بررسي عملكرد خود

 

در درمان هر كس موظف به بررسي عملكرد خودش است تا بسنجد كه چه مقدار از آموزشها استفاده كرده است. نتيجه بررسي اگر در جهت مثبت بود، خودش را تشويق ‌كند، تشويقي كه يك نفر براي خودش انجام مي‌دهد، چيزي نيست جز رضايتمندي از خود. وقتي كسي همسو با جلسات پيش مي‌رود از عملكرد خود راضي است. و يا اگر نتيجه بررسي در جهت منفي بود، بداند از آموزشها هيچ بهره‌اي نبرده است و بايد خود را تنبيه كند بداند فرصت‌سوزي كرده است. از دست دادن فرصت باعث سلب آرامش، آشفتگي و سردرگمي است و اين بزرگترين تنبيه است. به نظر من اگر هيچ اتفاقي در اين مسير براي شخص نيفتاده باشد، بزرگترين زجر براي اوست. زيرا با وجود گذاشتن وقت، هيچ بهره‌اي نبرده است.

 

موضوع كارگاه آموزشي: بررسي عملكرد خود

استاد: مسافر آقامهدي

تاريخ: پنج‌شنبه 97/11/18

 

اين دستور جلسه لازمه درمان است. سه سوال مطرح كرده و در طي اين جلسه آموزشي به پاسخ آن مي‌رسيم.

1- چه كسي را مورد بررسي قرار دهيم؟ 2- چه چيزي را مورد بررسي قرار دهيم؟ 3- چرا بايد مورد بررسي قرار دهيم؟

 

1- چه كسي را مورد بررسي قرار دهيم؟

معمولاً همه ما به خاطر داشتن روحيه طلبكاري ديگران را مورد بررسي قرار مي‌دهيم تا عيبي از آنها بيابيم و از آنها طلبكار شويم. پس در درجه اول بايد خودمان را مورد بررسي قرار دهيم. ولي چه چيزي به ما كمك مي‌كند تا دوربين را از روي ديگران برداريم و خودمان را ببينيم؟ پذيرش بيماري خودمان، پذيرش مسئوليت همه كارهايمان، و پذيرش اينكه نمي‌توان براي ديگران كاري انجام داد، ما را بر آن مي‌دارد كه خودمان را تغيير دهيم.

ما بايد خود و وضعيت كنوني خودمان را مورد بررسي قرار دهيم نه جلسات، راهنما و... ، ببينيم چه حال و روزي داريم. آيا راه را درست مي‌رويم و يا نه هنوز كاري كه قبلاً مي‌كرديم را انجام مي‌دهيم.

 

2- چه چيزي را مورد بررسي قرار دهيم؟

ما در پي آن هستيم كه عملكرد خود را مورد بررسي قرار دهيم. عملكرد چيست؟ فرآيند تلاشي كه براي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده انجام مي‌دهيم، عملكرد ماست. در مقوله درمان، بررسي عملكرد، بررسي تغيير نگاه است. جمله كليدي جلسات: «تغيير نگاه ما، مبدأ تحول ماست»؛ يعني در پي آن باشيم كه بسنجيم به چه ميزان نگاه ما نسبت به موضوعات مختلف در مدت زماني كه آمده‌ايم تغيير كرده است. تفاوتي ندارد چند مدت است به جلسات مي‌آييم، يك ماه، يك سال و يا چند سال، بايد تغييري به وجود آمده باشد. مثلاً براي كسي كه يك هفته است به جلسات مي‌آيد و هنوز تحت آموزش قرار نگرفته‌ است، ساده‌ترين نكته كه جزء عملكردش است اين كه آيا تذكري كه از دم در داده مي‌شود كه لطفاً گوشي‌ خود را خاموش كنيد را رعايت مي‌كند، اين تذكر براي كسي كه روز اولش است داده مي‌شود تا برسد به كسي كه چندين سال است مي‌آيد، پس بايد ببينيم آيا موضوعي به اين سادگي را گوش كرده و رعايت مي‌كنيم يا نه، يعني حتي براي يك هفته آمدن هم مي‌توانيم روي عملكرد خود بررسي داشته باشيم.

