم است ولي اينكه با چه هدفي بخواهيم در اين مسير حركت كنيم، نيز حائر اهميت مي‌باشد. اگر بخواهيم در اين مسير حركت كنيم تا يك موقعيتي ويژه، براي خود رقم بزنيم، آن صراط مستقيم نيست. به نظر من بهترين راه براي رسيدن و تشخيص دادن صراط مستقيم اين است كه بين پندار و گفتار و كردارمان تفاوتي نباشد و هر سه يكي باشد. مثلاً در محاورات ديده شده كه شخصي از گفتار كسي منظور او را متوجه نمي‌شود، اين به خاطر اين است كه پندار با گفتار يكي نيست. چيزي كه در ذهن است، به طور متفاوتي در قالب كلام بيان مي‌شود.

هيچ‌گاه چيزي كه در ذهن است و احساستان را سركوب نكنيد. اگر حسي در وجود ما باشد و آن را سركوب كرديم، ‌پندار و گفتار و عملكرد متفاوت مي‌شود. اگر نتوانيم احساسمان را بيان كنيم،‌ چيز ديگري هم نگوييم، ولي احساس را هم سركوب نكنيم. اگر در ذهن چيز ديگري باشد و حرف ديگري بزنيم، حتماً دوگانگي پديد مي‌آيد، ولي اگر پندار و گفتار يكي باشد، حرفي است كه از دل برمي‌آيد و لاجرم بر دل هم مي نشيند. اين كليد راه است و خيلي هم سخت نيست.

 

 مسئول نظم این کارگاه آموزشی:

مسافر حسن

fana3

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها  

#10 پاسخ: اگر در صراط مستقیم حرکت کنیم، فنا هم بقاستهمسفر غلامی 1397-11-15 17:05
سپاس و خدا قوت
هرگاه پندار گفتار و رفتار ما یکی شود در
صراط مستقیم هستیم و خود به خود به بقا
میرسیم وماندگار میشویم.
#9 پاسخ: اگر در صراط مستقیم حرکت کنیم، فنا هم بقاستهمسفرنوروزی 1397-11-13 15:06
باسلام وادب خدمت همه خادمین سروج.بی نهایت سپاس گزارم،بابت اینکه راه صراط مستقیم رابرای ماروشن کرده وهموارمی کنید.ازخودگذشتن تابه خودرسیدن.عالی است.مشکلات رابیداری خودمان بدانیم.متوجه شویم بازگشت مابه کجاست.چقدرکائنا ت برای ما باپیامهای خودش دلبری می کند.دست مریضاوخداقوت به خاطرنفوذکلامتان .به قول استادهرچه که ازدل برآید لاجرم بردل نشیند.
#8 تشکروسپاسگزاریهمسفرغفاری 1397-11-13 10:15
باعرض سلام وخداقوت به خدمتگزاران، آبادی سروج
این دستورکارگاه برای من درس بزرگی داشت که تا نمیرم به اون صراط مستقیم راه پیدانمیکنم.خیلی دردناک است که خود ساختگی ام را بشکنم تابه خود واقعی برسم ،اماشدنی است با این آموزشهاوکاربردی کردن آنها کمی توانسته ام به اهمیت صراط مستقیم برسم وهدیه این اموزشها آرامش و بقای درونی خودم هست که
واقعا خودرامدیون این جلسات میدانم وتشکرفراوان دارم از خدمتگزاران صادق سروجzv3v9
#7 برداشت از فنا وبقاهمسفر حسینی 1397-11-12 20:49
استاد چه زیبا فرمودند وقتی همه چیز را خوب ببینیم همه چیز لذت بخش میشود حتی از مشکلات درس وپیام میگیریم واز آن لذت میبریم این میشود دیدن خود به نحوی که دیگران را میبینیم این میشود دیدن خود به نحوی که دیگران را میبینیم واقعا این جملات را باید با طلا نوشت
#6 برداشت از دستور جلسههمسفر احمدی 1397-11-12 16:20
سلام وخداقوت.برداشتم از این دستور جلسه این بود که :حرکت در مسیر درست وارزشها باعث ماندگاری وبقا انسان می شود ودر صراط مستقیم دیگر من وجود ندارد وفرد از خودش میگذرد همه وجودش میشود آرامش.وآنجاست که همه چیز برای او زیباست واز هیچ چیز بدش نمی آید وهمه کس وهمه چیز را لایق دوست داشتن میبیند.
#5 باسلام و عرض تشکر از دست اندر کاران جمعیت سروجهمسفر حسینی 1397-11-12 12:11
برداشت من از این موضوع این بود که هنوز اول کارم در صراط مستقیم هستم ولی هنوز به فنا ودر نتیجه به بقا نرسیده ام امیدوارم که برسم
#4 پاسخ: اگر در صراط مستقیم حرکت کنیم، فنا هم بقاستهمسفر علیزاده 1397-11-12 07:16
با سلام و تشکر از.دست اندرکاران سروج
برداشت من از این دستور جلسه اینه که:اگر بخواهم به خود واقعی ام برسم بایستی؛ خودی که به دست خودساخته ام را در هم بشکنم و در هم وفنا
#3 کلاس های سروجمجید 1397-11-11 22:59
سلام
خواستم بابت کلاس های خوبتون ازتون تشکرکنم و من درمانم را با کلاس های شما شروع کردم و سلامت روحی و جسمی خودم را به این کلاس ها مدیونم .
#2 پاسخ: اگر در صراط مستقیم حرکت کنیم، فنا هم بقاستمسافر علیرضا 1397-11-11 13:09
باسلام،بنظر من حرکت در صراط مستقیم و فناشدن و به بقا رسیدن چنان آرامش و دیدگاهی بهمراه دارد که درک یک گوشه از آن انرژی ماندگاری برای ادامه مسیر بهمراه دارد،ممنون از کمیته آموزش و استاد راهنما
#1 اگردرمسیرصراط مستقیم حرکت کنیم،فناهم بقا استهمسفرکشاورز 1397-11-11 00:43
باسلام.برداشت من از دستورکارگاه،:اگ ر درصراط مستقیم حرکت کنم هرگز نگران آینده نخواهم بود و از مشکلات زندگی درس میگیرم و از مسیر لذت میبرم.

اسامی سرلژیونهای سروج

اسامی سرلژیون های مسافران جلسات سروج:
مسافر مهدی - مرکز سروج 1 و 2
مسافر احمد - مرکز سروج 1
مسافر عباس - مرکز سروج 1
مسافر حسین - مرکز سروج 2

مسافر محمد - سرلژیون مالی مسافران

همسفر کرمی- مرکز سروج 2

 

مطالعه بیشتر

گالری تصویر

مطالب و مقالات

23
آبان1397

دکتر اسکندر مومنی: اقدامات خلاقانه و مبتکرانه در حوزه پیشگیری از اعتیاد انجام شود.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نخستين دغدغه مردم را اعتیاد و مواد مخدر خواند و بر انجام اقدامات خلاقانه و مبتکرانه در حوزه پیشگیری...

06
آبان1397

بازنگري سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی

وزیر کشور؛ سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی بازنگری می شود به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، یکصد و هفتمین جلسه...

«
»