شک

 

تا زماني كه زميني شوره‌زار باشد، ‌هيچ بذري در آن روييده نمي‌شود. پس اگر مي‌خواهيم بذر درمان در وجود ما كاشته شود، بايد ابتدا زمين خود را حاصلخيز كنيم. اولين كار جهت آماده‌سازي زمين براي بذرپاشي شخم زدن است و اين كار با شك، انجام مي‌شود. البته شك درست و منطقي، يعني بخواهيم چيزي كه الان هستيم ديگر نباشيم، اين شك، شخمي براي زمين ماست، نه شكي كه همراه با منيت باشد. وقتي زمين دلمان زير و رو شود، آماده كاشتن بذر مي‌شود، آنگاه برداشت صحيحي هم خواهيم داشت. يعني چيزي را برداشت مي‌كنيم كه كاشته‌ايم. اما اگر بذر را در زمين لم‌يزرع بكاريم، هيچ نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود.

 

موضوع كارگاه آموزشي: شك

استاد: مسافر احمدآقا

تاريخ: يكشنبه 97/11/14

 

در روز پنجشنبه استاد از درمان گروهي صحبت كردند. خيلي از ما فكر مي‌كرديم كه اينجا آمده‌ايم تا گروهي درمان شويم و با گروه به درمان برسيم. در صورتي كه استاد به خوبي توضيح دادند كه هدف جلسات درمان گروهي است. تفاوت درمان گروهي با گروه‌درماني اين است كه در درمان گروهي، جايگاه‌ها مشخص است و هر كس وظيفه خود را مي‌داند و مسئوليتي كه به عهده‌اش است را به نحو احسن انجام مي‌دهد و براي رسيدن به هدف تلاش مي‌كند و به نتيجه هم مي‌رسد. اما در گروه‌درماني اين طور نيست و شخص، مسئوليت درمان و وظيفه خوب شدن خود را به عهده ديگران مي‌گذارد و از همه توقع دارد او را خوب كنند.

موضوع امروز كه شك است با درمان گروهي ارتباط است. شك امري ذاتي و فطري است و هر انساني از بدو تولد شك در درونش وجود دارد و اكتسابي نيست. انسان ذاتاً به دنبال پرسشگري و جواب گرفتن براي سوالاتش است، براي همين به دنبال چيزهاي جديد مي‌رود و در اين راستا يك سري داده‌ها و اطلاعات به دست مي‌آورد، اين اطلاعات در ذهن انباشته مي‌شود و از آن در طول زندگي به فراخور موقعيت استفاده مي‌كند.

شك زماني به وجود مي‌آيدكه داده‌هاي جديدي كه مي‌گيريم، با داده‌هاي قبلي مطابقت نداشته باشد. شخص بين دو راهي مي‌ماند كه كدام درست و كدام نادرست است. شك در همان لحظه‌اي كه ايجاد مي‌شود، يك توقف به ما مي‌دهد و سرعت ما را پايين مي‌آورد، زيرا به تأمل و تجزيه و تحليل در مورد موضوعي واداشته مي‌شويم. حال اگر به دنبال تجربه كردن يا استفاده كردن از تجربيات ديگران باشيم و تجزيه و تحليل درستي در مورد موضوع داشته باشيم، قطعاً مي‌توانيم از شك به يقين برسيم، و دوباره به حركت خود ادامه ‌دهيم. پس وقتي در مسأله‌اي كه درست و منطقي است، به شك رسيديم، بايد به اطلاعات خود اكتفا نكرده و درِ پذيرش آموزشها را باز بگذاريم و از اطلاعات جديد استفاده كنيم؛ زيرا اگر مانع رسيدن اين داده‌ها و اطلاعات جديد باشيم، هيچ‌گاه نمي‌توانيم از شك خود بيرون بياييم و در همان حالت قبلي مي‌مانيم.

مثلاً در مورد درمان كه وقتي وارد جلسات مي‌شويم، به شك برمي‌خوريم كه آيا آن چيزهايي كه در ذهن ما ساليان سال در مورد اعتياد بوده درست است يا چيزي كه الان در جلسه شناخت اعتياد راجع به اعتياد گفته مي‌شود. وقتي شك ايجاد شد، بايد تجزيه و تحليل كنيم تا به نتيجه درست رسيده و از شك به يقين برسيم. اين زماني رخ خواهد داد كه راه ورود اطلاعات جديد را براي خود باز گذاشته باشيم، يعني در ضلع منيت مثلث جهالت قرار نگيريم، چون منيت باعث مي‌شود به داده‌ها و اطلاعات قبلي خود اكتفا ‌كنيم و هيچ آموزش جديدي نگيريم و هيچ الگويي را نبينيم، اينجا شك پررنگ‌تر مي‌‌شود و هيچ‌گاه به درمان هم نخواهيم رسيد. شك همراه با منيت، شك‌هاي ديگر را به وجود خواهد آورد و فرد كثيرالشك مي‌شود، يعني به همه چيز و همه كسي شك پيدا مي‌كند و نه تنها از شك سكوي پرتاب درست نمي‌كند، بلكه در همان حالت متوقف مي‌شود.