درمان يك مقوله فرآيند محوري است نه نمره محوري؛ ما مي‌خواهيم چيزي كه قبلاً بوديم ديگر نباشيم، بررسي عملكرد يعني اينكه چقدر توانسته‌ايم با تحت آموزش قرار گرفتن كينه‌ها، نفرت‌ها، سرزنش‌ها، مقايسه‌ها و تمام مسائل ضدارزشي را از خود دور كنيم و خود را تغيير دهيم.

اينجا كسي به ما نمره نمي‌دهد و قبول و مردود نداريم، ولي بايد براي خودمان كارنامه‌اي درست كنيم. وقتي هنوز فكر مي‌كنيم اگر دنبال مقصر بگرديم، به نفع ماست، بدانيم هنوز روحيه طلبكاري داريم. اين كارنامه مي‌تواند ماهانه، هفتگي، روزانه و يا حتي لحظه‌اي باشد، در يك لحظه ممكن است متوجه شويم كه يكي از آموزشهاي جلسه به دردم خورده و يك تيك بزنيم و به خود افتخار ‌كنيم كه عمل ضدارزشي كه قبلاً به راحتي انجام مي‌داديم، اكنون چيزي مانع آن مي‌شود و آنجاست كه از خود راضي مي‌شويم.

همه موضوعات مورد بررسي زيرمجموعه تغيير نگاه است، مثل منظم شدن، پذيرفتن پروتكل درمان، رعايت حرمت‌ها و قوانين جلسات، رعايت جايگاه سكوت و سخن، رعايت قوانين در هر جايي و... همه بررسي عملكرد ما را تشكيل مي‌دهد.

در درمان هر كس موظف به بررسي عملكرد خودش است تا بسنجد كه چه مقدار از آموزشها استفاده كرده است. نتيجه بررسي اگر در جهت مثبت بود، خودش را تشويق ‌كند، تشويقي كه يك نفر براي خودش انجام مي‌دهد، چيزي نيست جز رضايتمندي از خود. وقتي كسي همسو با جلسات پيش مي‌رود از عملكرد خود راضي است. و يا اگر نتيجه بررسي در جهت منفي بود، بداند از آموزشها هيچ بهره‌اي نبرده است و بايد خود را تنبيه كند بداند فرصت‌سوزي كرده است. از دست دادن فرصت باعث سلب آرامش، آشفتگي و سردرگمي است و اين بزرگترين تنبيه است. به نظر من اگر هيچ اتفاقي در اين مسير براي شخص نيفتاده باشد، بزرگترين زجر براي اوست. زيرا با وجود گذاشتن وقت، هيچ بهره‌اي نبرده است.

 

3- و سوال آخر كه چرا بايد بررسي كنيم؟

در تمام تشكيلات و سازمانها، بررسي عملكرد وجود دارد. بررسي عملكرد خود، يكي از مسئوليتهاي ماست. دليل بررسي عملكرد در طول درمان، غير از پاداش گرفتن و كسب آرامش، پي بردن به نقاط قوت و ضعف خود در طول سفر است. اگر در پي اين هستيم كه از خود سنجش به عمل آوريم، ‌نقاط ضعف را بررسي كنيم تا ببينيم در چه مسائلي تغيير نكرده‌ايم، آيا هنوز دروغگوييم؟ هنوز طلبكاريم؟ هنوز توجيه مي‌كنيم؟ و... و فكر كنيم كه آيا قرار است اين طور بمانيم يا نه بايد براي آن فكري بكنيم. تغيير اين نيست كه فقط مصرف‌كننده مواد مصرف نكند و همسفر نيز دست از سر مسافرش بردارد، خيلي مسائل ديگر هست كه بايد تغييردهيم. ريشه‌هاي درخت اعتياد كه در جلسه شناخت اعتياد مورد بررسي قرار مي‌گيرد، چند نمونه از معضلات اعتياد است، خيلي مسائل ديگر هست كه در اين درخت شايد گفته نشود ولي با ماست. و نتيجه اين تحليل و بررسي، متفاوت بودني است كه مدنظر جلسات است. ما بايد متفاوت باشيم نه برتر. متفاوت بودن در هر جايگاهي كه قرار مي‌گيريم. متفاوت بودن در فاميل، خانواده، جامعه خودش را نشان مي‌دهد، زيرا پندار، كردار و گفتار ما يكي شده است، حرفي كه مي‌زنيم با عمل يكي است و آموزشهاي جلسه است كه ما را به اين مي‌رساند.

