031-33687673 |
آرشیو

 

 

چند سالی است که یک معتاد یا مصرف کننده مواد مخدر از یک مجرم به یک بیمار تبدیل شده وسال هاست که پزشکان در حال فعالیت برای درمان این بیماری به اصطلاح خانمان سوز هستند وتمام تلاششان را می کنند که مصرف کنندگان مواد مخدر به درمان قطعی وابدی برسند اما تاکنون وطبق تجربیات به دست آمده ونمونه های موجود به موفقیت دلخواه نرسیده اند ودلیل این عدم موفقیت یک جمله است : اعتیاد مهندسی می خواهد نه پزشکی . درمان اعتیاد برای هر شخص وبا هر نوع استفاده از مواد مخدری متفاوت است وطرح ریزی وبرنامه ریزی خواص خود را دارد ومهندسان نیز چنین می کنندابتدا طرح ریزی کرده سپس با توجه به نقشه کشیده شده ذره ذره به پیش می روند .

باید در درمان اعتیاد این را درنظر داشت همانطور که تفاوت افراد را از کوچکترین عضوشان ( یعنی اثر انگشتشان )تا چهره و فیزیولوژی بدنی آنها می توان مشاهده کرد برای درمان آنها هم از برنامه ریزی های متفاوتی باید استفاده شود. این تفاوت ها محصول تفکرات ، باورها واندیشه های فرد است . موضوعی که پزشکان برای درمان هر نوع مواد مخدری آن را نادیده گرفته و تاثیرناپذیر می انگارند وشاید هم نهایتا تاثیرشان را کم می دانند. بخشی از وجود آدمی که قابل دیدن نیست اما به وسیله آنها ابعاد وجودی آشکار شده ونمود پیدا می کند . بخشی از وجود آدمی که در یک مصرف کننده مواد مخدر 95 درصد درمان اورا تشکیل می دهد وتنها 5 درصد از وجود او به وسیله مواد مخدر محصور شده است . پزشکان تنها 5 درصد را در نظر دارند اما 95 درصد دیگر چه می شود یا حتی به آرامش درونی وبیرونی می رسد؟ جواب واضح است که خیر نمی شود چرا که بخش اعظم تری بر ما غلبه دارد.

به همین دلیل انواع ترک ها و دارو درمانی ها به نتیجه نمی رسد . اینجاست که مهندسی اعتیاد پا به عرصه می گذارد. این مهندسی می گوید که افراد از تمام جهات با یکدیگر متفاوتند و درمان آن ها نیز با یکدیگر متفاوت است ومعتادان مانند خاک هستند وخوب می دانیم که این خاک بر روی زمین یک جنس ویک حالت نیست . خاک هم نرم ومرطوب دارد وهم سخت وسفت. رسی ، شنی یا ماسه ای حتی گاهی اوقات یک معتاد مانند یک صخره سخت ومحکم است واینجاست که برای هر زمینی با جنس و قابلیت های متفاوت از یک نقشه و طرح برای ساختن یک خانه بر روی آن استفاده نمی شود بلکه هر زمینی مهندسی وطرح ریزی خواص خود را دارد. ما بر یک زمین نرم وپوک از همان نقشه ای که برای ساختن یک خانه روی یک تخته سنگ که استفاده کرده بودیم استفاده نمی کنیم چرا که آن خانه ساخته شده مخصوص آن خاک وآن منطقه بوده است .

همانگونه که برای ساختن یک ساختمان از یک ناظر ویک مجری استفاده می شود در مهندسی اعتیاد نیز از این دو نفر استفاده می شودبا این تفاوت که ناظر راهنمایان وحامیان شخص معتادند ومجری یا سازنده ساختمان وجودی ، خود شخص معتاد است .

