031-33687673 |
آرشیو مطالب گزارش كارگاه‌های آموزشی سفر دوم

    ما نمی توانیم همه افراد را راضی نگه داریم زیرا ما نمی توانیم قضاوتهای دیگران را مدیریت کنیم و کاری کنیم که همه ما با خوب شوند. ما باید عمل سالم انجام دهیم. وقتی عمل سالم باشد، انسانهای ناخالص اشتباه قضاوت می کنند و به همان اندازه ارزش قائل نمی شوند و انسانهای خالص درست قضاوت می کنند و به همان میزان برای ما ارزش قائل می شوند.  این رفتار و عملکرد ماست که تعیین می کند دیگران راجع به ما چه قضاوتی داشته باشند. 

موضوع کارگاه آموزشی سفر دوم: عملکرد ما مبنای قضاوت دیگران

استاد: جناب آقای مفتون

تاریخ: دوشنبه 1400/6/8

برای اینکه بتوانیم به حقیقت مطلبی دست پیدا کنیم، ابتدا باید بتوانیم روی کلمات و مفاهیم تعمق و تأمل داشته باشیم. در مورد دو واژة قضا و قدر هم به این صورت است که قضا از قضاوت می آید و قدر هم به معنای اندازه و مقدار است. 

اولین قضاوت برای ما از طرف کائنات این بود که به عنوان انسان قضاوت شدیم و قدر و اندازه ما به اندازه بشر و آدم بوده است. چیزی که می تواند برای تک تک ما مؤثر باشد این است که بدانیم چه بخواهیم چه نخواهیم دیگران رفتار و اعمال ما را قضاوت می کنند. و بر اساس آن قضاوت اندازه و قدر ما تعریف می شود.

به عبارت دیگر تعریف اندازه من در نگاه دیگران متناسب با رفتار و عملکرد من و قضاوتی است که شخص مقابل در مورد من دارد. به کسی هم نمی شود گفت قضاوت نکن؛ زیرا خودمان هم دیگران را قضاوت می کنیم و به همان اندازه که قضاوت می کنیم ارزش و اندازه برای آنها قائلیم. در واقع معیار سنجش ما قضاوتی است که در رابطه با آن شخص می کنیم. به این دلیل در خانواده ها می بینیم نوع ارتباطات با هم متفاوت است. زیرا هر کسی با قضاوت خودش در مورد یک نفر اندازه برایش تعریف کرده است. این نکته خیلی مهمی است. 

اگر یک نفر راجع به ما بد و منفی صحبت می کند به خاطر نوع قضاوتش راجع به ما بوده است و از دیدگاه او ارزش ما این است که به این صورت صحبت کند. و یا کسی که راجع به ما با محبت برخورد می کنند هم به قضاوتش در مورد عملکرد ما بستگی دارد. یک نفر آرزوی موفقیت و یکی آرزوی تخریب دارد. پس اندازه و ارزش ما را نوع عملکرد ما و قضاوتی که شخص می کند تعیین می کند. 

به این دلیل گفته می شود ما نمی توانیم همه افراد را راضی نگه داریم زیرا ما نمی توانیم قضاوتهای دیگران را مدیریت کنیم و کاری کنیم که همه ما با خوب شوند. ما باید عمل سالم انجام دهیم. وقتی عمل سالم باشد، انسانهای ناخالص اشتباه قضاوت می کنند و به همان اندازه ارزش قائل نمی شوند و انسانهای خالص درست قضاوت می کنند و به همان میزان برای ما ارزش قائل می شوند. این رفتار ماست که تعیین می کند دیگران راجع به ما چه قضاوتی داشته باشند. امکان دارد چندین نفر هم به خاطر عمل سالم ما ناراحت شوند چون منافعشان تأمین نشده است ولی نباید به خاطر قضاوت آن چند نفر از عمل سالم دور شویم و تأثیری روی ما نمی گذارد چون نگران نیستیم.

