031-33687673 |
آرشیو مطالب گزارش كارگاه‌های آموزشی سفر دوم

وقتی کسی خواب می بیند به دنبال تعبیر خواب است ولی بهترین تعبیر از هر خوابی آن است که بفهمیم کدام زاویه درون ما مشکل دارد. کدام ساختارهای درونی هنوز تصفیه نشده است. بنابراین توجه کنیم هر نوع پیامی در خواب تعبیرش در درون خودمان است.

موضوع کارگاه آموزشی سفر دوم: پیام از درون

استاد جناب آقای مهرداد مفتون

تاریخ: دوشنبه 1400/5/4

در این جلسه دو مطلب را در مورد سفر دومی ها مورد بررسی قرار می دهیم. اول موجّه بودن سفر دومی ها و خدمتگزاران است که نقش و حد خدمتگزار را تعیین می کند که تا چه حد می تواند خدمت کند و این توقع را در رهجو به وجود نیاورد که همه کارهای او را باید خدمتگزار برایش انجام دهد. بارها گفته شده که مسائل مالی و اقتصادی و خانوادگی رهجویان به ما ربطی ندارد و ما در آن دخالت نمی کنیم زیرا وظیفه ما نیست. تجربیات ما برای تغییر نگاه و رساندن فرد به بلوغ فکری است و زمانی که کسی به بلوغ فکری رسید، یاد می گیرد چطور خودش را تربیت کند. سن و سال هم شرط نیست. در هر سن و سالی انسان می تواند راه تربیت را برای خودش باز کند. زیرا از جایی به بعد دیگران ما را تربیت نمی کنند، خودمان خودمان را تربیت می کنیم متناسب با آموزشهایی که می گیریم جهالتهایمان کم و دانایی ما زیاد می شود. و این نکته ظریفی است و تأکید روی خدمتگزاران است. زیرا خدمتگزاران چه بخواهند و چه نخواهند الگو هستند. وقتی یک نفر به عنوان سرلژیون که با سیستم یا با فردی مشکل دارد و افکار شخصی خودش را به یک سفر اولی انتقال می دهد نمی داند دارد چه کار می کند و چه بسا یک نفر را از درمان دور می کند و این کار گناه است. این جا با مشخص شدن خط تأکید می شود که ای خدمتگزار! تو تا حدی می توانی با رهجویت جلو بروی. دو سه هفته پیش چنین موردی در جلسه پیش آمد و آن یک نفر که گریز می زد و به او دستور قطعی داده شده بود، همسفرش هم رفت. چون ما دنبال کار درست هستیم و همانطور که بارها گفته شده آرزوی تفکر و تک تک خدمتگزاران این است که یک نفر به هر نحو صحیح و سالم به درمان برسد و رها شود.

پس این نکته خیلی مهم است که اگر می خواهیم خدمتگزار باشیم اول موجّه باشیم. ببینیم به بلوغ فکری رسیده ایم یا نه؟! همه دوست دارند خدمت کنند ولی آیا موجّهند و با سیستم و تفکر همدل هستند. کسی که تفکر درمان در نظرش دیکتاتوری است نمی تواند خدمت کند. کسی که فقط خودش را می بیند نمی تواند خدمت کند. چون موجّه نیست. کسی که موجّه باشد، وقتی خدمت می کند، از زیر پرو بال او سرمایه های انسانی به وجود می آید. هر جا سرمایه انسانی کم است، مشکل از خدمتگزاران آنجاست. زیرا تک بعدی به قضیه نگاه می کنند. اگر نگاه تک بعدی کنار برود و چند وجهی به قضایا نگاه شود، مطمئناً سرمایه انسانی به وجود خواهد آمد زیرا همه در درونش این مسأله است.

مطلب دوم راجع به خواب دیدن است. خواب دیدن های ما بیهوده نیست. پیام در آن است. آنها را بگیریم و برای آن ارزش قائل باشیم تا بفهمیم چه خبر است. اهمیت این قضیه عینیت میدهد به مثلث بلوغ فکری که چند سال پیش راجع به آن صحبت شده است. مثلث بلوغ فکری شامل ایمان به توحید، اعتماد به عدل و امید به معاد است. خواب، به ما امید به معاد را می دهد تا بدانیم معادی هست ولی نه آن معادی که در جامعه مصطلح است.