کاری که در پزشکی تنها به دوش پزشک نهاده می شود در مهندسی اعتیاد خود شخص معتاد مسئولیت آن را بر عهده می گیرد وبر عهده گرفتن مسئولیت خیلی چیزها را به یاد شخص می آوردویا به او می دهد .یاد می دهد که انسان کیست ؟ تفکراتش چگونه است ؟ آیا تنها پا به دنیا گذاشته که مدام نئشه یا خمار باشد یا نه رسالت بزرگتری بر دوش اوست ودر کل به او بند بند وجودش را می شناساند و می فهماند که انسان کیست .

بیماری اعتیاد درست است که با جسم سروکار دارد اما پی وستون های اصلی آن فکر است و آنچه طی زندگی خود آموخته اند یا باور ها واندیشه هایی که در سر دارندهستند و در آخر باید این را بیان کرد که شناخت اعتیاد راه را برای درمان این بیماری هموار کرده و تصورات رایج در جوامع را در مورد معتاد ویا اعتیاد به آنچه صحیح است باز می گرداند .

در جامعه ما آن چه که اعتیاد را مانن غولی بی شاخ ودم کرده است این است که اعتیاد را نمی شناسند در واقع اعتیاد را آن گونه که هست باید شناخت نه آن گونه که می گویند.

اعتیاد اثر ترکیب انسان ومواد مخدر است . زمانی که مصرف مواد مخدر تکرار شود اثراتی را به جای می گذارد که به آن اعتیاد می گویند وشخصی را که در این مدت زمانی مواد مخدر را مصرف می کند معتاد می نامند .

مواد مخدر شامل هر گونه ماده ای است که انسان را از حالت تعادل خارج می کند حتی خوردن یک قرص برای بی خوابی . تعادل یعنی هر کاری را به موقع انجام دادن مثل به موقع گرسنه شدن ، به موقع از خواب بیدار شدن یا خوابیدن و... .

بدن انسان تشکیل شده از میلیارها سلول است که هر کدام از این سلول ها وتک تک آن ها دارای شعور هستند و این یعنی این که هر سلول برای خود وظیفه ای دارد که در بدن آن را انجام می دهد . زمانی که مواد مخدر با سلول ها ترکیب می شود سه حالت بوجود می آید :

1-    جایگزینی مواد مخدر بیرونی به جای تولید طبیعی بدن :

در بدن انسان

12 الی 13 نوع مواد شبه افیونی ( یعنی مشابه مواد مخدر ) تولی می شود که به آنها آلکالوئید می گویند مثل آندورفین ، پاپاوارین ، نارسئین ، دوپامین ، سرتونین ،مورفین ، آنکفالین و... که هر کدام به خاطر کار خاصی در بدن تولید می شوند .

این ماده از زمان تولد در انسان تولید می شود که در زمان نیاز بدن از آنها استفاده می کند . زمانی که برای اولین بار شخصی از مواد مخدر استفاده می کند علائمی به سراغ او می آید مانند سر درد، سرگیجه ، یبوست ، حالت تهوع که این نشانه خارج شدن از حالت تعادل بدن است . البته بدن حالت خود ترمیمی دارد یعنی هر جای بدن اتفاقی بیفتد یا آسیبی ببیند خود بدن آن را بهبود می بخشد ودر زمان استفاده از مواد مخدر برای اولین بار نیز چنین اتفاقی می افتد که در آن زمان آلکالوئید ها وارد

عمل می شوند وانسان را به تعادل می رسانند . زمانی که مواد مخدر به بدن می رسد بدن از آلکالوئید های خود کم می کند وهر بار استفاده از آن باعث کم وکمتر شدن آلکالوئید ها می شود.

  • نئشگی چیست ؟

در دوران اولیه مصرف مواد مخدر انرژی زیادی در بدن تولید می شود که به آن نئشگی می گویند . زمانی که دیگر مواد مخدر به مصرف کننده انرژی مضاعف ندهد شخص لاغر وضعیف شده و دلیل این تغییر در ظاهر این است که آلکالوئید ها در بدن کم و کمتر می شود.