نوع عملکرد ما همانگونه که هفته گذشته گفته شد مربوط به نوع تشخیص ماست. عملکرد ماست که به دیگران اجازه می دهد راجع به ما چه قضاوتی داشته باشند. بدون اجازه سخن گفتن حرمت است. وقتی این را چه در فامیل و چه در بین دوستان و همکاران و... رعایت نکنیم و وسط صحبت کسی بپریم همان لحظه آن شخص قضاوتی راجع به ما می کند و همان قضاوت، میزان ارزش ما در نزد آن شخص می شود.

یا وقتی گفته می شود در کار دیگران دخالت نکنید برای این است که کار دیگران به ما ربطی ندارد. وقتی در چیزی که ارتباطی با ما ندارد دخالت می کنیم؛ شخص مورد نظر که در کارش دخالت شده، قضاوتی راجع به ما می کند و به همان میزان برای ما اندازه و ارزش قائل می شود و ما را محک می زند. یا وقتی کسی به خاطر نقدی که از او می شود ناراحت و دلگیر می شود به خاطر این است که آن موقع شخص نقد کننده را قضاوت می کند و به همان میزان ارزش و قدر آن را می داند. همه اینها به خاطر نوع رفتار و کردار ماست.

بنابراین از این به بعد متوجه شویم نوع عملکرد ماست که دیگران را وادار به قضاوت می کند و خروجی آن اندازه ای است که برای ما قائل می شوند. چه در خانواده و چه در فامیل و چه در محل کار.

داشتن وجدان، یعنی اینکه انسان خودش را قضاوت کند. پس قضاوت با ما هست مهم این است که با قضاوت اندازه خودمان و دیگران سنجیده می شود. به این دلیل گفته می شود که عمل سالم انجام دهید که اگر مورد قضاوت دیگران قرار می گیریم اندازه و ارزش ما سالم باشد. 

اندازه ما از نظر هر شخصی، همان برخوردی است که با ما می کند. هرجا از هر کسی برخورد سردی می بینیم باید به درون خود برویم و ببینیم عملکرد ما چگونه بوده است که باعث برخورد طرف مقابل شده است. نگاه سرد، شاخص اندازه و ارزش ما از نظر و دیدگاه طرف مقابل است. و برای همین افراد و دوستان با هم قهر می کنند. طبق عملکردی که ما می کنیم، مورد قضاوت آنها قرار می گیریم و اندازه ما تعیین می شود و با ما برخورد سرد می کنند و چون فکر می کنیم مشکل از آنهاست رفت و آمدمان را با آنها کم یا قطع می کنیم. در صورتی که جای دیگری هم برویم با همان برخوردی که داریم دوباره همان بازخوردها را از طرفهای مقابل خود می بینیم و همین اتفاق خواهد افتاد. نوع عملکرد ما مسبب چطور برخورد کردن دیگران با ماست.

بنابراین این ما هستیم که با اعمال نیک و بدمان به دیگران اجازه قضاوت می دهیم. ما هستیم که نشان می دهیم دیگران برای ما ارزش و حرمت قائل باشند یا نباشند.

ما در مورد تقدیر الهی و سرنوشت شاید نتوانیم کاری بکنیم ولی نباید آن را منفی ببینیم. صبح از خانه بیرون می آییم و تصادف می کنیم. ما قصد تصادف نداشتیم اگر آن لحظه بتوانیم به این فکر کنیم که این تصادف جزء تقدیر ما بوده و چه بسا از یک اتفاق ناگوار بزرگتری جلوگیری کرده است، هم پذیرشش راحت تر است و هم قضاوت ما نسبت به راننده ای که با آن تصادف کرده ایم به جای پرخاشگری نرم تر و لطیف تر می شود. 

وقتی از سوی کائنات چیزی بریده شد، مطمئن باشید انجام می شود. برای همین است که گفته می شود اگر خداوند بخواهد بنده ای را عزت دهد، دنیا جمع شوند نمی توانند او را به ذلت بکشند و اگر خداوند بخواهد بنده ای را به زمین بزند، دنیا جمع شوند نمی توانند جلوی آن را بگیرند.

