031-33687673 |
آرشیو

 

 

مشکل اعتیاد امروزه در جامعه ما به عنوان یکی از مهمترین دغدغه مسئولان نظام ومردم تبدیل شده است . بر اساس آمارهای رسمی حدود یک میلیون چهارصد هزار معتاد در کشور وجود دارد که دراین میان سهم استان اصفهان هم کم نیست وبه جز اعتیاد آقایان، آمار زنان مبتلا به مواد مخدر در استان دو برابر میزان کشوری است . ددر معقوله اعتیاد چیزی که خیلی مهم است شناخت این پدیده شوم است ونه تنها در اعتیاد بلکه درهرموضوعی اگرانسان به شناخت وآگاهی کامل برسد راحت تر می تواند با آن موضوع برخورد کند ویا به جنگ آن برود. مسئله ای که باعث شده اعتیاد در جامعه ما همچنان به حال خود باقی بماند ، همین موضوع عدم شناخت اعتیاد است؛ چوم مسئولان ومردم اعتیاد را نمی شناسند نمی توانند آن را درمان کنند . متاسفانه روش های غلط ترک اعتیاد نیز در جامعه متداول شده وعده ای هم از این راه پول های کلانی به جیب می زنند. نکته ای که باید به آن اشاره شود اینکه بیش از 16 سال قبل شخصی به نام مهندس حسین دژآکام توانست اعتیاد را بشناسد وتئوری جدید درمان اعتیاد را در جامعه پیاده کند .وی که خود سال ها مصرف کننده دائمی مواد مخدر بود برای اولین بار توانست در ماه مبارک رمضان روش تنظیم وقت ومقدار مواد مصرفی خود را شروع کند وبعد از چند ماه مواد مخدر را قطع کرده وبه درمان برسد. وی در این راه سختی های زیادی کشیده تا به مسئولان وجامعه یاد دهد که اعتیاد را نباید ترک کرد بلکه باید درمان شود واز آن پس دید مجرمانه مسئولان نسبت به مواد مخدر به مرور زمان تغیید کرد وفرد مصرف کننده را به عنوان بیمار پذیرفتند. مصرف کننده مواد مخدر پس از مصرف مواد دچار تفکر افیونی می شود. در این تفکر افیونی هر موضوعی را از دید ماده مصرفی خود می سنجد ، به مرور زمان به دنبال کارهای ضدارزشی می رود واز سویی نیز جسم وروحش تضعیف وتباه می شود. حال اگر شخص بخواهد به حالت اولیه برگردد بهترین راه این است که درمان وجسم وروحش سالم شود وتفکرات افیونی به تفکرات سالم تبدیل شود ، در غیر این صورت چندان موفق نخواهد بود . سالم شدن وبهبود یافتن روح وجسم وتفکرات نیاز به آموزش ومصرف داروی درمان اعتیاد دارد که اگر چنین شد ، فرد مصرف کننده می تواند دنیای جدیدی را تجربه کند؛ دنیایی که به قول درمان شده ها فوق العاده لذت بخش است وپس از درمان حاضر نیستند آن را با هیچ چیز عوض کنند . یکی از مراکز که بیش از 12 سال است در استان اصفهان در زمینه درمان اعتیاد فعالیت می کند جلسات درمانی سروج است وتا کنون توانسته صدها نفر را از دام اعتیاد نجات وبه آغوش جامعه باز گرداند وروزنامه اصفهان زیبا نیز با توجه به رسالت مطبوعاتی خود چند سالی است گزارش جشن های رهایی ومصاحبه افراددرمان شده این جلسات را چاپ می کندوبا توجه به اطلاعات واصله افراد زیادی اعم از مردان وزنان مصرف کننده مواد مخدر با خواندن این گزارشات در روزنامه وشرکت در جلسات درمانی توانستند به درمان برسند وراه جدیدی از زندگی خود را بپیمایند ،لذا در سال جدید نیز امیدواریم با اطلاع رسانی از روش اصولی درمان بتوانیم چراغی فراروی افراد مبتلا در دام اعتیاد باشیم . آنچه در این شماره می خوانیم گزارش افتتاحیه مرکز جدید آموزش جلسات سروج اصفهان است .