2-    جایگزینی حالت بیمار روانی به جای فرد سالم یا عدم تعادل به جای تعادل :

در این زمان دیگر شخص مثل انسان های عادی وسالم رفتار نمی کند مثلا در زمستان در دریا شنا می کند در مراسم ترحیم شاد است ومی خندد ، در جشن ها گوشه گیر وعصبانی است ...

  • خماری چیست ؟

زمانی که بدن شخص مصرف کننده به مواد احتیاج پیدا می کند. خماری انسان را از حالت طبیعی خارج می کند و بعد از مصرف به خالت طبیعی باز می گردد والبته طبیعی بودنش مثل یک انسان سالم نیست. مثلا زمانی که خمار است وپشت چراغ قرمز است مدام بوق می زند ، فریاد می کشد، با کسانی که داخل ماشین هستند حالت جنگ وستیز داردو... اما زمانی که موادش را مصرف کرده و به حالت طبیعی خودش برگشته کاملا با حوصله است ، حق تقدم را به دیگران می دهد ، با اطراف رابطه برقرار می کند وحرف می زند ، در آدرس پیدا کردن بسیار با حوصله می شود. البته این را باید گفت که یک مصرف کننده مواد مخدر بیمار روانی نیست بلکه حالات یک بیمار روانی را دارد.

3-    جایگزینی تفکر افیونی به جای تفکر سالم :

در جامعه مصرف کننده یک بیمار فکری است . مصرف کننده ها فکورترین انسان ها هستند چرا که برای مصرف مواد ورسیدن به مواد با فکر خود نقشه سازی ها ودور زدن هایی را انجام می دهند که به فکر هیچ انسان سالم وعادی نمی رسد.

تفکر افیونی : یعنی یک مصرف کننده هر چه که به مواد مربوط باشد را می پذیرد وهر چه که باعث رد مواد باشد را نمی پذیرد وقبول ندارد. به همین دلیل است که یک مصرف کننده مواد مخدر مصرف کنندگان دیگر را دوست دارد ومدام با آنان است . زمانی که خانواده یک مصرف کننده با مصرف او در خانه مخالفت می کنند جذب گروه مصرف کنندگان می شود چرا که خانواده مصرف مواد را قبول ندارد اما مصرف کنندگان دیگر نه تنها مصرف را می پذیرند بلکه در کنار آنها احساس آرامش می کند.

از زمانی که یک مصرف کننده اولین بار از مواد استفاده می کند تا زمانی که در جایگاه و رتبه ی خود خواه فردی از افراد بالای جامعه باشد خواه از افراد متوسط یا سطح پایین جامعه به پوچی در اعتیاد برسد خیلی چیز ها را از دست می دهد وخیلی چیزهای دیگر که نتایج از دست داده هاست را به دست می آورد. اولین چیزی که یک مصرف کننده از دست می دهد شفافیت است یعنی نه دروغ می گوید ونه راست مثلا اگر همیشه تمام اتفاقاتی که از زمان بازگشت از سر کار به خانه برایش افتاده بود را برای اهل خانه توضیح می داد و میگفت دیگر تمام ماجرا را تعریف نمی کند یعنی حوصله بیان کردن تمام ماجرا را ندارد.

از دست داده دیگر امنیت است یعنی دیگر خانه برای او محیط امنی نیست و به سمت پاتوق ها یا جمع های مصرف کنندگان مواد سوق پیدا می کند .