در مورد جبر و اختیار هم قبلاً بارها گفته شده ما اختیار داریم هر عملی را انجام دهیم ولی نتیجه و حاصل انجام آن کار بر ما جبر می شود. ما گندم می کاریم و گندم درو می کنیم. جبر دست ما نیست ولی اختیار داریم. من می توانم و اختیار دارم بر خلاف حرمتها با یک نفر ارتباط مالی و یا خانوادگی برقرار کنم ولی هر اتفاقی که بر اثر این ارتباط افتاد، جبری است که دیگر دست من نیست. فرمان الهی همان قضاوتی است که در مورد من می کند و اتفاقی است که باید برای من بیفتد. من نمی توانم کار ضدحرمتی بکنم و انتظار نتیجه مثبت داشته باشم. نتیجه اش حتماً نگرانی و سلب آرامش و... است و اینها خواست الهی است و دست ما هم نیست.

آنچه که در اختیار ماست اگر درست انجام دهیم، باعث قضاوت خوب دیگران راجع به ما می شود. عملکرد سالم ما قضاوت دیگران را تغییر می دهد و این خیلی مهم است. همیشه فکر می کنیم آنچه ما می گوییم درست است و دلمان می خواهد آنچه ما می خواهیم بشود. شاید آن چه ما می خواهیم درست نباشد. آن خواسته ماست و شاید از نفس باشد. اگر نشد دلخور و ناراحت نشویم. زیباترین کلام در این باره این آیه قرآن مجید است: «الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور» خداوند ولی کسانی است که از ظلمت خارج شده و به سمت نور حرکت می کنند. خداوند خود را ولی کسی معرفی می کند که می خواهد از ظلمت و تاریکی بیرون بیاید و این در مورد هیچ چیز دیگری گفته نشده است. 

انسان باید در برابر مشکلات مقاوم باشد. مشکل همیشه هست و حتی خودبه خود مشکل ایجاد می شود مهم مقاومت ماست. مهم توانایی ما در پذیرش مشکل است. مثلاً در برابر مشکلات ساختمان اگر مقاوم نباشیم راه چاره را پیدا نمی کنیم ولی در صورت مقاوم بودن می توانیم به راحتی راه چاره را پیدا کنیم و جلو برویم و موفق شویم.

وقتی از حیوانی می ترسیم بویی از ما ساطع می شود که حیوان آن بو را استشمام می کند و به سمت ما حمله می کند. پس ترس باعث یک سری فعل و انفعالات شیمیایی است که باعث می شود بویی از ما ساطع شود یا هاله ای اطراف ما ایجاد می کند و حتی خود ما هم وقتی در برابر کسی که از چیزی ترسیده مواجه می شویم می توانیم تشخیص دهیم زیرا از نظر کیفیت ظاهری روی شخصی که ترسیده اثر می گذارد. 

عملکرد و رفتار من می تواند در زندگی بعدی من مؤثر باشد. با مرگ و فانی شدن در این دنیا زندگی دیگری را آغاز می کنیم و آنجاست که اعمال و رفتار و نامه اعمال ما همان عملکردی است که در این دنیا داشته ایم. اگر آدم منفی باشیم در آن دنیا تأثیرگذار است. دیدگاه من این است که اگر کسی مصرف کننده به دنیای دیگر برود، مثل بچه معلول جسمی و ذهنی که به این دنیا می آید به آن دنیا می رود. پس عملکرد و رفتار و اعمال ماست که ما را به سلامت و یا با نقصان به آن دنیا می برد و زندگی بعدی ما با آن شرایط آغاز خواهد شد.