يكي ديگر از علل بررسي عملكرد اين است كه بفهميم چقدر در درمان گروهي هستيم و چقدر اين مسأله را درك كرده و پذيرفته‌ايم و يا طبق دستور جلسه يكشنبه كه شك بود بايد به يك جمله رسيده باشيم كه به باورهايمان شك نكنيم و شك‌هايمان را باور نكنيم. آيا هنوز به درمان شك داريم و باور نكرده‌ايم كه درمان واقعي امكانپذير است. اگر باور كرديم، ديگر نبايد شك كنيم و راه را درست برويم. اينهاست كه عملكرد ما را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

 

Barese2

دوستان در اين زمينه مشاركت نمايند.

مسافران: عليرضا- عليرضا- جلال- مهدي افروز- بهروز- رضا- الماس-

همسفران: سليماني- رضايي- فولادي- مرادي-

 

مسافر عليرضا: يك سال گذشته سه اتفاق براي من افتاد. اول اينكه در محيط كار قرار بود كار من بررسي شود و من فوق‌العاده طلبكار بودم و اجازه نمي‌دادم كار مرا بررسي كنند. چند ماه پيش همين اتفاق افتاد، ‌اعتراض نكردم ولي در درون ناراحت بودم و همين امروز صبح باز اين اتفاق افتاد و اين بار به آن شخص گفتم اگر امروز توسط شما بفهمم كه جايي از كارم را اشتباه انجام داده‌ام، شما به من لطف و كمك كرده‌ايد و من از شما تشكر مي‌كنم. اين هم بازتاب خوبي براي طرف مقابل و هم تأثير خوبي روي همكارانم داشت و خودم هم حس خوبي داشتم.

استاد: سه مرحله طي شده، مرحله اول عكس‌العمل طلبكارانه، مرحله دوم، آن عكس‌العمل قبلي نيست ولي در وجود كينه هست و يك پله جلو رفته و مرحله سوم واقعاً مي‌پذيرد. اينها به خاطر اين است كه تغيير نگاه اتفاق افتاده و اين تغيير نگاه رخ نمي‌دهد مگر اينكه عملكرد خود را مورد بررسي قرار دهيم. مطمئن باشيد هيچ تحولي نيست مگر اين كه عملكرد خود را زيرسوال ببريم. خودم ببينم چه كاره‌ام، ديروز چگونه بودم و امروز چگونه ام، اين مي‌شود وضعيت كنوني امروز ما.

هر جا ديديم كه آرامش نداريم و حالمان دگرگون است به دنبال علت بگرديم، ببينيم چه چيزي را مورد توجه قرار نداديم كه به اين روز رسيديم، اگر بگرديم حتماً علت آن آشفتگي را پيدا مي‌كنيم. وقتي نقطه ضعف خود را يافتيم، آن را اصلاح مي‌كنيم و اينگونه عملكرد خود را بررسي مي‌كنيم

 

مسافر بهروز: در اوايل درمان، يك بار كه به استاد راهنما علائم باليني دادم، ‌ايشان داروي مرا زياد كردند و من خيلي ناراحت شدم، چند روز پيش هم همين اتفاق افتاد و استاد داروي مرا زياد كردند ولي اين بار ناراحت نشدم و قبول كردم زيرا درمان گروهي را پذيرفته بودم و قوانين سروج را قبول كردم. به دليل اينكه شك به باورم نياورم همان شب مقدار داروي مشخص شده را خوردم.

