031-33687673 |
آرشیو

 

گذری بر مولتی داروی درمان هرنوع اعتیاد به مواد مخدر

اثر کلی شربت اپیوم (OT) درعملکرد هماهنگ آلکالوئید های مختلف با اثرات مختلف است در حالی که تجربه ثابت کرده الکالوئید ها به تنهایی چنین عملکردی ندارند .

ترکیبات شربت (OT)اثرات متقابل کاهنده وفزاینده بر یکدیگر دارند ویک دیگر را تعدیل میکنند وهمین مساله باعث شده که وOT)خواص درمانی بسیار پیچیده و بی نظیری داشته باشد بدون آنکه عارضه منفی به جای بگذارد در حالی که هیچکدام از ترکیبات اپیوم به تنهایی چنین خاصیتی را ندارد .

این دارو را می توان مولتی دارو یاد کردبه این دلیل که این ماده از ترکیبات دارویی بسیاری تشکیل شده است که هر یک می تواند نقش درمانی خاصی را دربازسازی سیستم های تخریب شده داشته باشد .

بیماری اعتیاداز نظر تشکیلات هلال (سروج) در سه بخش ناقل های عصبی و هورمون های درون ریز وبرون ریز تخریب ایجاد کرده وهماهنگی این سه بخش را در به تعادل رساندن فرد مصرف کننده مختل می نماید .

رفتارها وحالت های ارادی وغیر ارادی در انسان مرتبط به هماهنگ بودن این سه بخش می باشد. همانطور که می دانیم در بدن انسان مواد شبه افیونی (مخدرهای طبیعی) تولید می شود که به هماهنگ بودن سه بخش ارتباط دارد با توجه به نا شناخته بودن عملکرد فوق در بیماری اعتیاد وناشناخته ماندن آن از دید جامعه پزشکی می بایست تحقیقات میدانی بسیاری در رابطه با این عملکرد هماهنگی سه بخش فوق بوجود آید تا شناخته شود.

بخش عصبی مربوط به ناقل های عصبی و نور ترانسمیترها بوده که در فضای بین سیناپسی عمل می کند.

بخش هورمونی که شامل دو قسمت می باشد.

  1. هورمون های درون ریز
  2. هورمون های برون ریز

هورمون های درون ریز بخشی از هورمون ها می باشند کهمستقیما وارد گردش خون می شوند و خود را به بافت های هدف نزدیک کرده و نیاز این بافت ها را تامین می نمایند که بخشی از این هدف عملکرد هورمون های برون ریز می باشند.

حال سوال این است که چرا اپیوم یا اپیوم تینکچر بسیار هماهنگ با سیستم های فوق عمل می کند وچرا بیماری اعتیاد نسبت هر نوع موادی را به خوبی درمان می نماید .

تا به امروز مشخص شده است ساختار سیستم ها در گیاهان ، جانوران وانسان شباهت هایی دارند وبه همین دلیل این اپیوم گیاهی با ترکیبات دارویی که خود شباهت شیمیایی به مواد شبه افیونی تولیدی انسان را دارد درمان را پیش می برد.

داروهای زیادی تا به حال برای درمان اعتیال تولید شده واستفاده گردیده وموفق نبوده و حتی خود معضلی شده برای مصرف کنندگان .

ترکیبات متنوع گیاه خشخاش با عملکرد هماهنگ باعث پیش برد درمان است ووجه تمایز با داروهای دیگر دارد ما میدانیم داروی شیمیایی با داروی گیاهی تفاوت هایی دارد داروی شیمیایی محصول لابراتواری است ومواد از جایی استخراج وساخته شده وترکیب طبیعی خو را از دست داده است اما ترکیبات دارویی گیاهی مانند اپیوم وداروهایی از این دسته خالص می باشد زیرا تغییری در ساختار آنها ایجاد نشده است .

در اپیوم (تریاک) بیش از 25 نوع آلکالوئید دارویی واسیدهای مختلف مواد قندی وصمخ و... در کنار هم قرار گرفته اند و تواما عملکرد هماهنگ را دنبال میکنند هر یک وظیفه خاص خود را انجام می دهند ومجموعه بسیار متعادل وهماهنگ است .

اگر بخواهیم یکی از این آلکلوئیدها را خارج کنیم داروی اپیوم تاثیر اولیه را نخواهد داشت به همین دلیل ممکن است مرفین یا کدئین که از ترکیبات اپیوم می باشند به تنهایی عوارضی داشته باشند اما در داروی اپیوم عوارض آنها به حداقل می رسد چرا که این ترکیبات در کنار هم یکدیگر را کامل می کنند (نکته مهم)

آلکالوئیدهای موجود در اپیوم اختلاف بسیاری در اثراتش دارند ممکن است یک نوع آلکالوئید گیرنده ناقل های عصبی را تحریک ودیگری آدرنالین را افزایش دهد وآلکالوئید دیگر آن را کاهش دهد. مهمترین نکته آلکالوئیدها این است که اکثر آلکالوئید های دیگر را تعدیل ومازاد یکدیگر را خنثی می کند. یکی دوپامین را افزایش ودیگری ترشح دوپامین را مهار می کند.

ترکیبات اپیوم طبق تحقیقات انجام شده شامل ترکیبات شیمیایی درهم ومواد مختلف است .میزان آلکالوئیدها ومواد شیمیایی اپیوم به روش تهیه آن در نواحی مختلف بستگی دارد. اپییوم علاوه بر آلکالوئیدهای موثر دارویی دارای پرسیلاژ- پکتین- مواد آلبومینوئیدی – سوم –کائوچو – رزین والاح معدنی – کلسیم – منیزیوم وپتاسیوم –به حالت سولفات ها وفسفات ها و... ومواد قندی دارای اسید کلنیک واسید لاکتیک ومواد خنثی نظیر مکونین وپروفیروزین وغیره می باشد .این ترکیبات سه چهارم وزن اپیوم را تشکیل می دهند ویک چهارم باقی مانده اجزای فعالی هستند که خواص درمانی دارند به اجزا فعال آلکالوئید گفته می شود. آلکالوئید ها جزیی از مجموعه می باشند که خواص درمانی دارد اما ترکیبات ممکن است خواص دارویی خاص وشناخته شده ای نباشد.

آلکالوئیدها ؛

تعداد زیادی آلکالوئید در شربت اپیوم تینکچر وجود دارد این شربت توسط مرکز مطالعات اعتیاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی پس از تحقیقات طولانی درست تولید ودر دسترس بیماران مصرف کننده می باشد که حدود 25 نوع آلکالوئید دارویی ودرصد آلکالوئید در دارو با یکدیگر متفاوت است وبعضی بیشتر وبعضی کمتر است وزن آلکالوئید حدود 25 درصد اپیوم را تشکیل می دهد.

موسیلین ، نوسکاتین ، کدئین ، پاپاوارین ، تبائین ، آلوکریتیوئین ،بربرین ، کانادین ، کوپتیسین وغیره . به همین دلیل دارویی که هم اکنون تحت عنوان اپیوم تینکچر در اختیار ماست باعث شده تمام ترکیبات وآلکالوئیدها به صورت کامل ودر هم حل شده بهترین – ارزان ترین – تنهاترین – سالمترین – بی خطرترین وقوی ترین داروی درمان اعتیاد به هر نوع مواد مخدر باشد.

آقای مهرداد مفتون

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید
اگر کد نمایش داده شده برای شما خوانا نیست بر روی کلید تصویر امنیتی جدید کلیک کنید