پس آن کنیم که فرمان است(سفردوم)

فرمان، آن است كه در سيستم و چارچوب اخلاق محوري قرار بگيريم. اخلاق محوري به ما مي‌گويد اگر مسئوليت كاري را قبول كرديد، فرمانهاي آن را اجرا كنيد. اگر مسئوليت ازدواج را قبول كرديد، فرمان آن را اجرا كنيد. اگر مسئوليت تشكيلاتي مثل جلسات را بر عهده گرفته‌ايد، فرمانهايش را اجرا كنيد، بدون هيچ حس آلوده و ناراضي بودن و شاكي بودن.

موضوع كارگاه آموزشي: پس آن كنيم كه فرمان است

استاد: جناب آقاي مفتون

تاريخ: سه‌شنبه 97/11/16

فرمان چيست؟

در همه اديان و همچنين دين اسلام، فرمانها صادر شده است. اين فرمان‌ها از يك شخص صادر نشده است. به طور كلي قبول مسئوليت فرمان است. خيلي از ما مسئوليت را قبول مي‌كنيم ولي فرمان آن را اجرا نمي‌كنيم. زيرا در اين قبول مسئوليت، حس‌ها با هم هماهنگ نيست.

وقتي كسي به بلوغ فكري مي‌رسد، به جايگاهي مي‌رسد كه هميشه و همه جا ايمان و اعتماد دارد و در پي آن اميدوار است. هيچ وقت حتي در بدترين شرايط، نااميد نمي‌شود. اميد مثل ببر آماده حمله است. زمان جهيدن آن، وقتي است كه قرار است اتفاقي بيفتد، و چون هميشه آماده‌باش جهيدن است به نااميدي نمي‌رسد، زيرا مي‌داند كه هر وقت زمانش برسد و او بخواهد به دست مي‌آورد، لازمه نااميد نشدن، آماده بودن براي جهيدن، هوشيار بودن، بينا بودن و بصيرت داشتن نسبت به موضوعي است كه براي آن نيم‌خيز شده است. اگر كسي به اين مرحله برسد، فرمان را اجرا مي‌كند. نه براي خوشايند كسي يا چيزي بلكه چون آن كار درست است انجام مي‌دهد.

وقتي فرمان را در هر جايگاهي، اجرا كرديم، وظايف آن جايگاه را درك مي‌كنيم و پندار و گفتار و كردار ما يكي مي‌شود، يعني در صراط مستقيم حركت مي‌كنيم و به بلوغ فكري مي‌رسيم. آنگاه ديگر هيچ چيز منفي روي ما اثر ندارد، چون اصلاً‌ هيچ جذابيتي براي ما ندارد و ما را از مسير صراط مستقيم منحرف نمي‌كند. 

فهم مشترك در ازدواج كه در جلسات مطرح مي‌شود به اين معنا نيست كه مثل همسر خود فكر كنيم و بفهميم، بلكه منظور اين است كه شرايط و موقعيت همسر خود را بفهميم و درك كنيم كه در چه فرهنگ و تربيتي بزرگ شده است و اگر مطابق ميل ما نيست، ناراحت نشويم و زجر نكشيم. وقتي اين طور شد، در حال اجراي فرمان هستيم.

فرمان يعني چارچوب و پروتكل سيستم را پذيرفته باشيم و طبق آن چارچوب تمام نكات ريز و درشت را خودبه‌خود اجرا كنيم. وقتي اين كار را كرديم، فرامين اديان و اخلاق را هم مي‌فهميم و مي‌دانيم چيست، يعني به درك آن مي‌رسيم. مثلاً همه مي‌دانيم راستگويي خوب است، ولي وقتي فرهنگ كسي با دروغگويي و تملق و چاپلوسي عجين شده، چگونه مي‌تواند فرمان را اجرا كند. چنين كسي نه فرمان را مي‌شناسد و نه مي‌فهمد و نه معني آن را متوجه است، زيرا روزمره اين رفتارها را انجام مي‌دهد، ولي وقتي رعايت كنيم و صادق و راستگو باشيم، به بلوغ فكري مي‌رسيم.