شما هرگونه خواب یا کابوسی که می بینید نشأت گرفته از فوران ساختارهای درونی وجود شماست که ساخته اید. آن خواب ها پیام می دهد شما که هستید و ساختارها را بیان می کند، ولی ما نمی فهمیم. خواب به ما پیام می دهد تو که امید به معاد داری و می خواهی خودت را بسازی، شروع به ساختن کن. ساختن همان تزکیه است. سالهاست در جلسات گفته می شود تا زمانی که تصفیه و تسویه و تزکیه در انسانی به وجود نیاید، آن انسان موجّه نمی شود هرچقدر هم تلاش کند. شاید یک نفر خیلی ثروتمند یا ملاک و سرشناس و ... باشد ولی می تواند موجّه نباشد. فرد موجّه کسی است که اثرگذار باشد و دیگران او را آگاهانه به عنوان الگو انتخاب کنند.

وقتی کسی خواب می بیند به دنبال تعبیر خواب است ولی بهترین تعبیر از هر خوابی آن است که بفهمیم کدام زاویه درون ما مشکل دارد. کدام ساختارهای درونی هنوز تصفیه نشده است. بنابراین توجه کنیم هر نوع پیامی در خواب تعبیرش در درون خودمان است.

به نظر من بهترین برداشتی که از این پیامها می گیریم این است که به ما هشدار می دهد که در معاد چه وضعیتی داریم. این نکته خیلی ظریفی است. اگر امید به معاد داریم و به آن معتقدیم با این پیامها متوجه می‌شویم در آنجا وضعیتمان چگونه است. خداوند خیلی ارحم الراحمین است و به ما می گوید خودت را درست کن و بیا که در آن جهان با این وضعیت نباشی. پیچ تند است اگر با سرعت حرکت کنیم و اگر خود را کنترل نکنیم و به علائم توجه نکنیم، تصادف می کنیم و سقوط حتمی است.

در جلسات چند سال قبل هم شعری در این زمینه خوانده شد که خواندن دوباره آن خالی از لطف نیست:

داد درویشی از سر تمهید

سر قلیان خویش را به مرید

گفت که از دوزخ ای نکوکردار

قدری آتش به روی این بگذار

بگرفت و ببرد و باز آورد

عقد گوهر ز دُرج راز آورد

گفت در دوزخ هر آنچه گردیدم

درکات جحیم را دیدم

ولی آتش از هیزم و زغال نبود

اخگری بهر انتقال نبود

هیچ کس آتشی نمی افروخت

زآتش خویش هر کسی می سوخت

همه ما در آتش خودمان می سوزیم ولی دیگران را مقصر می کنیم و تمام تلاشمان این است که دیگران مقصر باشند و دنبال بهانه می گردیم و اینجاست که آلت دست دیگران قرار می گیریم. جناب مهندس هم در این زمینه می فرمایند: «هیچ کس بر هیچ کس نمی تواند استیلا پیدا کند، اگر استیلا پیدا کرد، مشکل از طرف کسی است که تحت استیلا قرار می گیرد نه استیلاکننده». دلیل اینکه گفته می شود شخص گرا نباشید برای همین است. اگر سیستم و تفکر را قبول کردید بمانید و اگر نکردید بروید تا آلت دست این و آن قرار نگیرید.

تأکید می شود که ما نمی توانیم آدم ها را به زور هدایت کنیم ولی می توانیم اغراض شخصی خود را به آنها استیلا کنیم، زیرا انسانها استیلاپذیرند. کسی که مورد استیلا قرار می گیرد خودش مشکل دارد. خیلی هم اتفاق افتاده و بارها هم در مشورتها گفته ام شما درمان شوید و بروید و کاری به کار کسی نداشته باشید ولی یک سری از افراد نمی توانند؛ زیرا ساختار درونی شان دنبال بهانه می گردد.

من چند شب پیش خواب یکی از رفتگان را دیدم. پیامی در خواب به من دادند و من پیامشان را گرفتم و امروز برایشان خیرات کردم. ما نمی دانیم ولی امروز یاد می گیریم که حتی اگر کابوس هم به سراغ ما بیاید می تواند پیام باشد برای اتفاقی در آینده یا یک حرکت ضدارزشی که ما انجام می دهیم. اینها در قالب پول، رفاقت و... می آید و ما باید متوجه باشیم و متناسب با خوابی که دیدیم دقت کنیم که این می تواند برای ما مضر و دردسرساز باشد.

