031-33687673 |

مانيفست

واژۀ سروج تشکیل شده از حروف ابتدایی" سلامت روح و جسم " میباشد. سروج یک راه و روش فرآیند مدار در درمان اعتیاد می باشد که از سال 1386 فعاليت خود را آغاز نموده...

ادامه مطلب...

بنیان گذار روش درمان تنظیم دارو بر اساس علائم بالینی

آقاي مهرداد مفتون از سال 1384 در زمينه درمان اعتياد و برگزاري جلسات درمان گروهي اعتياد در اصفهان مشغول به فعاليت و تلاش مي‌باشند...

ادامه مطلب...

قوانین و حرمت جلسات سروج

1. سروج جلساتی است تحقیقاتی که با راهنمایی نیروهای مافوق و با توکل به قدرت مطلق، تشکیل می گردد.
2. شرط شرکت در جلسات، پذیرفتن اصول و قوانین آن و تمایل به رهایی از دام اعتیاد می باشد.

ادامه مطلب...

پروتكل درمان

پروتكل درمان شامل زمان، ‌دارو، آموزش و كاربردي كردن مي‌باشد...

ادامه مطلب...

فرم ارسال نظر

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید!

تلفن همراه به درستی وارد نشده!

آدرس ایمیل وارد شده معتبر نمی باشد!

Invalid Input

لطفا متن پیام خود را وارد کنید!

کد امنیتی
کد امنیتی جدید؟ کدامنیتی به درستی وارد نشده!

وقتي ادارك و برداشت صحيح باشد و هدف، رسيدن به حقيقت موضوع باشد و تعبير و تفسير ذهنيات ما دخيل نباشد، فهم ما فهم صحيحي است و در قبال آن رفتارها هم سالم و در مسير صراط مستقيم است.

موضوع كارگاه آموزشي سفر دوم: آنچه در فهم تو آيد، مي‌شود مفهوم تو

استاد: همسفر قاسمي

تاريخ: سه‌شنبه 99/11/21

فهم چيست؟

فهم يك چيز جزئي است و مفهوم كلي است. فهم شامل تمام مسائل و موضوعات پيرامون ماست. آنچه برداشت، و ادراك مي‌كنيم، مي‌شود فهم ما كه به تعداد انسانهاي روي زمين برداشت و فهم متفاوت از يك موضوع مي‌تواند وجود داشته باشد و مفهوم عملكرد، رفتار، شخصيت و هويت ماست.

اگر فهميديم كه فهم چيست و فهميديم از كجا شروع كنيم‌ مي‌توانيم به مفهوم صحيح برسيم. زيرا همه داراي مفهوم هستيم ولي با هم متفاوت است. براي همين تلاش جلسات اين است كه به فهم مشترك برسيم تا در يك راستا حركت كنيم و شخصيت ما يك شخصيت سالم و درست و صحيح باشد.

مسافرآقامهدي: فهم مي‌تواند دو شاخه باشد، يكي الهي نسبت به ذاتي كه خداوند در اختيار ما گذاشته و از آن استفاده كنيم، يعني پشتوانه‌اش الهي باشد و يا چيزي باشد كه در ساليان زندگي كسب كرديم، پس چيزهايي را كه مي‌فهميم و قرار است مفهوم ما باشد، يا بر اساس صراط مستقيم است و يا بر اساس تجربيات درست و غلط كه ما با آنها درك مي‌كنيم.

همسفر غلامي: هر شخصي نسبت به تفكرات، فرهنگ و تربيت و آموزشي كه گرفته، از موضوعات مختلف برداشتي دارد و چيزهايي فهميده است و رفتارها و مفهوم‌هايش هم برگرفته از همان هاست. وقتي برداشت‌ها بر اساس فهم الهي باشد، به حقيقت هر موضوعي مي‌رسيم. وقتي ادارك و برداشت صحيح باشد و هدف، رسيدن به حقيقت موضوع باشد و تعبير و تفسير ذهنيات ما دخيل نباشد، فهم ما فهم صحيحي است و در قبال آن رفتارها هم سالم و در مسير صراط مستقيم است.