 

shak3

وقتي اطلاعات و دانايي‌ و آموزش جديد به ما مي‌رسد، اگر چشم و گوشمان باز باشد، از آنها استفاده مي‌كنيم. يعني آنها را با قبلي‌ها مقايسه كرده و خوب آن را برمي‌گزينيم و آن را سكويي براي رشد و تعالي خود براي رسيدن به اهداف بعدي قرار مي‌دهيم. در درمان گروهي اين كار انجام مي‌گيرد. دستور جلسات متعدد، با موضوعات مختلفي كه بر اساس نياز يك مصرف‌كننده‌ي با تفكر افيوني براي رشد و تعالي و بهبود زندگي‌اش، برگزار مي‌شود، از جمله اين كارهاست تا از اين آموزشها استفاده ‌كند و به مرور شك‌ها را برطرف كرده و در همه چيز به يقين برسد و قطعاً نتيجه هم مي‌گيرد.

گاهي فكر مي‌كنيم در ما شك و يا هر موضوع ضد ارزشي ديگر وجود ندارد، كه اين به خاطر منيت ماست، منيت اجازه نمي‌دهد بفهميم كه ما شك داريم و براي ما مهم نيست و وقتي هم مهم نيست، شك خودبه خود ايجاد مي‌شود. گاهي مواقع هم به خاطر زياد انجام دادن يك رفتار، به آن عادت مي‌كنيم و اصلاً فكر نمي‌كنيم كه شايد فلان رفتار ناشايست با ما باشد. اما اگر به رفتار خود شك كنيم و به خودمان بگوييم شايد عدم شفافيت، دروغگويي، روحيه طلبكاري و يا هر ضدارزشي كه از آن در جلسات صحبت مي‌شود با من هم باشد، در رفتار خود واكاوي مي‌كنيم تا آنها را بيابيم و در پي رفع آنها برآييم. اين نوع شك، منطقي است زيرا باعث رسيدن ما به علت مي‌شود، وقتي موشكافانه موضوعي را بررسي كرده و با داده‌ها و اطلاعات قبلي مقايسه ‌كنيم، علت را مي‌يابيم و به نتيجه درست مي‌رسيم.

تا زماني كه زميني شوره‌زار باشد، ‌هيچ بذري در آن روييده نمي‌شود. پس اگر مي‌خواهيم بذر درمان در وجود ما كاشته شود، بايد ابتدا زمين خود را حاصلخيز كنيم. اولين كار جهت آماده‌سازي زمين براي بذرپاشي شخم زدن است و اين كار با شك، انجام مي‌شود. البته شك درست و منطقي، يعني بخواهيم چيزي كه الان هستيم ديگر نباشيم، اين شك، شخمي براي زمين ماست، نه شكي كه همراه با منيت باشد. وقتي زمين دلمان زير و رو شود، آماده كاشتن بذر مي‌شود، آنگاه برداشت صحيحي هم خواهيم داشت. يعني چيزي را برداشت مي‌كنيم كه كاشته‌ايم. اما اگر بذر را در زمين لم‌يزرع بكاريم، هيچ نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود.

شك قدرت تجزيه و تحليل به ما مي‌دهد و به ما مي‌آموزد كه در رابطه با هر موضوعي بررسي كنيم. شك يك موهبت الهي است و بايد در مورد هر چيزي، شك به جا داشته باشيم. هر اطلاعاتي چه غلط و چه درست، اگر به ما برسد، قرار نيست چشم و گوش بسته بپذيريم و تقليد كوركورانه كنيم، اين كار اصلاً درست نيست. انسان اين قابليت را دارد كه پرسشگر باشد و بايد از اين موهبت الهي درست استفاده كند. ما بايد نسبت به آموزشهاي جلسات، تجزيه و تحليل داشته باشيم ولي شك نبايد همراه با منيت باشد زيرا اين نوع شك، اصلاً اجازه آموزش‌پذيري نمي‌دهد. شكي درست و منطقي است كه به اين هدف باشد كه اطلاعات جديدي بگيريم و آن را با اطلاعات و داده‌هاي قبلي تطبيق دهيم و بهترين را برگزينيم.

