031-33687673 |
آرشیو

 

اعتیاد را باید از بعد عقلانی شناخت نه از بعد احساسی

 

اگر قصدمان هشدار درباره وقوع یک خطر ویرانگر برای جامعه بودشاید ارائه آمار ونمودار از رشد این خطردرجامعه می توانست موثر باشد، اما با وضعیت کنونی که کار از هشدار گذشته است ، گمان نمی رود که آمار دیگر کاربردی داشته باشد . چرا که باور داشته باشیم یا نه ، بخش بزرگی از جامعه به نوعی با موضوعی که به معضل اعتیاد تبدیل شده است درگیرهستند واین درگیری یا به صورت مستقیم به عنوان مصرف کننده مواد مخدر است و یا به صورت غیر مستقیم وتحت تاثیر رابطه ای که با مصرف کننده دارند تعریف می شود ومربوط به قشرخاصی هم نمی شودوهمه اقشار را درنوردیده است.

برخی به دلیل " لذتی" که از مصرف مواد کسب می کنند ، دچار سوءمصرف مواد می شوند و برخی نیز به دلیل وابستگی نصبی یا سببی که با فرد معتاد دارند باید زندگی را با یک معتاد سپری کنند و نتیجه این می شود که وقتی یک فرد معتاد می شود همه ی اجزای جامعه به نوعی با معضل اعتیاد این فرد ارتباط پیدا می کنند وهم آسیب می بینند وهم آسیب می زنند واینجاست که موضوع اعتیاد به معضل اعتیاد تبدیل می شود.

واین زمانی است که اعتیاد به شدت برای مصرف کننده و دیگران آسیب زا می شود، آن چنان که به خاطرش زندگی ها برباد می رود ، خانواده ها متلاشی می شود، انسانیت بی معنا می شودوهمه چیز در ذهن فرد مصرف کننده ، دررابطه با مواد تعریف می شود وآن چنان این مواد وجود فرد معتاد را دربند واسیر می کند که جتی حاظر به تن فروشی نیز می شود ، نه از آن روی که خود می خواهد بلکه چون تعادل درونیش بهم ریخته ونامتعادل شده بی آنکه متوجه باشد هرکاری می کند!

حال باید پرسید جامعه برای حل این معضل چه کرده است؟و تا چه میزان در کاهش آثار آن موفق بوده است؟! شاید با نگاهی به آمار وحتی آنچه در محیط اطرافمان می گذرد به راحتی بتوان به پاسخ رسید. نتیجه سال ها مبارزه ، جز افزایش میزان دسترسی وکاهش زمان دسترسی به مواد مخدر چیز دیگری نبوده است ! واین یک معنا بیشتر ندارد " جامعه ، موضوع اعتیاد را به خوبی نمی شناسد ودرک عمیق وواقعی نسبت به حقیقت اعتیاد نداشته است ووقتی نسبت به چیزی شناخت نباشد ، نه در موردش می توان برنامه ریزی کرد ونه برنامه ها نتیجه خواهد داد.

باید درگام اول به ناآگاهی جامعه نسبت به تعریف اعتیاد اعتراف کرد تا بستر برای شناخت دقیق آن وتعریف دوباره اعتیاد برای درمان اعتیاد ونه ترک آن فراهم شود.

در این میان اندک اندک کسانی هستند که با درک واقی اعتیاد توانسته اند برخلاف روش های نا کارآمد "ترک" اعتیاد که در جامعه رواج دارد ، به "درمان" اعتیاد بپردازند واز معتادی که طرد شده خانواده وجامعه بوده ، انسانی رها ووارسته وبا عزت نفس ومتعادل ساخته اند وسروج (سلامت روح وجسم) یکی از این مراکز است که یازده سال از فعالیت آن می گذرد وتوانسته است با روش مخصوص به خود به خوبی اعتیاد را درمان کند.

آقای مفتون در کنفرانس خبری مرکز سروج که به مناسبت یازدهمین سالروز تجربه روش فرآیند مدار براساس علائم بالینی برگذار شده بود ، درجمع خبرنگاران استان گفت : درمان اعتیاد با ترک اعتیاد متفاوت است و علت اینکه سالها برای ترک اعتیاد موفق نبوده است به این دلیل است که اعتیاد را درست نشناخته اید و باید این آگاهی را به مردم داد که جامعه اعتیاد واقعی را بشناسند نه تعاریفی که از آن وجود دارد . وی افزود : عدم تناخت از اعتیاد است که مردم و مسئولین را از ترک اعتیاد عاجز کره است.