Barese4

استاد: همه ما چه مسافر و چه همسفر زير ذره‌بين هستيم. اگر تذكري داده مي‌شود، به خاطر اين است كه ما در حال خارج شدن از مسير اصلي هستيم و تذكر براي اصلاح كار ماست. همه ما نيازمند اين تذكرات هستيم تا به خود بياييم زيرا گاهي اوقات اصلاً متوجه نيستيم كه از مسير منحرف شده‌ايم و اين لازم است كه كسي به ما گوشزد كند تا به مسير اصلي برگرديم. خدا را شكر هستند كساني كه اين ديد نظارتي را دارند و به تك‌تك ما به خاطر خود ما تذكر مي‌دهند.

 

به عنوان كلام آخر حديثي از پيامبر اكرم، حضرت محمد(ص)، نقل مي‌كنيم كه مي‌فرمايند: «حاسبوا قبل أن تحاسبوا»، خود را محاسبه كنيد قبل از اينكه شما را محاسبه كنند. قبل از مورد بررسي قرار گرفتن، بايد خودمان را بررسي كنيم. از اين حديث بايد درس بگيريم كه اگر روي عملكرد خود بررسي داشته باشيم و خود را محاسبه ‌كنيم، ديگر كسي به ما تذكر نمي‌دهد، هرچند تذكرات ديگران هم خوب و مفيد است، زيرا همانطور كه گفته شد گاهي متوجه اشتباهات خود نيستيم، ولي اگر خود را بررسي كنيم، هميشه همسو و همفكر هستيم و در مسير درمان هم درست حركت مي‌كنيم و حاضر نيستيم هيچ بيراهه‌اي را تجربه كنيم تا ببينيم به كجا مي‌رسد. راه، صراط مستقيم است، قبلاً آماده شده و ما بايد از آن استفاده كنيم. دليلي ندارد بيراهه‌ها را تجربه كنيم. مگر اينكه روي عملكرد خود بررسي نداشته باشيم و اشتباه روي اشتباه و همچنان اشتباه.

 

 

مسئول نظم اين كارگاه آموزشي:

مسافر ميثم1

Barese3

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها  

#20 پاسخ: بررسي عملكرد خودمسافر احمد 1397-11-24 08:26
با سلام.ممنون بابت دستور جلسه کاربردی و موثر در سفر
#19 تشكرفرزانه امامي 1397-11-23 23:44
با سلام
ممنونم از همه عزيزان زحمتكش، با توجه به اينكه متاسفانه نتونسته بودم در اين جلسه شركت كنم ولي با خوندن مطالب سايت بهره لازم رو بردم.
با تشكر
#18 بررسی عملکرد خودهمسفر عدنانی 1397-11-22 08:42
با سلام و تشکر از همه خدمتگزران سروج برداشت من این بود که در هر لحظه عملکرد را مورد بررسی قرار دهم و واگر حتی یک تغییر کوچک کردم قدر دان باشم و هدف از این بررسی شناخت نقاط ضعف و قوت خودم هست واینکه اصلا این اموزش ها بر روی من تاثیری داشته یا نه وبیهوده نباشد این همه تلاش و زحمت من ‌وببینم در کجای کار هستم
#17 برداشت از بررسی عملکرد خودهمسفر احمدی 1397-11-21 17:50
سلام وخسته نباشید.برداشتم این بود که با بررسی عملکرد خود باید به نقاط ضعف برسم وضعفها را تبدیل کنم به نقطه قوت واگر ذره ای تغییر دیدگاه داشته ام به نسبت دیروز آنرا قدر بدانم وحرکت کنم برای تغییرات بیشتر وقدم در راه صراط مستقیم.
#16 موضوع جلسهحامد 1397-11-21 15:25
با تشکر از همه عزيزان و آقا مهدي که موضوع اين جلسه را به خوبي بيان کردند و تشکر از اين مجموعه و تمام عزيزاني که زحمت ميکشند تا بهترينها براي ما باشد.
#15 بررسی عملکرد خودمسافر علی 1397-11-21 08:18
با تشکر از استاد اقا مهدی. باید به این جمله نگاه عمیق داشت ...اعمال خود را محاسبه کنید قبل از این که شما را محاسبه کنند موفق باشید
#14 بررسی عملکرد خودهمسفر مرادی 1397-11-21 08:12
با سلام وتشکر از استادان محترم که موضوعات را به خوبی بیان میکنند ...برداشت من از دستور جلسه این است که درمان یک مقوله فرایند محور است وما باید سعی کنیم چیزی باشیم که قبلا نبودیم و ما موظف هستیم عملکرد خود را مورد بررسی قرار بدهیم تا بفهمیم چقدر توانسته ایم از اموزش های جلسات بهره ببریم با ارزوی موفقیت برای تمامی اعضای جلسات
#13 بررسی وعملکرد خودهمسفر رضایی 1397-11-21 01:52
باسلام وعرض تبریک به مناسبت تولد پنج سالگی همسفر
علیزاده ومسافر احسان وبه تمام اعضای کارگاه سروج
من ازجلسه بررسی عملکرد یادگرفتم اگر به من تذکر
داده می شود به خاطر این است که من در حال خارج
شدن از مسیر اصلی هستم وتذکر برای اصلاح کار من
است وهمه مانیازمند این تذکرات هستیم تا به خود بیایم
ومن خداراشاکرم که این دید نظارتی به تک تک ماهست
#12 بررسی عملکرد خودمسافر حمید 1397-11-20 13:30
سلام خدمت کمیته آموزش که این طور استادانه و زیرک
دستور جلسات پشت سر هم قرار میدهند که من رهجو
بتوانم بیماری خودم را بهتر بشناسم و در مسیر درمان
قرار بگیرم و همین طور از آقا مهدی راهنما و استاد
خودم هم تشکر میکنم که اینطور دلسوزانه خدمت
میکند
#11 برداشتهمسفراردل 1397-11-20 12:55
باسلام وخداقوت من این رابرداشت کردم که هرگونه خودمون رفتار کنیم بدون شک همان بازتاب میشه وماهمیشه باید درحال برسی حرف وکردار خودمون باشیم تابتونیم عیبهایمان رابرطرف کنیم اگر خیلی بی تفاوت نسبت به خودمون باشیم امکان نداره انسانی باارزش باشیم باید نقاط ضعف خودمون رابشناسیم وبه قوت تبدیل کنیم وفقط باحرف زدن ودانستن این مطالب به ما کمکی نمیکنه فقط وفقط باعملکرد باتشکر
#10 بررسی عملکردخودهمسفرغفاری 1397-11-20 10:22
باعرض سلام وخداقوت خدمت همه خدمتگزاران جلسات سروج
این دستورجلسه برای من بسیارقابل لمس وتاثیرگذاربوداز استادجلسه تشکرمیکنم که این موضوع را به زیبایی اموزش دادند تا من بیاموزم که باید برای رسیدن به آرامش وحرکت درمسیر مستقیم باید مداوم خودم ونفس خودم رابررسی وسنجش کنم