از دست داده ی بعدی حرمت ها است یعنی شروع به بی ادبی و فحاشی می کند . دیگر آن احترام وحرمتی که به عزیزان خود داشته کنار می رود . نتیجه از دست رفتن شفافیت ، امنیت وحرمت ، بی اعتمادی ومسئولیت گریزی می شود. کم کم توجیه بر مصرف کننده حاکم می شود مثلا با خودش می گوید چون من پوادار هستم هیچوقت معتاد نمی شوم یا اینکه چون من قند خون دارم مصرف می کنم و این که چون یک ورزشکار هستم هیچوقت معتاد نمی شوم واز این دست توجیهات . پس از آن ترس به سراغ مصرف کننده می آید مثلا ترس از گران شدن مواد یا آزمایش عدم اعتیاد . بعد از ترس دروغگویی دامن گیر مصرف کننده می شود که منتج توجیه ، ترس و دروغ گویی منیت است و روحیه طلبکاری و فراموشی توانایی ها . در این مرحله شخص تنها خودش ومواد را می بیند و چشمش بر دنیای بیرون بسته می شود. بعد از این ناتوانی ، نگرانی ونیازمند بودن سراغ مصرف کننده می آید . نگرانی یک عامل درونی است که پشت سرش نتایج زیادی دارد مثل قضاوت ، کینه ، حسادت ، توهم ، بدبینی ، تهمت و...

یک مصرف کننده در زمان ناتوانی دچار اهمال و انکار می شود مثلا جوان پرشوری که هر روز صبح زود از خواب بیدار می شود وتا شب مدام در حال جنب وجوش وفعالیت و کار بود دیگر آن انرژی وفعالیت را کنار می گذارد . البته این را باید بیان کرد که آنچه تا کنون بیان شده در تمام افراد مصرف کننده یکسان نیست و کم و زیاد دارد.

پس از اینکه یک مصرف کننده همه چیز را از دست داد و نتایجش آنچه بیان شد را به دست آورد شروع به ترک می کند اما برگشت می خورد ودوباره شروع به مصرف مواد می کند و در آخر به نا امیدی می رسد.

در دوران ترک هر زمان که می خواهد باشد خواه یک ماه یا یک هفته یا حتی 19 سال شخص در خماری به سر می برد و بهبود کامل نیافته .

برای اعتیاد یک مثلث در نظر گرفته شده که یک ضلع آن تضعیف مواد شبه افیونی بدن (جسم) است . ضلع دیگر آن تغییر شناخت و افکار است یعنی تفکر افیونی برای مصرف کننده و تفکر زائد برای کسانی که با مصرف کننده زندگی می کنند . ضلع دیگر این مثلث اختلال در غدد مترشحه است (بی تعادلی) .

تفکر زائد : هر کسی با هر مصرف کننده زندگی کند در خلال زندگی با آن زائد می شود . مثلا همسر یک مصرف کننده برای اینکه خانواده اش متوجه اعتیاد همسرش نشوند شروعبه دروغگویی و پنهان کاری می کند و اندک اندک این صفت در او تثبیت می شود. تفکر زائد بر جسم تاثیر می گذارد و شخص را دچار انواع بیماری ها می کند .

مصرف کنندگان مواد مخدر چهار گروه هستند :

1-    مصرف کنندگان به غلط تفریحی (نامزد های اعتیاد)

2-    مصرف کنندگان دوستدار مواد . در این مصرف کننده ها هنوز اثری حاصل از مصرف مواد در آنها کم نشده

3-    مصرف کنندگان خواستار رهایی . اینان کسانی هستند که دوست دارند از بند اعتیاد رها شوند اما راه را نیافته اند ونمی دانند .

4-    مصرف کننگان پرخطر یا کارتن خواب . این گروه کم خطرترین گروه هستند چرا که تمام مراحل فوق را گذرانده اند و دیگر نه تنها انرژی اولیه حاصله از مواد در بدن آنها وجود ندارد ، بلکه هر روز کم وکمتر می شود.

دو گروه اول جز پرخطر ترین گروه های معتادین هستند و دلیلش واضح است چون این دو گروه هنوز در حالت لذت مواد به سر می برند وبه علت تفکر افیونی که دارند به اشخاص دیگر هم مصرف مواد را توصیه می کنند و هنوز به ذلت مواد نرسیده اند.

آقای مهرداد مفتون

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید
اگر کد نمایش داده شده برای شما خوانا نیست بر روی کلید تصویر امنیتی جدید کلیک کنید