فرمان، آن است كه در سيستم و چارچوب اخلاق محوري قرار بگيريم. اخلاق محوري به ما مي‌گويد اگر مسئوليت كاري را قبول كرديد، فرمانهاي آن را اجرا كنيد. اگر مسئوليت ازدواج را قبول كرديد، فرمان آن را اجرا كنيد. اگر مسئوليت تشكيلاتي مثل جلسات را بر عهده گرفته‌ايد، فرمانهايش را اجرا كنيد، بدون هيچ حس آلوده و ناراضي بودن و شاكي بودن.

اگر وظيفه پدر و مادري و فرزندي را در قبال پدر خود انجام دهيم، يعني فرمان را اجرا كرده‌ايم، پس نيازي به اين نيست كه مادر يا پدر تلاش كنند كه فرزندشان فرمان را اجرا كند. مهم اين است كه رفتار پدر و مادر در خانواده و يا مسئول در يك تشكيلات طوري باشد كه اين ايده و تفكر را در بين فرزند يا رهجوي خود جا بيندازد.

فرهنگ ما مي‌تواند معلم پروري باشد. ما در محيط خانه و كار مي‌توانيم معلم بار بياوريم ولي چيزي كه مانع آن مي‌باشد، ترس است. به اين دليل گفته مي شود اين سفر، سفري است از ترس به شجاعت. اولين چيزي كه لازم است از ترس به سمت شجاعت عبور كنيم، داشتن جسارت است. وقتي به اين جسارت رسيديم كه بايد از ترس عبور كنيم، مطمئناً تحولي در درون ايجاد مي‌شود كه جرأت نام دارد و بعد از آن وارد مرحله شجاعت مي‌شويم. اگر جسارت و جرأت نداشته باشيم، نزديك به غيرممكن است كه به شجاعت برسيم. شايد بتوان از ترس عبور كرد اما فقط به تهور مي‌رسيم، تهور كاري را بدون عقل انجام دادن است. مثلاً كسي كه فكر مي‌كند اگر از يك ارتفاع خيلي بلند بپرد، شجاعت دارد، اين طور نيست، چون هر لحظه ممكن است از ترس سكته كند و بميرد. ولي با رعايت اين دو پارامتر حتماً به شجاعت واقعي خواهيم رسيد.

farman3

دوستان در اين زمينه مشاركت نمايند.

مسافران: عليرضا- شكراله- حسين- عليرضا- حسين- مسعود- عباس- مسعود- رضا-

همسفران: حسيني- نوروزي- احمدي- محمديان- تقيان-

مسافر شكراله: براي اجراي فرمان بايد مسير پر فراز و نشيبي را طي كنيم، نبايد به خاطر منافع خود دروغ بگوييم، ‌در خانواده شهامت گفتن اشتباه خود را داشته باشيم، زيرا در غير اين صورت به صراط مستقيم نمي‌رسيم. نه براي ديدن و تشويق شدن بلكه به خاطر اين كه فرمان است.

استاد: اگر فرمان را اجرا كنيم، خودبه‌خود لذت طبيعي براي ما به وجود مي‌آيد. شايد بارها اتفاق افتاده كه ضرر مالي كرده‌ايم ولي چون اخلاق را رعايت كرده‌ايم، حس خوبي به ما دست داده است. آن لذت، الهي است و حق هر انساني است كه به آن برسد.

اجراي فرمان كار سختي نيست، از موارد جزئي و خيلي ريز شروع مي‌شود و ما را در مسير درست قرار مي‌دهد.

جرأت، ترس را محصور مي‌كند و اجازه نمي‌دهد پر و بال بگيرد و رشد كند و نيروي غالب ما باشد.