#9 بررسی عملکردخودهمسفرقولادی 1397-11-20 01:46
باسلام وتشکرازتمامی خدمتگزاران که بدون چشم داشت خدمت میکنندامیدوارم لیاقت ان راداشته باشم که باعملکردم قدردان زحماتشان باشم
#8 بررسی وعملکردهمسفر رضایی 1397-11-19 23:09
با سلام وخدا قوت خدمت تمامی اعضا سروج
من از این کارگاه اموزشی این برداشت را داشتم که
من همیشه بایدروزانه هفته ای ماهانه وحتی لحظه ای
اعمال وکردار ورفتار خود را مورد بررسی ونظارت قرار
دهم ونقاط ضعف وقوت خود را بشناسم وتلاش کنم با
رفتن به طرف ارزشها خود را به صراط مستقیم نزدیک
کنم با تشکر از لژیون همسفر احمدی
#7 اموزشمسافرعلیرضام 1397-11-19 22:42
باسلام خدمت شمااین دستورجلسه به من اموزش دادکه خیلی جای اموزش گرفتن دارم چون خیلی مشکلات هست که هنوزرمزگشایی نشده یاشده ولی ریشه یابی نشده تاازانهاعبورکنم باتشکرازهمه دوستان
#6 پاسخ: بررسي عملكرد خودجلال فلاحی 1397-11-19 22:16
با خوندن مطالب متوجه شدم، برسی عملکرد یک مقوله ایست به درازای عمر انسان و هر لحظه آگاهانه یا نا آگاه در حال برسی آن هستیم، و بطور طبیعی یا پاداش و یا تنبیه را در خود احساس میکنیم.واگر از زیر بار تنبیه با توجیه شانه خالی کنیم،بطور اتوماتیک آماده ی تنبیه از سوی دیگران میشویم
#5 بررسی عملکرد خودهمسفر کشاورز 1397-11-19 21:46
باسلام.برداشت من ازین دستورجلسه:اگر هنوزهم روی عملکردم بررسی ندارد.ن.یعنی هنوز درتفکرات زایدم غرق هستم.
#4 بررسی عملکرد خودعلیرضا 1397-11-19 21:04
بررسی عملکرد مقوله ایست که در تمام لحظات با من بوده و هست تفاوتش با حال این است که در دوران سؤءمصرف به دلیل عدم دانایی هیچ سرانجام خوبی نداشت وهمیشه مرا در تنگنا میگذاشت اما حالا نتیجه این شد که با کینه و نفرتی چند ساله کنارامده و من جهت دلجویی واشتی پا پیش گذاشته و با تمام وجود عشق و محبت را جایگزین نموده وبا اینکار چنان حال خوبی پیدا کردم که قابل وصف نیست و این را تمامأ مدیون جلسات هستم.
#3 بررسی عملکرد خودعباس غفاری جزی 1397-11-19 20:53
باتشکر ازاین دستورجلسه من آموزش گرفتم برای طی کردن وماندن در صراط مستقیم باید عملکرد خودم و موضوعاتی را که با ان سرکاردارم مورد بررسی قرار بدهم در هرزمان و مکان...
#2 برسی عملکرد خودمسافر امیر 1397-11-19 20:22
باتشکر..این موضوع جلسه باعث شد ک نقاط ضعف و قوت خودمو بهتر بشناسم ...مقصر اصلی تمام کارهای ضد ارزشی خودمو خودم بدونم ن دیگران..
#1 تشكرهمسفر جزي 1397-11-19 12:34
باسلام و خدا قوت خدمت همه خدمتگزاران
استاد با بياني شيواو فصيح موضوع را بررسي نمودند و من خيلي استفاده كردم از ايشان كمال تشكر را دارم.
همچنين تشكر ويژه دارم از مسئول نظم مسافران، به نظر من اين مسئوليت خيلي بزرگي است و من خودم را مديون زحمات تمام خدمتگزاران مي‌دانم.

اسامی سرلژیونهای سروج

اسامی سرلژیون های مسافران جلسات سروج:
مسافر مهدی - مرکز سروج 1 و 2
مسافر احمد - مرکز سروج 1
مسافر عباس - مرکز سروج 1
مسافر حسین - مرکز سروج 2

مسافر محمد - سرلژیون مالی مسافران

همسفر کرمی- مرکز سروج 2

 

مطالعه بیشتر

گالری تصویر

مطالب و مقالات

23
آبان1397

دکتر اسکندر مومنی: اقدامات خلاقانه و مبتکرانه در حوزه پیشگیری از اعتیاد انجام شود.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نخستين دغدغه مردم را اعتیاد و مواد مخدر خواند و بر انجام اقدامات خلاقانه و مبتکرانه در حوزه پیشگیری...

06
آبان1397

بازنگري سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی

وزیر کشور؛ سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی بازنگری می شود به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، یکصد و هفتمین جلسه...

«
»