پس شك معقول جزء وظايف ماست تا به نتيجه مطلوب برسيم و به برداشت صحيح دست يابيم. و اين در جلسات ما با دستور جلسات پشت سر هم كه همه به هم مرتبط هستند و با درمان گروهي حتماً رخ خواهد داد.

shak2

دوستان در رابطه با شك‌هايي كه سراغشان آمده چه منطقي و چه غيرمنطقي خود مشاركت نمايند.

مسافران: شكراله- علي- جلال- ميثم1- مصطفي- رضا- جلال1- بهروز- عليرضا

 

استاد:ممكن است شك در برهه‌اي از زمان براي ما لازم باشد و شك معقول باشد، اگر از ديد مثبت نگاه كنيم، واقعيت آن را مي‌بينيم و تجزيه و تحليل مي‌كنيم و نتيجه درست مي‌گيريم، ‌يعني به موضوع واقع‌بينانه مي‌نگريم، ولي با شك نامعقول و همراه با منيت، به همه چيز شك كرده و تبديل به فرد شكّاك مي‌شويم و به مرور اين عادت ما مي‌شود و هرچه هم دليل و مدرك بياورند، باور درستي نمي‌توانيم نسبت به موضوع داشته باشيم، يعني به موضوع بدبينانه نگاه مي‌كنيم. پس شك معقول فرد را واقع‌بين و شك نامعقول فرد را بدبين‌ مي‌كند.

 

مسافر علي: در جلسه شناخت اعتياد، ‌وقتي صحبت از شربت اپيوم شد، شك پيدا كردم و فكر كردم اپيوم هم مثل متادون است و به آن اعتياد پيدا مي‌كنم، زيرا از آن ضربه خورده بودم. اما هم با ديدن الگوهاي درمان شده و هم دستور جلسات كه پشت سر هم بود، به ميزان برداشت خود، فهيمدم كه درست است و كم‌كم شك برطرف شد و در جلسات باقي ماندم.

 

استاد: شك كردن به دارو، مي‌تواند در نگاه اول معقول باشد و حق مصرف‌كننده است؛ زيرا مصرف‌كننده با كوله‌باري از آسيبهاي زيادي كه از بد مصرف كردن داروهاي مختلف دارد، وارد جلسات مي‌شود، براي همين نگاهش در ابتدا نامعقول و غيرمنطقي است، ولي اگر بخواهد روي همان ديدگاهش پافشاري كند و الگوها را نبيند و چشم‌هايش را به روي همه چيزهاي خوبي كه در جلسات است ببندد و با منيت همه چيز را ببيند، يعني فكر كند همه چيز را در رابطه با اعتياد مي‌داند و درِ آموزش‌پذيري را ببندد، ديدگاهش بدبينانه بوده و به شك درست نمي‌رسد.

 

مسافر جلال: هميشه يك شك در پي يقيني در گذشته ايجاد مي‌شود، خيلي مواقع در مقوله درمان، مي‌ديدم با دارو و چيزهاي ديگر مشكل ندارم ولي مدام دارو را با مصرف مواد قياس مي‌كردم، زيرا مواد براي من يقيني ايجاد كرده بود كه مي‌توانم در بروز يك سري مشكلات روي آن حساب كنم كه بعد متوجه شدم كه خيلي اشتباه مي‌كنم و به اين راحتي از بين نمي‌رود، پس بايد صبر به خرج دهم كه هرگاه شك مي‌كنم با ديدن الگوهاي درمان شده بتوانم نتيجه بگيرم.

 

استاد: تا زماني كه تغيير نگاه نسبت به دارو، ايجاد نشده باشد يعني زمين خود را براي شخم زدن و كاشتن بذر آماده نكرده باشيم، نمي‌توانيم منتظر نتيجه باشيم. زيرا شك‌ها تشديد مي‌شود. حتي گاهي به اين فكر مي‌كنيم كه اگر به درمان هم برسيم و مشكلات دوباره براي ما به وجود آيد چه كاركنيم، اينها براي اين است كه به خود اجازه دهيم تا هر موقعي به مشكلي برخورديم، مواد مصرف كنيم. اين ديدگاه باعث مي‌شود كه در زمان بروز مشكل يا مسأله‌اي دارو را بيشتر يا كمتر از ميزان مشخص شده استفاده كنيم، يعني از ضلع منيت مثلث جهالت به اين قضيه نگاه كنيم، وقتي هيچ تغييري در نگاه ما به وجود نيامده، شك هم، هيچ اثري در حاصلخيز شدن زمين وجودي ما ندارد براي همين بعد از مدتي بذر كاشته شده از بين مي‌رود. پس بايد اولين حركت، يعني انگيزه و خواسته تغيير وضعيت كنوني خود را داشته باشيم، آنگاه مطمئناً حركت خود را آغاز مي‌كنيم و بروز مسائل منفي هيچ تأثيري روي ما ندارد.