چه همسفر و چه مسافر با داشتن تفکر زائد و تفکر افیونی خودعزیزبین و خودمهم بین و خود محور بودیم. با داشتن کینه، نفرت، بدبینی، حسادت و همه این اعمال ضدارزشی روز به روز در تاریکی غرق می شدیم. اما زمانی جرقه زده شد و مدد الهی شامل حال ما شد که یک لحظه سرمان را برگردانیم. کسی که تمام زندگی اش ترس از این و آن بوده، همچنان در سیستم ترس پیش می رود و جایی باید سرش را برگرداند. هم آن سر برگرداندن خیلی مهم است و هم دیدن آن سوسوی نور و جرقه از دور خیلی مهم است و نکته ظریف آن است که در برگشت یاد بگیریم چطور زندگی کنیم کمااینکه رفتن به اقیانوس مهم نیست در اقیانوس زندگی کردن و در آنجا ماندگار ماندن خیلی مهم است.

بنابراین آنجا که برمی گردیم باید یاد بگیریم به سمت نور رفتن به چه شکل است. اگر قرار باشد مثل گذشته ها باشیم همان منیت و همان خشم و اخم و بداخلاقی را داشته باشیم، همان قهر کردن ها، همان پرخاشگری، همان اهمال کاری، همان بدبینی، همان حسادت، همان فاسق (جداکننده) بودن و... را داشته باشیم، پس هیچ تغییری نکردیم. هنوز در تاریکی هستیم. اما باز هم جهالت ما باعث می شود فکر کنیم به سمت نور حرکت می کنیم و اینجاست که دیگر موجّه نیستیم. موجه بودن با تغییر تاکتیک صورت نمی گیرد. ظاهر تغییر کرده ولی ساختار درونی همان است. نور را دیدیم ولی لیاقت به سمت نور رفتن را نداشتیم. با تغییر تاکتیک چند ماه خوب می شدیم ولی دوباره همان که بودیم.

طبق شعری که خوانده شد، سوختن ما همان کابوس هایی است که شب در خواب می بینیم. خواب های ترسناک و وحشتناک که کاری هم نمی توانیم بکنیم. وقتی بختک روی سینه می آید و کابوس می‌بینیم مستأصل مستأصل هستیم. این ها همان شرری است که از آتش درون خود می افروزیم. زیرا یک سری گناهانی می کنیم که اصلاً نمی دانیم گناه کرده ایم. شاید رزق کسی را ناخواسته جابه جا می کنیم و یا ناخواسته کسی را به ناراحتی و درد و رنج بکشانیم و... و تا این حد تصفیه و پاکی و آلایش خودش را می رساند ولی ما نمی دانیم.

بارها گفته شده ز گهواره تا گور دانش بجوی. اصلاً کسی که آموزش نگیرد، پرت است. این کلام رسول خداست. آموزش همیشگی است حال هر کسی در هر موقعیتی باشد. حتی در علوم ظاهری هم همین طور است. پزشکانی هستند که در روز بیماران زیادی را ویزیت می کنند و پزشکانی هم هستند که هیچ بیماری به آنها مراجعه نمی کند، علتش این است که اولی با آخرین داده های علمی و شرکت در سمینارها و ارائه مقالات خودش را به روز می‌کند و دومی هم با همان دروسی که در دانشگاه سپری کرده می خواهد طبابت کند. پس آموزش باعث پیشرفت ما می‌شود. شاید اگر امروز در این جلسه نبودیم به این دیدگاه نمی رسیدیم که دلیل دیدن خوابهای کابوسی خودمان و نوع نگاه خودمان است.

همانقدر که مواد مخدر روی مصرف کننده اثر می گذارد، حسادت، کینه، نفرت، بدبینی، قضاوت و... هم روی ساختارهای درونی اثر می گذارد و به میزان مواد مخدر در ما تخریب ایجاد می کند. هر چند شخص مصرف مواد هم نداشته باشد. هرچه اینها در وجود ما باشد ما را در خودمان بیشتر می سوزاند. کارهایی مثل دخالت در کار دیگران، نظر دادن، مقایسه کردن و تعیین تکلیف کردن. بارها صحبت شده ما نمی توانیم حتی برای فرزندانمان تعیین تکلیف کنیم ما فقط می توانیم آنها را تربیت کنیم. اگر نقصانی در رفتار او است، مشکل از بچه نیست، مشکل از تربیت ماست. من پدر و مادر ساختار را درست شکل ندادم و درست تربیت نکردم که الان از دست کارهای فرزنم عاصی شده‌ام. ساختار تربیتی درست نبوده چون به اندازه دانسته ها و ساختارهایی که داشته ایم تربیت می کردیم. تربیتی که در آن ترس، قضاوت، حسادت، کینه، نفرت، مقایسه و... بوده و با همینها بچه را تربیت کرده ایم. این ها صددرصد باعث تخریب درونی می شود.