  1.     v            برخی افراد به اعتیاد چسبیده واز آن ارتزاق میکنند

در مراسمی با حضور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ، شهردار منطقه 2 اصفهان ، تنی چند از مسئولان و فعالان حوزه درمان اعتیاد، اهالی محله و جمعی از درمان شدگان سروج ساختمان جدید آموزش سروج اصفهان در خیابان امام خمینی (ره) افتتاح شد.

در ابتدای این مراسم بنیانگذار جلسات درمانی سروج به روش درمانی سروج اشاره کرد وگفت : سروج به معنای سلامت روح وجسم است ؛ زیرا معتقدیم فرد مصرف کننده مواد مخدر پس از سالها مصرف مواد روح وجسمش تخریب می شود که باید این فرد برای سلامتی کامل درپروسه درمان قرار گیرد تا جسم وروحش دریک فرآینددرمانی به بهبودی وسلامت کامل برسد.

وی افزود: بر اثر مصرف مواد مخدر تفکر فرد بیمار یک تفکر افیونی می شود واین شخص هر موضوع ومساله ای را از دیدگاه تفکر اعتیادی خود می سنجد واین تفکر اصلاح نمی شود مگر باحضور در جلسات درمانی وآموزش دیدن وسپس کاربردی کردن آموزش ها در زندگی فردی واجتماعی . از طرفی جسم بیمار نیزبا مصرف داروی درمانی پس از گذشت چند ماه سلامتی خود را به دست می آورد.

مهرداد مفتون با اشاره به این که اعتیاد در هرخانه ای را می زند اظهار داشت :اعتیاد سن وسال ، سواد ، تخصص ، شغل ،ثروت و... نمی شناسد ودر هر خانه ای را می زند ، که برخی به دلیل داشتن آگاهی لازم در را به روی این پدیده شوم باز نمی کنند وبعضی افراد نیز به راحتی می پذیرند ومتاسفانه دچار اعتیاد می شوند .

وی اضافه کرد: در جلسات درمانی سروج یک کلکسیون کامل از افراد درمان شده داریم ، از بچه 5/2 ساله تا پیرمرد وپیرزن 85 ساله ، افراد بی سواد وتحصیل کرده، کارمند، کارگر وبیکار که با هر نوع تخریب ونوع مواد مصرفی با این روش درمانی توانسته اند به درمان وبهبودی برسند . این پژوهشگر حوزه در مان اعتیاد در ادامه به به اندیشه سروج اشاره واظهار کرد: تفکر واندیشه سروج بر مبنای شناخت اعتیاد است ومعتقدیم بزرگترین دشمن برای هر مجهول شناخت آن است . ما اعتیاد را شناختیم وتوانستیم درمانش کنیم . اگر افرادی نتوانستند اعتیاد را درمان کنند به این دلیل است که هنوز این بیماری بسیار پیچیده را نشناخته اند .

مفتون با اشاره به چکیده ها و چسبیده های به اعتیاد نیز گفت : برخی افراد به اعتیاد چسبیده واز آن ارتزاق می کنند . در نتیجه خیلی سخت است که بخواهند از آن جدا شوند ؛ زیرا منافعشان در خطر است ودر مقابل آنها عده ای نیز چکیده های اعتیاد هستند واز آن بهره مادی نمی برند وبرای درمان آن وکمک به همدردان خود قدم برمی دارند.

وی تصریح کرد: بهره ای که امثال ما از اعتیاد می برند به دست اوردن سلامتی ، شناخت ورسیدن به حقیقت است .

  1.     v            روزانه 300 جوان ونوجوان وارد چرخه اعتیاد می شوند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان که مهمان ویژه مراسم افتتاحیه مرکز آموزش ودرمان جلسات سروج بود ، در سخنرانی با اشاره به کشفیات مواد مخدر در سال گذشته اظهار داشت : در سال گذشته در کشور 488 تن انواع مواد مخدر کشف وضبط شده که این آمار بیش از38 تن آن مربوط به استان اصفهان است وچون ماده مخد شیشه جغرافیای تولید ندارد وکشف آن به مراتب دشوار تر است ، می توان گفت کمتر از یک درصد از کشفیات استان مربوط به این ماده مخدر است . وی افزود : بیش از 26 درصد مصرف کنندگان مواد مخدر مربوط به ماده مخدر شیشه و یک درصد از مصرف کنندگان کشور را نیز دانش آموزان تشکیل می دهندوباید گفت متاسفانه در بین یک درصد دانش آموزان مصرف کننده 60 درصد شیشه مصرف می کنند. مصطفی هادی زاده مقایسه ای نیز بین مصرف کنندگان مواد مخدر از 10 سال گذشته تا کنون داشت وتصریح کرد : در این مدت دانش آموزان از نیم درصد به یک درصد ، دانشجویان از یک درصد به 5/2 درصد ، کارکنان واحد های تولیدی وصنعتی از 10 درصد به 25 درصد وزنان نیز از 5 درصد به 10 درصد رسیده اند .