شخصي كه انتقادي كه به او مي‌شود را قبول مي‌كند و در ادامه به تحقيق و بررسي مي‌پردازد تا نقص خود را برطرف كند، داراي جرأت و جسارت است. جرأت است كه شخص را به سمت تحقيق و بررسي وامي‌دارد، زيرا از هيچ چيزي ترس ندارد.

خيلي از ما به آبروي خود بيشتر از شخصيت خود احترام مي‌گذاريم، در صورتي كه شخصيت جوهر وجودي ماست و آبرويمان تصورات ديگران نسبت به ماست. نمي‌دانيم شخصيت را خود مي‌سازيم و آبرو متعلق به ديگران است. آبرو، استنباط ما راجع به قضاوت ديگران نسبت به ماست. براي همين وقتي به فرد شجاع اشتباهش گوشزد شود، ترس از اين ندارد كه آبرويش بريزد بلكه در همان جمعي كه اشتباهي را مرتكب شده، آن را اصلاح مي‌كند و از شخص منتقد هم تشكر مي‌كند زيرا شخصيت جايگاهي كه در آن قرار گرفته است برايش مهمتر از شخصيت خودش است.

همسفر محمديان: اجراي فرمان يعني قبول مسئوليت، مدتي بود كه مسئوليت يكي از اقوام كهنسال به عهده مسافرم بود، هرچند سخت است ولي فرمان، احترام به ايشان است و بايد صددرصد به ايشان احترام گذاشته شود.

استاد: تشخيص دادن جايگاه‌ها، بسيار مهم است. متأسفانه در فرهنگ ما چاپلوسي و تملق و دروغ هست، اگر احترام مي‌گذاريم، معناي آن را بفهميم، احترام يعني اينكه به همان اندازه كه به يك شخص عالي رتبه احترام مي‌گذاريم، به يك فرد معمولي هم احترام بگذاريم.

farman4

اميد چيست؟

اميد نه انتظاري است انفعالي و كنش‌پذير كه ببينيم چه مي‌شود. نه نيروي غيرواقع‌بينانه كه نتواند شرايط ناممكن را به سود ما تغيير دهد. اميد مانند ببر نيم خيزي است كه وقتي زمان جهيدن آن برسد، خواهد جهيد. اميد داشتن يعني هر لحظه آمادگي داشتن براي آن چيزي كه هنوز تولد نيافته است و در عين حال اگر در طول زندگي تولدي هم صورت نگيرد، اين امر نبايد به نااميدي منجر شود و كساني كه اميدشان نيرومند است، نشانه‌هاي زندگي را مي‌بينند و هر لحظه آماده هستند تا به تولد آن چيزي كه آماده زاده شدن هست بينديشند.

همسفر تقيان: بعضي مواقع مي‌خواهيم خود را همرنگ ديگران بدانيم و مي‌ترسيم اگر بر خلاف جهت ديگران حركت كنيم، مورد اعتراض و نگاه‌هاي خاص ديگران واقع شويم و ديگر اينكه فكر مي‌كنيم در مورد ما چه قضاوتي بكنند و همين باعث مي‌شود قضاوت درستي از درك فرمان نداشته باشيم.

استاد: متأسفانه در فرهنگ ما اين است كه خودمان براي اعمال خود وكيل هستيم ولي براي عمل ديگران، قاضي. اين به ما اجازه اجراي فرمان را نمي‌دهد. ما وكيل كارهاي خود هستيم و از آن دفاع مي‌كنيم ولي كارهاي ديگران را قضاوت مي‌كنيم. اينها چيزي است كه ما را از صراط مستقيم دور مي‌كند و موانعي است كه به ما اجازه رسيدن به اجراي فرمان را نمي‌دهد. اگر ياد گرفتيم آن چيزي كه براي خود مي‌خواهيم براي ديگري هم بخواهيم، دقيقاً در صراط مستقيم در حال حركت هستيم.