مفتون با اشاره به اینکه علم وقتی از درمان اعتیاد عاجز شد روی به کاهش آسیب اعتیاد با داروی متادون آوورد افزود: روش کاهش آسیب به معنای زانو زدن علم در برابر معضل اعتیاد بود که در این روش مصرف کننده به جای خرید مواد از مواد فروش ، آن را در قالب متادون از مراکز ترک اعتیاد واز پزشمان تهیه می کند واین امر باعث سردرگمی مردم و مسئولین وتحمیا هزینه های سرسام آور شده است ودر این میان مظلوم تر از همه فرد مصرف کننده است که هیچ شخصیت وهویتی ندارد.

وی خاطر نشان کرد :"مصرف مواد" کریه است ومنفور ،اما باید آن را شناخت وپذیرفت نا به جای این که مچ مصرف کننده را بگیریم دست او را بگیریم ومهمتر از همه جامعه باید معضل اعتیاد را از بعد عقلانی درک کند نه احساسی . از بعد عقلانی یک فرد مصرف کننده در اثر مصرف زیاد ، غدد تولید کننده مواد شبه افیونی بدنش تخریب می شود واز تعادل خارج می شود ودر نتیجه این یعنی جایگزینی موادمخدر بیرونی به جای مواد تولید خود بدن .

مفتون با تاکید بر اینکه درمان اعتیاد سم زدایی نیست گفت اگر تعریف از اعتیاد درست باشد همه نتیجه می گیرند، از این رو سم زدایی بزرگترین یانت در حق مصرف کننده است واز نظر پزشکی هم این مساله رد شده است .

وی با اشاره به سابقه شکل گیری مرکز سروج گفت : فعالیت مرکز از سال 84 شروع شد ودر اوایل به خصوص مسئولین قبول نمی کردند مخصوصا مراکز ترک اعتیاد اما کم کم به جایی رسید که در سال 84 از سوی جمعیت هلال احمر استان مکان فعلی را به صورت رایگان در اختیار ما گذاشت ولازم است از زحمات وکمک های بی دریغ دکتر مومنی مدیر کل جمعیت هلال احمر استان تشکر ویژه شود. وی ضمن اشاره به تفاوت ترک اعتیاد ودرمان اعتیاد تصریح کرد : ترک اعتیاد پرهیز از مواد مخدر است اما درمان اعتیاد بی نیازی از مواد مخدر است . درمان اعتیاد در جهت بازسازی سیستم های از تعادل خارج شده داخل بدن مصرف کننده است و در اصل به تعادل رسیدن است.

مسئول درمان اعتیاد سروج نیز در ادامه با اشاره به اینکه در ترک اعتیاد فقط دنبال راهی هستیم که مصرف کننده مواد مصرف نکند وتست اعتیادش منفی باشد گفت در این روش ترک انجام می شود اما از هر معتادی بپرسی خواهد گفت که بارها وبارها ترک های یک ساعته تا 10 -15 ساله داشته است اما دوباده رو به مصرف آورده است .

دکتر امان بخش افزود:در این روش فرد معتاد اعتیادش را ترک کرده است اما بدنش به تعادل نرسیده است وفقط موادش قطع شده است . وی با اشاره به روش درمانی از طریق متادون تصریح کرد : روش درمانی با متادون در اصل جایگزین کردن مواد مصرفی است اما تخریب سیستم های بدن همچنان در جای خود باقی است واگر یک روزی مرض قند خوب شد، اعتیاد نیز با متادون خوب می شوددر حالی که فردی که مرض قند دارد تا آخر عمر انسولین تزریق می کند.

دکتر امان بخش به روش درمانی سروج اشاره وافزود: اساس کار در اینجا به این شکل است که غده ای که براساس مصرف مواد تخریب شده است وکمتر از میزان استانداردمواد مورد نیاز بدن را تولید می کند، ترمیم ودرمان می شود . این غدد با دارو وبراساس علائم بالینی فرد درمان می شود که بر اساس اسن علائم متوجه می شویم که دارو را باید کم یا زیاد کنیم ودر اصل اینجا بحث تنظیم و نظم دادن به دارو است نه کم کردن که در روش درمان با متادون انجام می شود.

در این روش فرد نهایت به تعادل برگشته واز مصرف مواد بی نیاز می شود. وی تصریح کرد درکنار درمان با دارو، افرادتحت درمان ، آموزش هایی را نیز برای درمان رفتارها وکردارهای اعتیاد گونه خود وکسب مهارت های جدید می بینند که اینها برمبنای تعریف خاص مرکز سروج از اعتیاد است نه براساس تعریف ها وتئوری های بیرونی و غربی از اعتیاد که باجامعه ایران هم خوانی نداردو نتیجه عکس می دهد.