برای تقویت انتخاب، تجدید نظر در افکار نیکو بنماییم. شاید الان به این نتیجه برسیم که انتخابهای ما غلط و نادرست بوده است برای اصلاح و تقویت انتخاب که چه نوع انتخابی داشته باشیم باید در افکارمان تجدیدنظر کنیم. همان چیزی که از روز اول گفته شده است: «تغییر نگاه ما، مبدأ تحول ماست». اگر قرار است با همان نگاه قبلی رفتار کنیم، مطمئناً هیچ چیزی تغییر نمی کند. پس تغییر افکار ماست که در نوع قضاوت دیگران راجع به ما تأثیرگذار است و سبب می شود ما را آنگونه که هستیم قضاوت می کنند نه آنچه آنها می اندیشند.

 

دوستانی که در این زمینه مشارکت نمودند:

مسافران: علی- آقامهدی- محسن- مالک- 

همسفران: غفاری- نوروزی- یاراحمدی- 

  ghezavat3

مسئول نظم این کارگاه آموزشی:

مسافر سفر دوم حسن

 ghezavat2

دیدگاه‌ها  

0 #6 عملکرد ما مبنای قضاوت دیگرانهمسفر فولادگر 1400-06-17 22:22
باسلام ودرود به خدمتگزاران سروج
اگر عملکرد ما سالم باشد وقتی مورد قضاوت قرار می گیریم اندازه وارزش ماسالم است.
مهم نیست دیگران از ما راضی باشند
مهم این است که در هر شرایطی.... عمل سالم...که بر گرفته از تفکر وتعمق وحس های سالم است را انجام بدهیم.چون ما نمی توانیم همه راراضی نگه داریم.
نقل قول کردن
0 #5 پاسخ: عملکرد ما مبنای قضاوت دیگرانمسافر علیرضا رفیعائی 1400-06-15 18:15
تشکر فراوان از استاد و کمیته آموزش و مسئول سایت،امروز یاد گرفتم که من نمی‌توانم همه را راضی نگه دارم و باید با آموزش گرفتن مستدام انجام عمل سالم را یاد بگیرم.
نقل قول کردن
0 #4 پاسخ: عملکرد ما مبنای قضاوت دیگرانهمسفر سید محسنی 1400-06-14 16:16
با عرض سلام و خدا قوت ، این دستور جلسه که استاد به خوبی باز کردن. با تشکر فراوان از کمیته آموزش و سایت
نقل قول کردن
0 #3 پاسخ: عملکرد ما مبنای قضاوت دیگرانمسافر جمشید 1400-06-12 15:18
باتشکر از استاد برداشت من اگر مسولیت خودم را انجام دهم ودر این مسیر قدرت تشخیص برای عمل سالم داشته باشم قضاوت کردن در خیلی از مسله ها برایم بی معنا می شود وهر چقدر مسولیت گذار باشم قضاوت پر رنگ می شود پس برای ازبین بردن قضاوت باید از درون خودم شروع کنم اگر قصاوت نکنم قدر که همان اندازه هست از طرف کاینات اقدامی نمی افتاد. واگر اتفاق بعدی هم برای من انجام شود فرمان الهی هست ونباید ان را پای قضا وقدر نوشت با تشگر از استاد
نقل قول کردن
0 #2 عملکرد ما مبنای قضاوت دیگرانعلیرضا م 1400-06-12 12:53
دریافتم که؛
عملکرد سالم از تفکر و آموزش سالم سرچشمه می‌گیرد و چنین عملکردی، قضاوتهای ناسالم در آن خللی ايجاد نمی‌کند. تشکر و قدردانی از استاد و تمامی دست اندرکاران تفکرسروج.
نقل قول کردن
0 #1 عملکرد ما و قضاوت دیگرانمسافر جلال 1400-06-12 12:18
با سلام
در زندگی نمیتوان همه را راضی نگهداریم که اگر بخواهیم این اتفاق بیفتد از خود واقعی دور میشویم،من باید به انجام عمل سالم روی آورم حتی اگر برای تعدادی خوش آیند نباشد و آن موقع هست که برای خودم زندگی میکنم و از قضاوت شدن نمیترسم
ممنون از استاد عزیز و کمیته آموزش
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید
اگر کد نمایش داده شده برای شما خوانا نیست بر روی کلید تصویر امنیتی جدید کلیک کنید