به عنوان كلام آخر بايد گفت فرمان دستوري نيست كه از طرف كسي صادر شود و ما ملزم به اجراي آن باشيم. تمام فرامين در اديان ابراهيمي گفته شده است. همچنين در اخلاق و قانونگذاري و قوانين تشكيلات نيز گفته و مطرح شده است. اگر آنها را اجرا كرديم، خودبه‌خود فرمان را اجرا مي‌كنيم و منتظر نيستيم كسي به ما بگويد تا ما فرمان اجرا كنيم. به فرموده كلام‌اله عبادت براي اين است كه پرهيزكار شويم. يعني عبادت ما را از كارهاي ضدارزشي باز مي‌دارد، ولي عبادتهاي ظاهري كه در پس آن همچنان به كارهاي ضدارزشي ادامه مي‌دهيم، در واقع عبادت و اجراي فرمان نيست. اگر فرمان را بپذيريم، ديگر براي يك روز روزه گرفتن، مدام به ساعت نگاه نمي‌كنيم. قوانين راهنمايي و رانندگي را از ترس پليس و جريمه اجرا نمي‌كنيم، بلكه چون فرمان است اجرا مي‌كنيم.

وقتي در مسأله‌اي به دانايي و آگاهي و به خصوص دانايي موثر مي‌رسيم، خودبه‌خود فرمان را اجرا مي‌كنيم. درمان گروهي مصداق اجراي فرمان است. تفاوت گروه درماني و درمان گروهي همين است. گروه درماني يك نفر صحبت مي‌كند و حتي اگر حرفش هم درست باشد، رهجويان تك بعدي مي‌شوند، ولي وقتي در درمان گروهي قرار بگيريم، اول درمان را مي‌پذيريم و با گروهي كه در اين مسير حركت مي‌كنند، هم‌گروه مي‌شويم و وقتي به سلامت به درمان رسيديم، ‌ديگر تك‌بعدي نيستيم و هر مطلبي را از زواياي مختلف يا به قولي مكعبي نگاه مي‌كنيم و بينش وسيع پيدا مي‌كنيم. اينها از اجراي فرامين از درون خود ما نشأت مي‌گيرد. وقتي ياد بگيريم قاضي ديگران نباشيم، ياد بگيريم وكيل خود و هر آنچه مال ماست مثل فرزند خود نباشيم، ياد بگيريم در بروز هر حادثه‌اي، حق را به كسي كه واقعاً حقش استبدهيم، ‌يعني اجراي فرمان كرده‌ايم.

 

 مسئول نظم این کارگاه آموزشی:

مسافر میثم

farman1

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها  

#11 پاسخ: پس آن کنیم که فرمان است(سفردوم)هسفر سبحا ني 1397-11-28 21:25
با عرض سلام من وقتي به برداشت صحيح برسم فر مان را به خوبي اجرا مي كنم خدا وند هر فرمانی که برای ما گذاشته برای بهتر زیستن خودمان است وبایدبه بهتر اجرا کردنش بیشتر کوشش کنیم
#10 پاسخ: پس آن کنیم که فرمان است(سفردوم)همسفرغفاری 1397-11-20 10:28
باعرض سلام وخداقوت
از تفکرات وخدمت گزاران جلسه سروج کمال تشکر وقدردانی را دارم مطالب بسیار کامل وشیوا وقابل فهم است به امید اینکه بتوانم این آموزشها راعملی کنم
#9 اجرای فرمانمسافرعلیرضا محمدیان 1397-11-19 22:47
باسلام موقعیکه من درموضوعی به نفس مطمعنه رسیده باشم باقدرت فرمان رااجراع خواهم کرد
#8 پس آن کنیم که فرمان استعباس غفاری 1397-11-19 16:03
تشکر.بسیارعالی. مطالب شیوا وروان بود.امیدوارم بتوانم فرامین را به نحو احسنت انجام دهم.
#7 پاسخ: پس آن کنیم که فرمان است(سفردوم)همسفرنوروزی 1397-11-19 14:03
سلام وتشکر،برداشت من ازدستورجلسه این است که اگردلیل وعلت کاری رابدانم وانجام بدهم که چه منفعتی داردوبادل وجون انجام دهم واگرهم ندانم با این باور واینان رسیده ام که لازم وضروری است که انجام دهم خیردر آن است.قانون برای حفظ من دربرابر تمام تیرهای شیطان است.ممنون اززحمات شما
#6 پس آن کنیم که فرمان استمسافر مهدی افروز 1397-11-18 21:58
بادرودفراوان برداشت من ازین آموزش این بود که همیشه قاضی خود باشم وخود را قضاوت کنم، نه وکالت
#5 پاسخ: پس آن کنیم که فرمان است(سفردوم)مسافر جلال 1397-11-18 18:13
ممنون از زحمات استاد راهنما
#4 پاسخ: پس آن کنیم که فرمان است(سفردوم)مسافر علیرضا 1397-11-18 15:31
سپاس فراوان از تمامی دست اندرکاران کارگاه آموزشی،این دستور جلسه بارزترین نکته ای که برایم باز کرد تشخیص شخصیت و آبرو بود و فهمیدم اگر عمل سالم انجام دهم هم شخصیت خودم را ارتقا داده ام و هم خودبخود آبرومند خواهم شد
#3 پس ان کنیم که فرمان است.علیرضا 1397-11-18 13:06
این جمله به کَرات در وادی 9 تکرار شده، واگر تمامی فرامین عقل را بطور کامل اجرا نموده بودیم هم اکنون در جایگاه بالاتری بودیم. انزمان که به دلیل منیت از اموزش گرفتن باز ماندیم هرروز را با حال بدی گذراندیم و حال انکه اینده را بایست با اجرای کامل فرامین که همان قبول مسئولیت به نحو احسنت میباشد، ساخت. انشاالله
#2 پس آن کنیم که فرمان استهمسفرکشاورز 1397-11-18 12:33
باسلام.برداشت من ازاین دستورجلسه:من در اجرای فرمان حس آلوده ندارم.یعنی اگر نماز میخوانم غر نمیزنم.حجاب را پذیرفته ام بازور و اجبار کسی نیست و از آن لذت میبرم.حتی اگر فلسفه هیچ کدام رانمیدانم.اما اعتماد دارم به فرمان الهی و انجام میدهم.
#1 باسلام و عرض تشکر از دست اندر کاران جمعیت سروجهمسفر حسینی 1397-11-18 12:26
برداشت از موضوع پس آن کنیم که فرمان است یعنی فرمانی که عمل سالم درآن انجام بگیرد فقط ارزشها رعایت شود در هر تشکیلاتی نه از خودم قانون وضع کنم بلکه اگر مسیولیت قبول کردم متعهد باشم مثلا جلسات سروج یا مسیولیت آموز شگاهی که تعهد بدهم پای این کار بایستم و قوانینی که از بالا برایم وضع یشود مو به مو اجراکنم

اسامی سرلژیونهای سروج

اسامی سرلژیون های مسافران جلسات سروج:
مسافر مهدی - مرکز سروج 1 و 2
مسافر احمد - مرکز سروج 1
مسافر عباس - مرکز سروج 1
مسافر حسین - مرکز سروج 2

مسافر محمد - سرلژیون مالی مسافران

همسفر کرمی- مرکز سروج 2

 

مطالعه بیشتر

گالری تصویر

مطالب و مقالات

23
آبان1397

دکتر اسکندر مومنی: اقدامات خلاقانه و مبتکرانه در حوزه پیشگیری از اعتیاد انجام شود.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نخستين دغدغه مردم را اعتیاد و مواد مخدر خواند و بر انجام اقدامات خلاقانه و مبتکرانه در حوزه پیشگیری...

06
آبان1397

بازنگري سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی

وزیر کشور؛ سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی بازنگری می شود به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، یکصد و هفتمین جلسه...

«
»