آموزش می دهیم، پرورش می دهیم ولی وارد جزئیات نمی شویم. زیرا با وارد شدن به جزییات خودمان غرق می شویم. سردرد می گیریم و عصبی می شویم و همان را به زندگی انتقال می دهیم. ما قرار نیست مشکلات همه را حل کنیم ما خودمان پر از مشکل هستیم. وظیفه ما یکی است و آن اینکه چیزی را که در قالب متون یاد گرفتیم انتقال دهیم و در همین حد. بعضی از دوستان و سرلژیونها اوایل برای رهجویان خیلی وقت می گذاشتند و یا اینکه از رفتن یک رهجو خیلی ناراحت می شدند. قرار نیست ما کسی را نگه داریم، ما قرار است تجربیات را در اختیار دوستانی قرار دهیم که خواهان هستند. کسی که مدد الهی شامل حالش شده می پذیرد و کسی که نمی خواهد بپذیرد ماندنی نیست. پس ما قرار نیست ناراحت شویم چرا این رهجو این طور شد و یا آن طور شد. اینجا بستری مهیا شده و خدمتگزاران وقت و نیرو و انرژی می گذارند تا یک نفر به درمان برسد و این کفایت می کند که ما دیگر وارد جزییات زندگی آنها نشویم.

نکته آخر اینکه خیلی ها دنبال یک کلید برای عبور از مسائل خود هستند. من به آنها می گویم دوریالی شما باید بیفتد. قدیم ها تلفنهای عمومی با سکه دوریالی کار می کرد، وقتی دوریالی می افتاد خط آزاد می شد و تلفن کار می کرد. دوریالی افتادن همان پذیرش است. تا پذیرش شرایط و وضعیتی که در آن هستیم را نداشته باشیم، نمی توانیم به بلوغ فکری برسیم.

دوستانی که در این زمینه مشارکت نمودند:

مسافران: علیرضا- جمشید- نصراله- احمد- علیرضا ر- هادی-

همسفران: غفاری- سبحانی- یاراحمدی-

payam3

مسئول نظم این کارگاه آموزشی:

مسافر سفر دوم مالک

payam2

 

دیدگاه‌ها  

0 #6 پیام از درونعلی 1400-06-03 13:00
بادرود و تشکر از استاد که بخوبی موضوع را بیان کردن و تشکر از مسئولین و خدمتگزان سایت
من فهمیدم که اگر ایمان قلبی به یگانگی خداوند داشته باشم و این اطمینان واعتماد که عدالتی هست و برقرار میشه و به رستاخیز امید داشته باشم میتوانم پیغامهای الهی و درونی خودم را بهتر دریافت و درک کنم
نقل قول کردن
0 #5 پیام ادرونهمسفر فولادگر 1400-05-30 11:22
سلام ...از استاد گرامی سپاسگزارم
خواب دیدن های مابیهوده نیست خواب ها پیامی دارند که ساختار درونی ما رانشان می دهندبه آنها توجه کنیم وببینیم کدام زاویه درونی ما هنوز تصفیه نشده است وخودمان را تربیت کنیم تا به بلوغ فکری برسیم
نقل قول کردن
0 #4 پاسخ: پیام از درونمسافر علیرضا رفیعائی 1400-05-11 08:52
تشکر فراوان از استاد و کمیته آموزش و مسئول سایت،در این جلسه آموزش گرفتم که اگر پیام‌های ارسالی از درونم که لطف خداست را نبینم و نشنوم قطعا ایراد از ساختار درونی خود منست و هرچه بیشتر تصفیه شوم در اصل چشمی بیناتر و گوشی شنواتر برای گرفتن و درک این پیام‌ها خواهم داشت و این یعنی اینکه لطف خدا را بهتر دریافت خواهم کرد.
نقل قول کردن
0 #3 پیام از درونعلیرضا م 1400-05-10 21:54
دریافتم که خوابهایم پیامهای درونی من را گوشزد میکنند.جهنم عالمی بازدارنده است جهت رسیدن به خود واقعی. ممنون و سپاس از استاد و تفکرسروج.
نقل قول کردن
0 #2 پیام ازدرونهمسفر دوستی 1400-05-07 10:39
باسلام تشکرازاستادمن هروقت خواب می دیدم یک اتفاق برای کدوم ازنزدیکانم پیش می آیددرجلسه متوجه شدم هرچه هست درون من است ازخودم غافل بودم
نقل قول کردن
0 #1 پیام از درونمسافر حسین 1400-05-06 11:32
خداقوت وسپاس از تمامی خدمتگزاران سروج
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید
اگر کد نمایش داده شده برای شما خوانا نیست بر روی کلید تصویر امنیتی جدید کلیک کنید