استاد: فهميدن سخت نيست و همه مي‌فهمند ولي زماني سخت است كه بش از حدّ خود انتظار فهميدن داشته باشيم. اينجاست كه نمي‌توانيم برداشت صحيح داشته باشيم. بايد بدانيم در چه حد متوجه مي‌شويم و به خود فرصت دهيم تا درك عميقي از موضوعات به صورت پله‌اي و پروسه‌اي داشته باشيم.

موانع فهميدن

عواملي اجازه نمي‌دهد ما بفهميم تا مفهوم، هويت و شخصيت ما الهي شود. زماني كه به حال خود رشد كنيم، يعني به رذايلي كه در درون ما هست، آنقدر آزادي داده باشيم كه بقيه روي فهم و برداشت ما اثر بگذارند. اولين كساني كه روي فهم و درك ما مؤثرند، اعضاي خانواده هستند. بعد مدرسه و همسالان و شرايط. در جلسه هم چنين حالتي است، براي همين برداشت افراد از موضوعات پرسش مي‌شود، راهكار نمي‌دهند تا شخص خودش به آن نقطه برسد و اي كاش در بچگي هم در رفتارهاي ما دخالت نمي‌شد تا ما مي‌توانستيم با روح الهي تصميم بگيريم.

فهم ما برمي‌گردد به اينكه عيار ما چيست و آن را با چه چيزي مي‌سنجيم. در جايي خواندم همه انسانها در جيبشان يك متر دارند، براي انداز‌ه‌گيري ديگران و با متر خودشان كه اندازه و ويژگي‌هاي خودش را دارد، ديگران را مي‌سنجند. در جلسات هم دستور جلسات آموزشي را با عياري كه هر كدام از ما داريم و مختص به خودمان است مي‌سنجيم.

همسفر غلامي: قبلاً در دستور جلسات سفر دوم داشتيم كه فهم بر سه گونه است؛ ممكن است نفهم باشيم، يا كج فهم باشيم و يا فهم درست داشته باشيم. نفهمي بر اثر آموزش نگرفتن و دانايي نداشتن است كه مي‌توانيم با كسب دانايي نسبت به موضوعات مختلف به فهم صحيح و درست برسيم. كج فهمي به خاطر برداشت غلط است كه موضوع بحث امروز تكيه بر همين است كه بياييم و برداشت خود را با آموزشهايي كه مي‌بينيم تغيير دهيم تا به فهم و برداشت صحيح برسيم. جايي نمي‌دانستيم و به هر قيمتي خود را در ارتباط با موضوعي بدون اينكه آگاهي از آن داشته باشيم، دخالت مي‌داديم. اين نشأت گرفته از نفهمي ماست و موقعي هم هست نسبت به ذهنيات خود برداشت غلط مي‌كنيم ولي وقتي آموزش ديده باشيم و ياد گرفته باشيم تشخيص مي‌دهيم بايستي سكوت كنيم. پس درجه فهم ما عيار سنجش مفهوم، ماهيت و شخصيت ما مي‌تواند باشد.

همسفر قاسمي: خروجي فهم، همان مفهوم من است و تضادها باعث فهم ما مي‌شود. قبلاً همه ما در دنياي تاريكيها بوديم، بعد از ديدن سوسوي نوري همين تضاد باعث فهم ما شد تا بتوانيم تفاوت بين آن مرحله از زندگي كه در ضدارزشي‌ها بوديم و زمان فعلي را بفهميم. كمتر عقب مي‌رويم، قدر الان را داريم كه حداقل نوري به من مي‌تابد و نكته مهم اينكه بايد ظرفيت آن را داشته باشيم.

پس فهميدن سخت نيست، كافي است در مسير صراط مستقيم قرار بگيريم. وقتي مي‌فهميم هويت ما مي‌شود هويت الهي و به جايي مي‌رسيم كه ديگر نيازي به دروغ و... نداريم.