وی افزود: بر اساس آمارهای دولتی منتشر شده حدود 3 درصد از جمعیت کشورمان به مواد مخدر اعتیاد دارند که البته در باور مردم این آمار بیشتر است . حال اگر بخواهیم میزان مصرف کنندگان مواد مخدر را در بالاترین رقم مثلا 10 درصد حساب کنیم ، نکته حائز اهمیت این است که برای 90 درصد باقی مانده چه کرده ایم ؟!

دبیر شورای هماهنگس مبارزه با مواد مخدر استان در ادامه به نقش خانواده ها ، مسئولان ودیگر نهادها در این زمینه اشاره کرد واظهار داشت : نقش خانواده در این میان بسیار مهم وحائز اهمیت است ؛ زیرا اگر خانواده ها آگاه باشند وبتوانند فرزندان خود را ازخطرات مواد مخدر آگاه کنند ودر این زمینه سایر دستگاه ها نیزبا آموزش صحیح وراه گشا از طریق رسانه ها ، مدارس ، مساجد و... تلاش کنند، می توان در حوزه پیشگیری اقدامات موثری انجام داد. وی گفت :براساس اعلام ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر روزانه 300 جوان ونوجوان وارد چرخه اعتیاد می شوند که آمار بسیار بالا ونگران کننده ای است وسن شروع اعتیاد را به صورت رسمی 17 سال اعلام می کنند.

  1.     v            همانطور که اعتیاد بسیار پیچیده است درمان آن نیز بسیار پیچیده تر وکار هر کسی نیست

وی خاطر نشان کرد : در دوران کودکی خانواده ها ، سپس در نوجوانی وجوانی گروه همسالان ،جامعه ، مدرسه ودانشگاه همه به نوعی می توانند در شکل گیری شخصیت فرد وگرایش یا عدم گرایش فرد به مواد مخدر موثر وسهیم باشند، پس به راستی باید برنامه ریزی وبرای پیشگیری از اعتیاد از راه های اصولی واقدامات موثر استفاده کرد ، متاسفانه باید گفت در این حوزه عملکردهمه بخش ها ضعیف بوده وبخصوص این که اگر خانواده ها در زمینه پیشگیری کمک نکنند ، دولت به تنهایی نمی تواند تاثیر گذار باشد . وی دسترسی به مواد مخدر در تهران را 5 دقیقه ودر اصفهان نیز حدود 10 دقیقه اعلام کرد وگفت متاسفانه دسترسی به مواد خیلی آسان شده ، پس تنها از طریق آموزش های اصولی می توان با این معضل مقابله کرد ، پس همه وظیفه داریم کمک کنیم .

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان یکی دیگر از راه های مقابله با اعتیاد را درمان آن عنوان کرد واظهار داشت : متاسفانه روش درمان صحیح در کشور ما کم است و همان تعبیری که بنیانگذار جلسات به کار برد درست است ، عده ی زیادی چسبیده به مواد مواد مخدر هستند واز این راه ارتزاق می کنند . وی افزود : درمان اعتیاد در کشور ما معایب بسیار زیادی دارد که میتوان به نمونه بارز آن توسط کمپ های ترک اعتیاد اشاره کرد. هادی زاده تصریح کرد : من بارها به ستاد مرکزی در تهران واستاندار محترم اصفهان نیز اعلام کرده ام که تا چه موقع کمپ ها با این رویه کار کنند ؟! من معتقدم همانطور که اعتیاد بسیار پیچیده است درمان آن نیز بسیار پیچیده تر وکار هر کسی نیست وباید بر اساس مبانی علمی باشد . وی افزود در برخی کمپ ها متاسفانه اتفاقات بسیار بدی رخ می دهد که البته نمی توان گفت همه این طور هستند و جای تشکر دارد از کمپ هایی که خوب کار می کنند. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان به آمار زندانیان مواد مخدر نیز اشاره ای کرد وگفت : با این که در کشور 43 درصد زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر هستند ، این نرخ در استان اصفهان 53 درصد است و تنها در زندان مرکزی اصفهان یک هزار نفر حبس ابدی مربوط به مواد مخدر داریم .