دکتر امان بخش تاکید کرد: در زمینه آموزش هدف رسیدن به سلامت روح وجسم است چرا که در اثر مصرف هردوی این ها تخریب شده اند وباید باهم درمان شوند.

در ادامه راهنمای بیماران خانم وخانواده های مصرف کننده گان و مسئول کمیته آموزش مرکز سروج گفت : فرد معتاد در طی دوره مصرف تفکر بیمار گونه پیدا می کند که این تفکر باید تغییر کند چرا که اگر این تفکر تغییر نکند درمان به صورت صددرصدی انجام نمی شود واز این رو همزمان با درمان دارویی ، درمان آموزشی هم صورت می گیرد وهر فرد تحت درمان ، متناسب با رفتار وکردار خودش آموزش میگیرد و هدف ما این است که با آموزش شاهد تعییر شناخت و دیدگاه و برخورد خانواده ها باشیم.

فاطمه بیگ لو خانواده را یکی از گره های کور اعتیاد در جامعه ذکر کرد وافزود: در مرکز سروج خانواده های مصرف کننده نیز بیمار تلقی می شوند که باید در کنار مصرف کننده درمان شوند نه جسمشان بلکه روحشان ،چرا که نقش خانواده بسیار مهم است وخیلی از اوقات خانواده به دلیل نداشتن شناخت درست از اعتیاد، بیشتر به خود ومصرف کننده آسیب می رسانند و باید یاد بگیرند که چگونه با یک معتاد زندگی وبرخورد کنند و اینقدر تسلیم کورکورانه نظریات اطرافیان و... نباشند که هرچه آنها تجویز می کنند خانواده ها بر روی مصرف کننده امتحان کنند.وی از خطر جدی مصرف در خانواده ها خبر داد وگفت : خطری جدی که نادیده گرفته می شود ، مصرف مواد مخدر در خانواده ها است یعنی مصرف مواد در خانه . تجربه ثابت کرده است که این خانواده ها دچار اعتیاد پنهان می شوند و خانواده هایی که سال ها به طور غیر مستقیم در معرض مصرف مواد قرار دارند دچار اعتیاد پنهان یا همان اصطلاح " بخوری " شده اند. مسئول کمیته آموزش مرکز سروج به مصرف مواد در بین زنان اشاره وآن را هشداری جدی دانسته و خاطر نشان کرد : زنان مصرف کننده از بزرگترین گروه های قربانیان اعتیاد هستند که آمار آنها به شدت درحال افزایش است اما این خطر نادیده گرفته می شود.

وی افزود: پشت سر یک مصرف کننده زن ، دنیایی از حرف وحدیث و نگاه های بسیار بد و و سوءاستفاده است که حتی از سوی اقشار با جایگاه اجتماعی بالای جامعه نیز انجام می شود . از همین رو خیلی از زنان مصرف کننده حاضرند با زجر اعتیاد زندگی کنندو این اعتیادشان پنهان بماند اما از کسی کمک نخواهند چرا که از او سوءاستفاده شده است و این فاجعه بزرگی در اعتیاد زنان در جامعه است که متاسفانه نگاه ها بسیار بد و سوءاستفاده های زیاد در این خصوص وجود دارد.

در مجموع می توان نتیجه گرفت که مشکل جامعه در درمان اعتیاد این است که مسئولین وخانواده ها اعتیاد را به درستی نمی شناسند و هر چیزی شناخته نشود برای جامعه و فرد معضل می شود و اگر راهکاری نیست ناشی از عدم شناخت صحیح اعتیاد است .

بنابراین باید روش های مرسوم غلط را تمام شده ببینیم و اصراری برآن نداشته باشیم واز طرفی معتاد را نباید به شکل اسکناس دید واصل درمان را فراموش کرد. بنابراین شناخت اعتیاد است که اعتیاد را درمان می کند . باید جامعه به این آگاهی برسد که بداند کنار یک معتاد چگونه زندگی کند و به او کمک کند وآسیب نرساند. (در این راستا مرکز سروج هر پنج شنبه ساعت 10 صبح جلسه شناخت اعتیاد را دایر کرده است که علاقه مندان می توانند در آن حضور پیداکنند. ) البته پیشنهاد می شود مسئولین جامعه یک روز را در تقویم سالیانه برای شناخت اعتیاد آن گونه که هست ؛ نه آن گونه که می گویند اختصاص دهند تا آگاهی و شناخت جامعه از اعتیاد بیشتر و بهتر شود تا راه درمان اعتیاد هموار شود.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید
اگر کد نمایش داده شده برای شما خوانا نیست بر روی کلید تصویر امنیتی جدید کلیک کنید