031-33687673 |
سروج چیست؟

واژۀ سروج تشکیل شده از حروف ابتدایی" سلامت روح و جسم " میباشد. سروج یک راه و روش فرآیند مدار در درمان اعتیاد می‌باشد که از سال 1386 فعاليت خود را آغاز نموده و افراد بسیاری با روش سروج از دام اعتیاد رها شده اند. سروج سه ضلع یک مثلث است. در مثلث هر سه ضلع به یکدیگر وصل بوده و در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند. سلامت و روح و جسم نیز ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند. یک مصرف کننده در اثر سالها سوء مصرف دچار تخریب روح وجسم گردیده که در فرآیند درمان با روش سروج به سوی سلامت روح وجسم حرکت می‌کند.

 

سروج در طي كردن اين مسير به دنبال تحقق بخشيدن شعائر خود نيز مي‌باشد:

 در گمان رايج جامعه، سپهر اعتياد ترك است، برآنيم تا اين سپهر درمان شود.

 اعتياد را ترك نكنيد، درك كنيد تا درمان شود.

 بياييد اعتياد را بشناسيم، آن طور كه هست نه آنگونه كه مي‌گويند.