وی در پایان از مجموعه درمانی جلسات سروج قدردانی کرد وگفت : روشی که شما کار می کنید مورد تایید وحمایت اقشار مختلف و مسئولان است واگر بخواهیم از دیدگاه قرآن این جلسات را بسنجیم ، همانطور که خداوند فرموده نجات یک فرد نجات بشریت ویک نسل است می توان گفت ، شما یک پشتوانه بزرگ الهی دارید که آیه شریفه قرآن مجید است ... « وهر کسی نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است ...» (آیه 32 سوره مبارکه مائده )

  1.       v            در پروسه درمان بیمار از ترس به شجاعت می رسد

دکترحسین حسینی نیز در این مراسم به روش درمانی جلسات سروج اشاره کرد واظهار داشت : در این جلسات فرد مصرف کننده مواد مخدر وقتی در پروسه درمان قرار می گیرد آموزش های بسیار خوبی می بیند واز ترس به شجاعت می رسد.

وی افزود : من 10 سال در اصفهان ماهیانه 10 هزار قرص متادون به مصرف کنندگان مواد مخدر واز طریق قانونی و با مجوز مربوطه توزیع می کردم وخوشحال بودم که قرص می خورند ومواد مصرف نمی کنند، اما نمی دانستم که پشت پرده آنها چه خبر است وخروجی آنها بیشتر به سمت قبرستان بود تا درمان اعتیاد !

این فعال حوزه درمان اعتیاد با اشاره به آمار نگران کننده مبتلایان به مواد مخدر گفت : ورود روزانه 300 نفر به چرخه اعتیاد ؛ یعنی اینکه اگر این ها را نتوان کنترل کرد در اصل مرگ روزانه 300 نفر است . پس باید همه در این حوزه کمک کنند تا معضل کمرنگ وریشه کن شود .

  1.       v            اندیشه سروج حرکت در صراط مستقیم درمان است

مدیر مرکز درمانی شماره 2 سروج اصفهان، جناب آقای دکتر امان بخش نیز در سخنانی ضمن تبریک افتتاح ساختمان جدید مرگز درمان اعتیاد سروج ، گفت : من حدود 10 سال در حوزه ترک اعتیاد کار می کردم و متاسفانه چون روش صحیح واصولی درمان قطعی را بلد نبودم ، به جرات می گویم به نوعی مواد فروشی می کردم، البته از راه قانونی وبا مجوز ؛ زیرا به فرد بیمار فقط داروی متادون و... به مقداری که میخواست می دادم ومشخص نبود چه مقدارش را خود مصرف می کند وچه مقدار را در بازار به فروش می رساند.

وی افزود : اما از زمانی که با جلسات وتفکر درمانی سروج آشنا شدم واین اندیشه را پذیرفتم سعی کردم در مسیر درست درمان افراد مصرف کننده را نجات دهم . دکتر امیر حسین امان بخش تصریح کرد: ما اعتقاد داریم اندیشه سروج حرکت در صراط مستقیم درمان است ؛ زیرا در این اندیشه فرد از ترس به شجاعت ، کفر به ایمان ، نفرت به عشق ،دروغگویی به راست گویی ،واز ظلمت به نور وروشنایی می رسد ودر این مسیر گام برداشتن بسیار سخت اما شدنی است . وی تصریح کرد : از مراجعانی ما روزانه برای درمان خود مراجعه می کنند،همه در مسیر صحیح درمان قرار نمی گیرند وهمه به درمان نمی رسند ؛ زیرا مسیر درمان بسیار پیچیده ، مشکل ودر عین حال راحت وامکان پذیر است . امان بخش گفت :در این روش هیچ ادعایی نداریم فوظیفه خود را انجام می دهیم وهر بیماری طالب درمان باشد با عشق به او کمک می کنیم .

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری وحمایت مسئولان بتوان اندیشه سروج را در همه نقاط استان گسترش داد .

گزارش روزنامه اصفهان زیبا

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید
اگر کد نمایش داده شده برای شما خوانا نیست بر روی کلید تصویر امنیتی جدید کلیک کنید