خودِ‌ من هم در سفر اول، فكر مي‌كردم مي‌شود در طول درمان گريز بزنم و به اين فكر مي‌كردم كه آيا مي‌توانم اگر مشكلي پيش بيايد، ‌از پس آن بربيايم يا نه؟ اين در حالي بود كه الگوهاي درمان شده بيان مي‌كردند كه هيچ نيازي به استفاده كردن مواد ندارند ولي من آن را باور نمي‌كردم. زيرا در تركها تجربه داشتم كه با اسم مواد مخدر هم حالم بد مي‌شد، اين افكار به خاطر اينكه تغيير نگاه ايجاد نشده بود، سراغم مي‌آمد و انتظار داشتم همه چيز خودبه‌خود خوب شود و هيچ حركتي در اين رابطه انجام نداده بودم و اين باعث شد مدتي از جلسات پرت شوم. فكر مي‌كردم سرلژيون و اساتيد موظفند براي من تغيير نگاه ايجاد كنند ولي زماني كه به درمان گروهي معتقد شدم، فهميدم وظيفه من اين است كه مسافر واقعي باشم، مسئوليت‌پذير باشم، تأثيرگذار باشم و تأثير مثبت هم بگيرم، آنگاه برداشت من درست شد و به نتيجه هم رسيدم.

اگر پروتكل درمان را درست رعايت نكنيم، شك به سراغ ما مي‌آيد. اينجا مقصر هيچ كس نيست به جز خود شخص، زيرا با برداشت ناصحيح، راه اشتباه را انتخاب كرده است و تقصير را به گردن ديگران مي‌اندازد. آموزشها براي همه به يك ميزان است، مهم اين است كه هر كسي به چه ميزاني از اين آموزشها استفاده كند.

شك غيرمنطقي حس آلوده را با خود به همراه مي‌آورد. آنگاه به هيچ كس و هيچ چيز اطمينان نداريم و بدبين مي‌شويم و غيرواقع‌بينانه به هر چيزي نگاه مي‌كنيم.

با انجام و رعايت پروتكل درمان، انجام تكاليف محوله در لژيون، رعايت تغذيه سالم و حرف گوش كردن آرام آرام به يك باور و يقين مي‌رسيم و هرجا شكي به وجود آيد، مي‌تواند سكوي پرتاب باشد، زيرا اكنون را با قبل خودمان تجزيه و تحليل مي‌كنيم و به نتيجه مطلوب مي‌رسيم. اين در حالي است كه اين شك در دوران سوءمصرف همراه با ترس بود و مارا به سمت ضدارزشي‌هاي ديگر به خصوص مصرف مواد مخدر سوق مي داد.

 

به عنوان كلام آخر بايد گفت اگر مي‌خواهيم نتيجه ما درست باشد، بايد زمين وجودي خود را شخم بزنيم، يعني با شك منطقي و معقول به هر چيز نگاه كنيم. اين نكته ناگفته نماند كه هرچند شك كردن در مورد مسائل جديد حق ماست ولي اگر بخواهيم مدام به هر موضوعي شك كنيم، و در اصطلاح كثيرالشك باشيم، اين هم خود نوعي شك غيرمنطقي است. زيرا اجازه حركت كردن به ما نمي‌دهد و باعث قضاوت بدبينانه مي‌شود. ولي اگر درست و منطقي پيش برويم و در مسير آموزش و ارزشها باشيم،‌ هر جا شكي ايجاد شد، با ديد واقع‌بينانه نگاه مي‌كنيم و مي توانيم از آن شك سكويي براي تعالي و رشد خود استفاده كنيم. 