مسافر آقامهدي: براي درك بهتر اينكه بفهميم رفتارهاي ما الهي و در جهت صراط مستقيم است و يا نشأت گرفته از چيزهايي است كه كسب كرديم و نادرست است، مثالي مي‌زنيم. جايي تصادفي مي‌شود قبلاً پياده مي‌شديم كارشناسي مي‌كرديم كه تقصير شماست و دعوايي هم درست مي‌كرديم و بعد مي‌رفتيم دنبال كارمان، اين رفتار نشأت گرفته از فضولي و قضاوت و تجسس و... بوده كه كسب كرده بوديم و حالا بروز مي‌دهيم. ولي اينجا آموزش گرفتيم در كاري كه به ما مربوط نيست، دخالت نكنيم. ياد گرفتم موقع تصادف كاري كه از دست ما برمي‌آيد اين است كه عامل ترافيك سنگين نشويم و برويم. اين رفتار، نشاندهنده رفتار الهي و درجهت صراط مستقيم است. صراط مستقيم يعني در كاري كه به ما ارتباط ندارد، دخالت نكنيم. اگر دخالت نكرديم، الهي است و مثال‌هاي اين چنيني كه بايد در شرايطش قرار بگيريم و رفتار ما نشان مي‌دهد كه هويت و شخصيت ما چگونه شكل گرفته و لازم به تغيير هست يا نه.

همسفر غلامي: تنها عاملي كه باعث مي‌شود فهم ما آرام آرام به فهم صحيح برسد همانطور كه استاد در جلسه وادي هشتم گفتند، همان تغيير جهت است. در مشاركت عزيزان بود كه خيلي مي‌خواستم دروغ نگويم ولي باز هم مي‌گفتم، چون هنوز در مسير ضدارزشي و جهالت بوديم و اين باعث مي‌شد نتوانيم دروغ را كنار بگذاريم. ولي در جلسات وقتي در جهت صراط مستقيم قرار مي‌گيريم و با آموزشها يكي يكي ارزشها را مي‌شناسيم و مي‌بينيم ضدارزشي در درون ماست، آرام آرام به فهم آن مي‌رسيم و تغيير مي‌كنيم. ما امروز خيلي راجع به تربيت غلط خانواده‌ها گفتيم ولي همين جا طلب آمرزش و آرامش روح براي همه پدران و مادران آسماني داريم. آنها هم در جهالت بودند ولي هر پدر و مادري نهايت سعيشان بر اين بود كه بهترين تربيت را براي فرزندانشان داشته باشند. مهم اين است كه خود من در اين نقطه متوجه شدم و فهميدم فهم من اشتباه است خوشبختانه در فضا و محيط آموزشي هستيم، مي‌توانيم آرام آرام آموزش بگيريم و تغيير دهيم برداشت‌هاي خودمان را به يك برداشت صحيح برسانيم. براي همين هميشه استاد راهنما روي اين جمله حضرت رسول (ص) تأكيد مي‌كنند كه «ز گهواره تا گور دانش بجوي»، زيرا هر لحظه ما ممكن است برداشت غلط داشته باشيم ولي اگر پيگير آموزشها باشيم، ‌مي‌توانيم برداشت را به برداشت صحيحي تبديل كنيم. وقتي من خودم را بشناسم و آرام آرام در مسير الهي حركت كنم و هر عملي را با فرمان الهي در مورد آن موضوع بسنجم و بعد انجام دهم، باعث مي‌شود به يك عزت نفسي برسم. احساس آرامش به خاطر شناختي است كه نسبت به خود پيدا كرديم و سنجيديم كه عمل ناشايستي انجام ندهيم يا شكل گرفتن اقتدار در يك فرد به خاطر همين پالايش‌هايي است كه انجام مي‌دهد. اگر قبل از آموزشها با زور داد و فرياد خودمان را نشان مي‌داديم ولي الان با آموزشهايي كه مي‌گيريم حتي با سكوت اقتدار و عزت نفس خود را نشان مي‌دهيم و اين مي‌شود مفهوم و عيار سنجش من.

