031-33687673 |
چرایی جلسات خانوادگی

بحرانهای حاصل از اعتياد عزيزان ما‍‍‍‍ يکی پس از ديگری مشخص شده و منجر به مشکلاتی می گردد که باعث اضطراب، نگرانی، افسردگی و بهم ريختگی ما می شود. به همين دليل نمی توانيم بر اين مشکلات فائق آمده و بحرانها را حل نماييم.

مي دانيد چرا؟
همه ما تلاشمان اين بوده، به مصرف کنندگانی که در خانواده وجود دارند کمک نماییم. ما تاکنون چشم پوشی های فراوانی از خود نشان داده ايم و باز هم از اين حرکت خود دست برنخواهيم داشت. يادمان باشد در رابطه با زندگي در کنار يک مصرف کننده صدمات فراوانی را به جان خريده ايم و برای کمک به عزيزانمان اين صدمات را بارها ناديده گرفته ايم، ولي چرا موفق نشده ايم؟ خيلی از ما شادي هايمان، زندگي مان وآرامش مان فقط به کارهايی منوط می شده که مربوط به مصرف کنندگان خود می باشد و خودمان را فراموش کرده ايم ولی بازهم موفق نشده ايم، راه حل های مختلف را تجربه و به دليل عدم موفقيت به دنبال راه کارهای ديگر بوده ايم تا اينکه در اينجا با جلسات سروج آشنا شده و در اين مکان اين جمله را می شنويم:
بياييد اعتياد را بشناسيم آنطور که هست!!! نه آنطورکه می گويند…!!!
به نظر شما منظور از جمله بالا چیست؟
ما در اين جلسات اعتياد را می شناسيم و متوجه می شويم اعتياد يک بيماری منفور، مکار، فريبکار، گيج کننده و قدرتمند است که اجازه نمی دهد فرد مصرف کننده نه به درون و نه به پيرامون خود تفکری داشته باشد. ما در اين جلسات ياد می گيريم که در بيماری اعتياد علاوه بر تخریبهای جسمی، فرد دچار تفکر افیونی نیز گردیده که در اثر مصرف مکرر مواد مخدر به تدريج به وجود آمده است. پس می آموزیم که به صورت واقع بينانه به اعتياد نگاه کنيم و درگفتگو با اين افراد لجاجت و خشونت نورزيم، با يک زبان بی تعصب حرف بزنيم و با يک گوش بی تعصب حرفهايشان را بشنويم و بپذيريم. چرا که رفتارها و حرفهايی که بیان می کنند از تفکرافيوني آنها نشأت گرفته است و بوسيله اين تفکر به آنها ديکته می شود. همچنین می فهمیم که روابط، منطق، سنجش، فلسفه، هدف زندگي و همه چيز مصرف کننده تحت تاثير اين تفکر بوده است.آنچه مهم و ضروری است آموختن پاسخ این سوال است:
چرا تاکنون موفق به تغييرآنها نشده ايم؟ زيرا نمی توانسته ايم چون نمی دانسته ايم، پس تمامی تلاش هايمان بيهوده بوده است.
در انتها به اين نتيجه مي رسيم که ما بايد؛
1- خودمان را تغييردهيم چرا که اين بهترين روش نشان دادن راه به ديگران است.
2- نبايد شرايط را به ميل خود تغييردهيم بلکه بايد شرايط را همانطورکه اتفاق افتاده قبول کنيم و درنهايت سختگيرنباشيم.
3- اعتياد یک بيماری است که بايد درمان شود لذا ترک برای آن معنایی ندارد. هيچ بيماری تاکنون ترک نشده است، بلکه درمان می شود.
آنچه ما می آموزیم این است که، بهترين کمک ما به يک مصرف کننده، پذیرش وی به عنوان یک بیمار و تشويق او برای رسیدن به تعادل جسمی و درمان تفکر افیونی است تا بتواند صحيح ترين راه حل را پيدا کند.
نکته ایی که دانستن آن برای خانواده ها ضروری می باشد این است که، همه ما فقط برای رشد وپيشرفت خودمان به جلسات می آييم. آگاهی، توانايی وآرامش ما بستگی دارد که درباره ضعف و نواقص اخلاقی ديگران صحبت نکنيم مخصوصا فرد مصرف کننده، و به اصطلاح دوربين را روی خودمان تنظيم کنيم و اشکالات خودمان را ببينيم. وقتي ضعف های فردی را شناختيم و با واقعيتها روبروشديم، معقول تر به پيرامون خود نگاه کرده در نتیجه مصرف کننده خود را کنترل نمی کنيم بلکه از او مراقبت کرده و همراه او می شويم و به عبارتی از مقابل او کنار رفته و در کنار ایشان می ایستیم. در اين شرايط است که مصرف کننده احساس می کند که حرمت، امنيت و صميميت از دست رفته اش در خانواده را می تواند باز یابد و ما را دوست و پرستار خود بداند و با تفکر صحيح آماده درمان بیماری اش شود.
یادآوری این نکته برای دوستان ضروری است که، اهداف جلسات، آگاهی است که شرکت کنندگان در جلسات با افزايش دانايی به مرور راه درمان را پيش می گيرند و می پذيرند اگر چه که بيمارشان تمايل به درمان خود داشته يا اينکه نداشته باشد فرقی نمی کند، مهم این است که، آرامش را در زندگی خود نهادينه کرده تا به ديگراعضای خانواده و خود لطمه های روحی و روانی بيش از اين وارد نگرداند.
با شرکت در جلسات و استفاده از تجربيات ديگران ياد می گيريم نگاهمان به گذشته برای استفاده از تجربيات است نه افسوس خوردن و می توان از اتفاقات آن درس گرفته با شناختی که از عملکرد گذشته کسب می کنيم فکر و عملکرد امروزمان را بسازيم. ضمنا می پذيريم فردا حتما از راه خواهد رسيد چه با نگرانی منتظرش باشيم و چه با آغوش گشاده به استقبال آن برويم حتما با آنچه انتظار داريم تفاوت خواهد داشت. مهمترين نکته شرکت در جلسات اين است که متوجه می شويم نمی توانيم تمامی مشکلات خانواده را به تنهايی حل کنيم چون حل مشکلات نياز به افزايش دانايی و توکل به پروردگار را دارد. با رسيدن به دانايی هديه با ارزشی را دريافت خواهيم کرد که مصاديق آن توکل به ذات اقدس الهی و آرامش می باشد.
تکيه برتقوا ودانش درطريقت کافريست
راه رو گر صد هنر دارد توکل بايدش