 

 

مسئول نظم این کارگاه آموزشی:

مسافر علیرضا

shak4

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها  

#11 شکمسافر حمید 1397-11-19 22:07
با سلام خدمت تمام سروجیها
من شک را فقط شک نادرست میدونستم در هر کاری
ولی با این دستور جلسه متوجه شدم که شک سالم هم
برای رسیدن به خود باید باشد
خدا را شکر که یه جای به نام سروج هست که من بتوانم
به درمان جسم و روح برسم
#10 شکمسافر علی 1397-11-18 12:25
با سلام وتشکر از استاد و خدمتگزاران سروج
#9 شکهمسفر مرادی 1397-11-17 07:34
با سلام با مطالعه دستور جلسه متوجه شدم که شک از مواهب الهی است و باعث میشود برای انتخاب راه درست از نادرست به دور از منیت هر چه بیشتر به دنبال اموزش بروم با تشکر از کمیته اموزش بابت انتخاب موضوع وبا تشکر از استاد که موضوع را به خوبی بیان کردند
#8 پاسخ: شکمسافر علیرضا 1397-11-16 13:23
سپاس فراوان از کمیته آموزش که با ترتیبی که برای دستور جلسات گذاشته اند باعث میشوند آموزشها کاملا هدفمند باشد و ما را بسوی انسان بهتر شدن آموزش میدهند
#7 برداشتهمسفرخراط زاده 1397-11-16 11:39
باسلام وتشکرازاستاد'،ک ه تفاوت گروه درمانی ودرمان
گروهی رابازکردندوموضو ع شک راکه اکثراوقات به دید
منفی نگاه میکردم .اماشک به جاومنطقی میتواندراه
درست راازنادرست نشان دهدبه شرط اینکه خاستگاه آن
شجرهءخبیثه من نباشدویک واکاوی عقلانی باشد.
#6 شکهمسفرمحمدیان 1397-11-16 11:22
مطالعه کردم عالی بود.....ممنون
#5 شکمسافر محمد 1397-11-16 08:24
با سلام
با این دستور جلسه من تونستم شک رو از سر راهم بردارم و با یقین به موضوع های پیش روم بپردازم
با تشکر
#4 شکمسافر محمد ج 1397-11-16 08:19
خیلی عالی بود من با این دستور جلسه خیلی از اشتباهاتی که داشتم میکردم رو فهمیدم میتونم اصلاح کنم با تشکر
#3 پاسخ: شکمسافر حمزه 1397-11-15 20:32
با سلام وخسته نباشید
برداشت من از این دستور جلسه این بود که اگر من بخواهم در مورد یک موضوعی به نتیجه درست برسم باید در مورد اطلاعاتی که به دست می آورم باید شک کنم ولی معقول ومنطقی و از اطلاعات واقع بینانه استفاده کنم استفاده کنم .کلا شک خوب است ولی شک معقول ومنطقی
ممنون از این جلسات
#2 پاسخ: شکهمسفر غلامی 1397-11-15 16:53
بسیار عالی
#1 شکعلیرضا 1397-11-15 14:51
حسی که اگر طبق گفته استاد به همراه کثیر، منیت و حس الوده به سراغمان بیاید، مانند خوره وجود ادمی را تباه میکند، اما اگر توام با تفکر و دانایی باشد، سکوی پرتابی جهتِ تعالی انسان است. عاملی که اگر در برخورد با اطلاعات جدید با تفکر و دانایی همراه شود موجب پیشرفت و بالا رفتن من میشود. قبل از این جلسه، شک را حسی مخرب میدانستم اما با توضیحات بسیار زیبای استاد نظرم نسبت به این موضوع 180 درجه برگشت چون دانایی نسبت به این موضوع نداشتم. کمال تشکر و قدردانی را از دست اندرکاران جمعیت سروج را دارم.

اسامی سرلژیونهای سروج

اسامی سرلژیون های مسافران جلسات سروج:
مسافر مهدی - مرکز سروج 1 و 2
مسافر احمد - مرکز سروج 1
مسافر عباس - مرکز سروج 1
مسافر حسین - مرکز سروج 2

مسافر محمد - سرلژیون مالی مسافران

همسفر کرمی- مرکز سروج 2

 

مطالعه بیشتر

گالری تصویر

مطالب و مقالات

23
آبان1397

دکتر اسکندر مومنی: اقدامات خلاقانه و مبتکرانه در حوزه پیشگیری از اعتیاد انجام شود.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نخستين دغدغه مردم را اعتیاد و مواد مخدر خواند و بر انجام اقدامات خلاقانه و مبتکرانه در حوزه پیشگیری...

06
آبان1397

بازنگري سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی

وزیر کشور؛ سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی بازنگری می شود به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، یکصد و هفتمین جلسه...

«
»