همسفر قاسمي: وقتي در مورد آرامش و ارزشها و عزت‌ها و در مورد چيزهايي كه بايد داشته باشم، به فهم صحيح برسيم، حتماً پيدا خواهيم كرد و شخصيت ما همان ها خواهد شد. مثلاً شخصيت من را عزت‌مندي، ارزشمندي، چيزهاي مفيد و مثبت تشكيل مي‌دهد. پس چطور انتظار داريم قبل از اينكه آرامش را بشناسيم و بفهميم، در آرامش باشيم؟ چطور انتظار دارم عزتمند و با ارزش باشيم؟ پس اول بايد بفهميم و اينها را متوجه شويم و زيربناي تمام اينها اين است كه خودمان را بفهميم. اميدوارم تك‌تك ما اول خودمان را بفهميم. يعني خودمان را بشناسيم. اگر عجول، عصبي و... هستيم بشناسيم و اينها را درك كنيم و شناختي نسبت به خود پيدا ‌كنيم، در نهايت آنچه انتظار داريم در مورد ما انجام شود، بايد حتماً خودمان اجرا كنيم. اگر احترام در زندگي مي‌خواهيم و حرمتها بايد اجرا شود، حتماً بايد خودمان اين موضوع را اجرا كنيم تا در مورد ما هم اجرا شود، پس هر كاري اول بايد مفهوم من شود.

عزيزاني كه در رابطه با موضوع امروز مشاركت نمودند:

مسافران: آقامهدي- عليرضا ر- ميثم2- محمد- هادي- حسين ابراهيمي- شهاب- علي- ميثم1-

همسفران: غلامي- غفاري- ياراحمدي- مكري- ابراهيمي- سيدمحسني- زيلايي- حبيب‌فر- ولي‌زاده- تقيان

مسئول نظم اين كارگاه آموزشي:

مسافر مظاهر

mafhom2

 

دیدگاه‌ها

0 #5 پاسخ: آنچه در فهم تو آيد مي‌شود مفهوم توهمسفر سید محسنی 1399-11-26 17:28
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت شما و خدا قوت ، این دستور جلسه که استاد به خوبی باز کردن. با تشکر فراوان از کمیته آموزش و سایت
0 #4 پاسخ: آنچه در فهم تو آيد مي‌شود مفهوم تومسافر علیرضا رفیعائی 1399-11-25 14:18
باسلام و تشکر از زحمات استاد و برنامه ریزی موثر کمیته آموزش و مسئول سایت،پاینده باشید.
0 #3 آنچه درفهم توآیدمی شودمفهم توهمسفردوستی 1399-11-25 06:10
باسلام خداقوت بسیارعالی بود
0 #2 پاسخ: آنچه در فهم تو آيد مي‌شود مفهوم توهمسفرسبحانی 1399-11-24 17:00
با سلام وخدا قوت برداشت من این است که هر چه درون خود را پالایش کنم فهم من در راستای صراط مستقییم قرار می گیرم و درنهایت مفههوم ما هم بهتر می شود
0 #1 آنچه درفهم توآیدمی شودمفهموم توهمسفردوستی 1399-11-24 15:43
باسلام تشکرازکمیته آموزش

Comments are now closed for this entry

آخرین اخبار

ورزش سروج

 • ورزش جمعه بیست و چهارم دی
  اگر امروز وقت برای ورزش نگذارید در آینده وقت زیادی برای بیماری خواهید گذاشت انتخاب با خودمان است: ورزش و سلامتی یا تنبلی و بیماری   روز جمعه مورخ 1400/10/24 ساعت 7:30 لغایت...

  ادامه مطلب...

 • ورزش جمعه هفدهم دی
  اگر امروز وقت برای ورزش نگذارید در آینده وقت زیادی برای بیماری خواهید گذاشت انتخاب با خودمان است: ورزش و سلامتی یا تنبلی و بیماری   روز جمعه مورخ 1400/10/17 ساعت 7:30 لغایت...

  ادامه مطلب...

 • ورزش جمعه دهم دی
    اگر امروز وقت برای ورزش نگذارید در آینده وقت زیادی برای بیماری خواهید گذاشت انتخاب با خودمان است: ورزش و سلامتی یا تنبلی و بیماری   روز جمعه مورخ 1400/10/10 ساعت 7:30 لغایت...

  ادامه مطلب...

 • ورزش جمعه سوم دی
    برنده کسی نیست که هرگز شکست نخورده است، بلکه کسی است که هرگز جا نزده!   روز جمعه مورخ 1400/10/3 ساعت 7:30 لغایت 10 صبح دوستان مسافر و همسفر، در محل...

  ادامه مطلب...

 • ورزش جمعه بیست و ششم آذر
  اگر امروز وقت برای ورزش نگذارید در آینده وقت زیادی برای بیماری خواهید گذاشت انتخاب با خودمان است: ورزش و سلامتی یا تنبلی و بیماری   روز جمعه مورخ 1400/9/26 ساعت 7:30 لغایت...

  ادامه مطلب...

 • ورزش جمعه نوزدهم آذر
  اگر امروز وقت برای ورزش نگذارید در آینده وقت زیادی برای بیماری خواهید گذاشت انتخاب با خودمان است: ورزش و سلامتی یا تنبلی و بیماری     روز جمعه مورخ 1400/9/19 ساعت 7:30 لغایت...

  ادامه مطلب...

 • ورزش جمعه دوازدهم آذر
  اگر امروز وقت برای ورزش نگذارید در آینده وقت زیادی برای بیماری خواهید گذاشت انتخاب با خودمان است: ورزش و سلامتی یا تنبلی و بیماری   روز جمعه مورخ 1400/9/12 ساعت 7:30 لغایت...

  ادامه مطلب...

 • ورزش جمعه پنجم آذر
  اگر امروز وقت برای ورزش نگذارید در آینده وقت زیادی برای بیماری خواهید گذاشت انتخاب با خودمان است: ورزش و سلامتی یا تنبلی و بیماری   روز جمعه مورخ 1400/9/5 ساعت 7 صبح...

  ادامه مطلب...

 • ورزش جمعه بیست و هشتم آبان
  اگر امروز وقت برای ورزش نگذارید در آینده وقت زیادی برای بیماری خواهید گذاشت انتخاب با خودمان است: ورزش و سلامتی یا تنبلی و بیماری   روز جمعه مورخ 1400/8/28 ساعت 7 صبح...

  ادامه مطلب...

 • ورزش جمعه بیست و یکم آبان
  رسیدن به قله پیروزی آسان است، به شرط اینکه راه رسیدن به قله را بشناسی و توانش را هم داشته باشی.   روز جمعه مورخ 1400/8/21 ساعت 7 صبح دوستان...

  ادامه مطلب...

 • ورزش جمعه چهاردهم آبان
  تفاوت بین افراد عادی و افراد موفق در چگونگی نگرش آنها به شکست است شکست فرصتی است برای شروع دوباره با هوشیاری بیشتر   روز جمعه مورخ 1400/8/14 ساعت 7 صبح...

  ادامه مطلب...

 • ورزش جمعه هفتم آبان ماه
  برای شاد بودن، نیازی به تأیید دیگران نداری   روز جمعه مورخ 1400/8/7 ساعت 7 صبح دوستان مسافر و همسفر،  در محل پارک فدک، مقر ورزشی سروج گرد هم جمع...

  ادامه مطلب...

 • ورزش جمعه سی ام مهر
  برای اینکه نتایج مطلوبی داشته باشی این تو هستی که باید تغییر کنی نخواه که مسایل آسان تر شوند تلاش کن که تو توانمندتر شوی   روز جمعه مورخ 1400/7/30...

  ادامه مطلب...

 • ورزش جمعه بیست و سوم مهر
    روز جمعه مورخ 1400/7/24 ساعت 7 صبح دوستان مسافر و همسفر،  در محل پارک فدک، مقر ورزشی سروج گرد هم جمع شدند و به ورزشهای دسته جمعی پرداختند.   هدف...

  ادامه مطلب...

 • ورزش جمعه شانزدهم مهر
  بهترين منظره بعد از سخت‌ترين صعود است با انگيزه پيش به سوي صعود...   روز جمعه مورخ 1400/7/16 ساعت 7 صبح دوستان مسافر و همسفر،  در محل پارک فدک، مقر ورزشی...

  ادامه مطلب...